Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Vídeňské třídění (obrazové ochranné známky)

Vídeňské třídění je mezinárodní systém třídění, který byl zřízen v roce 1973 Vídeňskou dohodou o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek. Spravuje jej Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Vídeňské třídění tvoří hierarchický systém, který postupuje od obecného ke konkrétnímu, přičemž obrazové prvky ochranných známek rozděluje podle jejich tvaru do tříd, oddílů a sekcí.

Úřad EUIPO používá upravenou verzi Vídeňského třídění, která byla uzpůsobena jeho konkrétním potřebám vytvořením nových kódů a vypuštěním jiných, které se již nepoužívají.

Toto třídění naleznete v rámci funkce pokročilé vyhledávání našeho vyhledávače eSearch kliknutím na kritérium vyhledávání „Vídeňské třídění“.

Příručka k Vídeňskému třídění
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.