Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Podání přihlášky

Ochranná známka Evropské unie (OZEU) vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Její platnost je 10 let a lze ji neomezeně obnovovat, a to na dalších 10 let při každé obnově zápisu. Před podáním přihlášky nezapomeňte projít náš kontrolní seznam, abyste zajistili, že vaše přihláška bude zpracovávána efektivně.

Platná právní úprava neumožňuje úřadu EUIPO vystavovat faktury. Poplatky úřadu jsou osvobozeny od DPH. Další informace o našich poplatcích.

Formulář Easy Filing new

Formulář v pěti krocích

Rozšířená verze formuláře

Je určen pro malé a střední podniky a fyzické osoby v Evropském hospodářském prostoru bez právního zástupce.

Je přizpůsoben potřebám odborníků na duševní vlastnictví při řešení jednoznačných případů.

 

Je přizpůsoben potřebám odborníků na duševní vlastnictví při řešení složitých případů.

Pouze slovní nebo obrazové ochranné známky

Slovní, obrazové, prostorové nebo zvukové ochranné známky

Všechny druhy ochranných známek

Předem stanovené výrobky a služby

Předem stanovené výrobky a služby

Umožňuje uživateli nahrát vlastní seznam výrobků a služeb (mimo jiné pomocí průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb)

Pomocník pro třídy 35 a 37

Okamžitá platba kreditní kartou

Okamžitá platba kreditní kartou, bankovní převod nebo platba na běžný účet

Okamžitá platba nebo platba odložená (o jeden měsíc) kreditní kartou, bankovní převod nebo platba na běžný účet

   

Zveřejněte svou ochrannou známku za poloviční nebo ještě kratší dobu ve srovnání se standardními přihláškami.
Více informací viz

   

Zveřejněte svou ochrannou známku za poloviční nebo ještě kratší dobu ve srovnání se standardními přihláškami.
Více informací viz

    Volitelné

Zveřejněte svou ochrannou známku za poloviční nebo ještě kratší dobu ve srovnání se standardními přihláškami.
Více informací viz
Jak podat přihlášku v režimu Fast Track pomocí rozšířené verze formuláře

Formulář s průvodcem (virtuální pomocník)

Kompatibilní s mobilními zařízeními

Může jej používat pouze jeden přihlašovatel

 • Umožňuje uživateli ukládat koncepty v User Area
 • Umožňuje uživateli přidat dalšího přihlašovatele
 • Umožňuje uživateli jmenovat zástupce
 • Umožňuje uživateli uplatnit právo přednosti a senioritu (importované z aplikace TMView nebo nahráním osvědčení)
 • Umožňuje uživateli ukládat koncepty v User Area
 • Umožňuje uživateli přidat dalšího přihlašovatele
 • Umožňuje uživateli jmenovat zástupce
 • Umožňuje uživateli přihlašovat kolektivní a certifikační ochranné známky
 • Umožňuje uživateli uplatnit právo přednosti a senioritu
 • Možnost přeměny mezinárodní ochranné známky a uplatnění výstavní priority
 • Umožňuje uživateli požadovat unijní a/nebo vnitrostátní rešeršní zprávy
Pokud vyplníte přihlášku a zaplatíte poplatek, nemusí to nutně znamenat, že budete mít svou ochrannou známku chráněnu. Pokud bude vaše přihláška zamítnuta, úřad vám vynaložené náklady nevrátí.
Poslední aktualizace stránky 10-01-2022
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací