Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Certifikační a kolektivní ochranné známky

Kromě individuálních ochranných známek existují další dva druhy ochranných známek, které mohou být zapsány u úřadu EUIPO, a to certifikační ochranné známky a kolektivní ochranné známky. Na této stránce naleznete informace o obou druzích ochranných známek, jakož i o zdrojích, které vám pomohou při jejich přihlašování.

Kolektivní ochranná známka EU znamená, že výrobky či služby chráněné touto známkou pocházejí od členů sdružení, a smí být užívána pouze jimi.

Oproti tomu certifikační ochranná známka EU znamená, že výrobky či služby splňují určité vlastnosti definované v pravidlech pro užívání.

Plakát Confetti od Toulouse-Lautreca – ukázka toho, jak se ochranná známka stala uměleckým dílem
 

Certifikační ochranné známky:

Certifikační ochranné známky EU jsou novým druhem ochranných známek v systému OZEU. Jedná se o označení, která představují osvědčení o určitých vlastnostech výrobků a služeb (například jejich kvalitě). Lze je přihlásit od 1. října 2017.

Podle nařízení o ochranné známce EU je certifikační ochrannou známkou EU ochranná známka, „která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou“ (čl. 83 odst. 1 nařízení o OZEU).

Individuální a certifikační ochranné známky EU se liší ve své funkci, ale i v některých formálnějších ohledech. Jedním z významných rozdílů mezi individuální a certifikační ochrannou známkou je ten, že vlastník certifikační ochranné známky (fyzická nebo právnická osoba, instituce nebo orgán či veřejnoprávní subjekt) nemůže vykonávat podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Certifikační ochranné známky EU: povinnost neutrality

Pokud vlastníte certifikační ochrannou známku EU, můžete certifikovat výrobky a služby, které jiné subjekty použijí v rámci své podnikatelské činnosti, nemůžete však certifikovat své vlastní výrobky a služby ani tuto známku sami užívat. Vlastník certifikační ochranné známky EU má povinnost neutrality ve vztahu k zájmům výrobců výrobků či poskytovatelů služeb, které známka certifikuje.

Certifikační ochranné známky EU: vyloučení zeměpisného původu

Velmi důležité je, že certifikační ochrannou známku EU nelze použít k certifikování zeměpisného původu výrobků a služeb. To se vztahuje na označení, pravidla pro užívání a seznam výrobků a služeb.

Certifikační ochranná známka EU v podstatě představuje záruku zvláštních vlastností určitých výrobků a služeb. Při přihlašování certifikační ochranné známky EU je třeba mít na paměti čtyři věci:

:

 • Podobně jako individuální ochranná známka musí být i certifikační ochranná známka EU označením, které je způsobilé k vyjádření v rejstříku ochranných známek EU. Toto označení by navíc mělo být schopno rozlišit certifikované výrobky a služby od jiných výrobků a služeb, které takto certifikovány nejsou.
 • Pokud přihlašujete certifikační ochrannou známku EU, musíte zcela jasně uvést, že tak činíte (prostřednictvím jasného uvedení druhu známky v přihlášce).
 • Certifikační ochrannou známku EU musíte přihlásit pro výrobky a služby, které budete certifikovat jakožto vlastník známky (můžete použít průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb).
 • Musíte uvést pravidla pro užívání certifikační ochranné známky EU, kterou přihlašujete. Pravidla pro užívání jsou základem certifikační ochranné známky EU. Je třeba je předložit do dvou měsíců od podání přihlášky a musí obsahovat zejména:
  • prohlášení přihlašovatele o tom, že nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány,
  • vlastnosti výrobků či služeb, které mají být certifikovány,
  • podmínky pro užívání certifikační ochranné známky EU,
  • opatření v oblasti testování a dohledu, která budete coby vlastník certifikační ochranné známky EU uplatňovat.

Na pomoc uživatelům vypracoval úřad EUIPO vzor, který je k dispozici níže ve 23 jazycích a který provede přihlašovatele certifikační ochranné známky EU procesem přípravy pravidel pro užívání.

Vzor pravidel pro užívání: Certifikační ochranné známky EU

 

 

Příklady certifikačních ochranných známek zapsaných u úřadu EUIPO:

017321738
Ochranná známka bez textu

Vlastníci:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Vlastníci:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
OVĚŘENO společností SafeShops.be

Třída: 35

Vlastníci:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Třídy: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Vlastníci:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Základní poplatek za přihlášku certifikační ochranné známky EU činí 1 800 EUR nebo v případě podání přihlášky on-line 1 500 EUR.

 

Více informací o poplatcích

 

 

Kolektivní ochranné známky:

Kolektivní ochranná známka EU označuje obchodní původ určitých výrobků a služeb a spotřebitele informuje o tom, že výrobce výrobků či poskytovatel služeb náleží k určitému sdružení, které má právo známku užívat.

Podle nařízení o ochranné známce EU je kolektivní ochrannou známkou ochranná známka, „která je schopna rozlišit výrobky nebo služby členů sdružení, které je vlastníkem známky, a výrobky nebo služby jiných podniků“ (článek 74 nařízení o OZEU).

Kolektivní ochranné známky EU lze použít k budování důvěry spotřebitelů v nabízené výrobky a služby označené kolektivní ochrannou známkou. Často se používají k označení výrobků nebo služeb výrobců, kteří mají podobné zájmy.

Kolektivní ochranné známky EU: kdo je může přihlásit

Kolektivní ochranné známky EU mohou přihlásit pouze sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a právnické osoby podléhající veřejnému právu (za předpokladu, že jsou uspořádány podobně jako sdružení).

Kolektivní ochranné známky EU: zeměpisný původ

Je možné zapsat kolektivní ochrannou známku EU, která označuje zeměpisný původ výrobků či služeb, na něž se vztahuje. Pravidla pro užívání tudíž musí výslovně umožnit každému, jehož výrobky nebo služby pocházejí z dotčené zeměpisné oblasti, aby se stal členem sdružení, které ochrannou známku vlastní (čl. 75 odst. 2 nařízení o OZEU).

Pravidla pro užívání jsou nedílnou součástí každé kolektivní ochranné známky. Je třeba je předložit do dvou měsíců od podání přihlášky.

 • Měla by uvádět osoby, které jsou oprávněny ochrannou známku užívat, a podmínky pro členství ve sdružení. Rovněž mohou obsahovat podmínky pro užívání ochranné známky.
 • Pokud kolektivní ochranná známka uvádí zeměpisné označení výrobků a služeb, na něž se vztahuje, pravidla pro užívání musí zahrnovat zvláštní povolení pro každého, jehož výrobky nebo služby pocházejí z dotčené zeměpisné oblasti, aby se stal členem sdružení, které ochrannou známku vlastní.

Na pomoc uživatelům vypracoval úřad EUIPO vzor, který je k dispozici níže ve 23 jazycích a který provede přihlašovatele kolektivní ochranné známky procesem přípravy pravidel pro užívání.

Vzor pravidel pro užívání: Kolektivní ochranná známka EU

 

Příklady kolektivních ochranných známek zapsaných u úřadu EUIPO:

Příklady kolektivních ochranných známek zapsaných u úřadu EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Třída: 30

Vlastníci:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Třída: 31

Vlastníci:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Třídy: 41 a 45

Vlastníci:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Třída: 42

Vlastníci:
Association NB-Rail

 

Základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU činí 1 800 EUR nebo v případě podání přihlášky on-line 1 500 EUR.

 

Více informací o poplatcích

 

 

Informační zdroje

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.