On-line podání přihlášky mezinárodní ochranné známky

Formulář mezinárodní přihlášky umožňuje registrovaným uživatelům požádat o zápis mezinárodní ochranné známky prostřednictvím Madridského protokolu spravovaného Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Mezinárodní přihláška může vycházet ze stávajících ochranných známek EU, přihlášek ochranných známek EU nebo z kombinace obou.

Upozorňujeme, že pokud chcete tyto funkce využívat, musíte být přihlášeni, přičemž se jedná o zpoplatněné úkony.

Upozornění: korespondence související s konkrétním spisem musí být vždy podávána buď prostřednictvím sekce User Area, nebo pomocí pošty, osobního doručení či zvláštní kurýrní služby.

Tento oddíl objasňuje, jak podat mezinárodní přihlášku na základě jednoho či více zápisů ochranných známek EU či přihlášek ochranných známek EU.

Formulář je dostupný ve 23 úředních jazycích EU.

 

1. Jak získat přístup k formuláři mezinárodní přihlášky

2. Kdo může podat mezinárodní přihlášku?

3. Kroky k vyplnění formuláře mezinárodní přihlášky

4. Co se stane po podání formuláře přihlášky?