Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Výsledky základního vyhledávání

Výsledky se zobrazí ve čtyřech záložkách:

 • Ochranné známky
 • Průmyslové vzory
 • Majitelé
 • Zástupci

Upozorňujeme, že jako výchozí možnost je nastaveno zobrazení výsledků vyhledávání ochranných známek. Pokud chcete zobrazit výsledky pro průmyslové vzory, majitele či zástupce, klikněte na příslušnou záložku v horní části tabulky.

Aplikace je nastavena tak, že zobrazuje nejvýše 15 výsledků na stránku. Pokud chcete přejít na jinou stránku výsledků vyhledávání, klikněte na některé z čísel označujících stránky v pravém horním rohu tabulky. Pokud chcete zobrazit následující nebo předchozí stránku, klikněte na šipku směřující doprava či doleva. Celkový počet výsledků vyhledávání se zobrazí vedle názvu záložky, např.: „197 výsledků vyhledávání na 14 stranách za 0,338 sekund/y“.

Snímek obrazovky zobrazující základní vyhledávání v nástroji eSearch
 

V seznamu pod názvy záložek se zobrazí tyto ikony:

 • Nastavit upozornění (zobrazeno v záložkách „Ochranné známky“ a „Průmyslové vzory“)

  Upozornění lze nastavit kliknutím na tuto ikonu Ikona upozornění. Další informace o upozorněních naleznete zde.

 • PDF (zobrazeno ve všech záložkách)

  Výsledky zobrazené na prohlížené stránce si můžete zobrazit i ve formátu PDF, pokud kliknete na ikonu PDF Ikona PDF.

  Pozn.: Jelikož aplikace je standardně nastavena tak, že zobrazuje nejvýše 15 výsledků na stránku, soubor ve formátu PDF bude zobrazovat pouze prvních 15 výsledků. Pokud chcete vytvořit soubor ve formátu PDF s více výsledky, přejděte na následující stránku a opět klikněte na ikonu PDF. Tento postup podle potřeby opakujte.

 • vCard (zobrazeno v záložkách majitelů a zástupců)

  Formát vCard je standardní formát souboru, který se používá pro elektronické vizitky a obsahuje jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní informace. Soubor ve formátu vCard je dostupný ze sekce s výsledky ze záložky „Majitelé‟ a ze záložky „Zástupci“ kliknutím na ikonu Ikona vCard umístěnou vpravo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.