Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Úřad EUIPO vynakládá veškeré úsilí na poskytování v každém ohledu kvalitních služeb svým uživatelům. Nejrůznější nástroje, produkty, postupy a řešení v oblasti IT pomáhají úřadu zlepšovat provozní účinnost a nabízejí uživatelům nejmodernější řešení zohledňující jejich podnikatelské potřeby. Tato sekce obsahuje dokumenty týkající se provozních postupů úřadu, včetně rozhodnutí výkonného ředitele, a příslušnou dokumentaci ze zasedání správní rady úřadu.

Rozhodnutí č. ADM-20-31

Rozhodnutí o vnitřní struktuře úřadu

Toto rozhodnutí výkonného ředitele stanoví strukturu úřadu, včetně jeho rozčlenění na oddělení a služby. Dále stanoví úlohy a povinnosti každého oddělení.


PDF

Pracovní program

 

Pracovní program pokrývá veškeré plánované činnosti úřadu na nadcházející rok, přičemž zohledňuje klíčové předpoklady ohledně objemu práce (obdržených ochranných známek a průmyslových vzorů) a jeho dopadu na provoz úřadu.


PDF Více informací >>

Výroční zpráva úřadu EUIPO

 

Úřad každoročně vydává výroční zprávu, která představuje jeho hlavní činnosti a úspěchy dosažené v předchozím roce. Obsahuje rovněž příslušné údaje a statistiky a další související informace.


PDF Více informací >>

Průzkum spokojenosti uživatelů

 

Cílem průzkumu spokojenosti uživatelů je stanovit míru spokojenosti uživatelů se službami, které úřad nabízí. V úřadu EUIPO je průzkum spokojenosti uživatelů prováděn od roku 2005.


PDF Více informací >>

Dokument Datum Stáhnout
Správní rada úřadu   Více informací >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here
Poslední aktualizace stránky 06-07-2022
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací