Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Technické požadavky na přílohy k elektronickému podání a komunikaci

Poznámka: Oficiální zdroj těchto informací je uveden v dokumentu „Podmínky používání sekce User Area“, který je přiložen k „rozhodnutí výkonného ředitele úřadu č. EX-20-9 ze dne 3. listopadu 2020 o komunikaci elektronickými prostředky“.

 

 • Elektronické podání přihlášky ochranné známky Evropské unie

  Je-li ztvárnění přihlášky ochranné známky Evropské unie předloženo elektronicky, velikost elektronického souboru je:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u souborů MP4, OBJ, STL a X3D),
  • Celková maximální velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 25 znaků.

  Je-li ztvárnění přihlášky ochranné známky Evropské unie předloženo elektronicky, formáty elektronického souboru jsou:

  a) JPEG
  Jedná se o standardní formát souboru, který je třeba použít k vyobrazení přihlašované ochranné známky (dostupný pro všechny druhy ochranných známek, s výjimkou slovních a multimediálních ochranných známek). Je třeba, aby splňoval tyto parametry:

  • maximální velikost obrázku: 2 835 x 2 010 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • barevný režim: RGB, stupně šedi, černobílý režim nebo CMYK.

  Velikost obrázků je automaticky změněna na 250 x 250 pixelů. Nahraný obrázek se zobrazí tak, jak bude následně uveden v osvědčení o zápisu.

  Obrázky v režimu CMYK budou před zobrazením pomocí speciálního softwaru převedeny do režimu RGB. U některých obrázků převedených z režimu CMYK do režimu RGB se určité barvy mohou lišit od originálu. Proto doporučujeme, abyste u obrázku před nahráním změnili barevný režim, aby zůstala zachována jeho původní barevnost.

  b) MP3:
  Tento formát souboru lze použít, jestliže se žádá o zápis zvukové ochranné známky (spolu s JPEG). Je třeba, aby splňoval tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

  c) OBJ, STL a X3D:
  Tyto formáty lze použít, jestliže se žádá o zápis prostorové ochranné známky.

  Soubor X3D není možné nahrát při použití prohlížeče Internet Explorer ve verzi nižší než 11.

  d) MP4:
  Tento formát lze použít, jestliže se žádá o zápis pohybových, multimediálních a hologramových ochranných známek. Je třeba, aby splňoval tyto požadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje různé video kodeky (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 atd.), ale doporučuje se použít kodek H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje různé zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), ale doporučuje se použít kodek AAC‑LC,
  • snímková frekvence mezi 24 a 30 fps,
  • přenosová rychlost mezi 1 200 a 8 000 kb/s,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.
 • Elektronické podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství

  Je-li ztvárnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství předloženo elektronicky, velikost elektronického souboru je:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u formátů OBJ, STL a X3D),
  • Celková maximální velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 25 znaků.

  Je-li ztvárnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství předloženo elektronicky, formáty elektronického souboru jsou:

  a) JPEG
  Jedná se o standardní formát souboru, který je třeba použít k vyobrazení přihlašovaného průmyslového vzoru Společenství. Je třeba, aby splňoval tyto parametry:

  • maximální velikost obrázku: 5 000 x 5 000 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 72, max. 300 DPI.
  • barevný režim: CMYK (který bude konvertován na RGB), stupně šedi, černobílý režim nebo režim RGB,
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG budou převedeny na základní obrázky,
  • Nahrávání dynamických 3D pohledů a dalších statických pohledů podléhá omezením.

  b) OBJ, STL a X3D
  Tyto formáty lze při přihlašování průmyslových vzorů použít k nahrání jednoho dynamického 3D pohledu pro doplňující informace a jako zdroj statických obrázků.

  Soubor X3D není možné nahrát při použití prohlížeče Internet Explorer ve verzi nižší než 11.

 • Elektronické podání námitky a návrhu na výmaz

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 5 MB,
  • maximální celková velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 150 znaků.

  Povolené typy souborů:

  JPEG
  Je nutné použít standardní typ souboru, který splňuje tyto požadavky:

  • maximální velikost obrázku: 2 008 x 2 835 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • soubory ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF
  Přípustné jsou pouze standardní statické soubory PDF. Vyplnitelné formuláře ve formátu PDF a soubory ve formátu PDF, které obsahují přidané objekty (např. podpisy, vymazaný (začerněný) text, zvýrazněný text, šipky), nejsou přípustné. Chtěli bychom vás upozornit, že během procesu nahrávání budou přidané objekty ztraceny a původní dokument bez těchto objektů může být zpřístupněn dalším stranám řízení nebo může být prostřednictvím žádosti o nahlédnutí do spisů zpřístupněn veřejnosti.“


  MP3
  Lze použít pouze pro zachycení starších zvukových ochranných známek. Je třeba, aby soubor splňoval tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

   

 • Ostatní elektronická podání (podání žádosti o provedení záznamu, obnovu, konverzi či nahlédnutí do spisu, mezinárodní přihlášky na základě (přihlášky) ochranné známky EU nebo odvolání)

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u elektronického odvolání),
  • Celková maximální velikost příloh: 20 MB.

  Povolené typy souborů:

  JPEG
  Je nutné použít standardní typ souboru, který splňuje tyto požadavky:

  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • soubory ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF
  Přípustné jsou pouze standardní statické soubory PDF. Vyplnitelné formuláře ve formátu PDF a soubory ve formátu PDF, které obsahují přidané objekty (např. podpisy, vymazaný (začerněný) text, zvýrazněný text, šipky), nejsou přípustné. Chtěli bychom vás upozornit, že během procesu nahrávání budou přidané objekty ztraceny a původní dokument bez těchto objektů může být zpřístupněn dalším stranám řízení nebo může být prostřednictvím žádosti o nahlédnutí do spisů zpřístupněn veřejnosti.“

  MP3
  Lze použít pouze pro zachycení zvukových ochranných známek. Je třeba, aby soubor splňoval tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

   

 • Ostatní elektronická komunikace a úkony

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 20 MB,
  • Celková maximální velikost příloh: 1 GB (100 MB u sdělení týkajících se námitek, výmazu a odvolání),
  • maximální délka názvů příloh: 20 znaků.

  Úřad přílohy obdrží i v případě, kdy celková velikost sdělení s přílohami přesáhne 20 MB, ovšem v náhledu a konečném potvrzení se zobrazí pouze sdělení.

  Povolené typy souborů:

  JPEG
  Je nutné použít standardní typ souboru, který splňuje tyto požadavky:

  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • soubory ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF
  Přípustné jsou pouze standardní statické soubory PDF. Vyplnitelné formuláře ve formátu PDF a soubory ve formátu PDF, které obsahují přidané objekty (např. podpisy, vymazaný (začerněný) text, zvýrazněný text, šipky), nejsou přípustné. Chtěli bychom vás upozornit, že během procesu nahrávání budou přidané objekty ztraceny a původní dokument bez těchto objektů může být zpřístupněn dalším stranám řízení nebo může být prostřednictvím žádosti o nahlédnutí do spisů zpřístupněn veřejnosti.“

  MP3
  Je třeba použít standardní soubory ve formátu MP3. Je třeba, aby splňovaly tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

  Soubory ve formátu MP3 budou jako přílohy přijatelné pouze u těchto elektronicky prováděných úkonů týkajících se námitek:

  • Předložit další skutečnosti
  • Předložit důkaz o užívání
  • Předložit další dokumenty

  MP4
  Je třeba použít standardní soubory ve formátu MP4. Je třeba, aby splňovaly tyto požadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje různé video kodeky (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 atd.), ale doporučuje se použít kodek H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje různé zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), ale doporučuje se použít kodek AAC‑LC,
  • snímková frekvence mezi 24 a 30 fps,
  • přenosová rychlost mezi 1 200 a 8 000 kb/s,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.

   

  Soubory ve formátu MP4 budou jako přílohy přijatelné pouze u těchto elektronicky prováděných úkonů týkajících se námitek:

  • Předložit další skutečnosti
  • Předložit důkaz o užívání
  • Předložit další dokumenty

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.