Certifikační ochranné známky

Certifikační ochranné známky

Certifikační ochranné známky jsou na úrovni EU novým druhem ochranné známky, přestože v některých vnitrostátních systémech v EU již několik let existují.

Certifikační ochranná známka Evropské unie je definována jako ochranná známka, která „je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou.“

Certifikační ochranná známka EU v podstatě představuje záruku konkrétních vlastností určitých výrobků a služeb.

Je známkou toho, že výrobky a služby, které jsou jí označené, splňují kritéria, jež jsou stanovena v pravidlech pro užívání a za jejichž kontrolu zodpovídá vlastník certifikační ochranné známky, a to bez ohledu na to, který podnik dotčené výrobky a služby ve skutečnosti vyrábí či poskytuje a certifikační ochrannou známku doopravdy užívá.

Přihlašovatelé certifikačních ochranných známek musí ve svých přihláškách uvést, že žádají o zápis certifikační ochranné známky EU.

Certifikační ochranná známka je založena na pravidlech pro užívání, která musí být předložena ve lhůtě dvou měsíců ode dne podání přihlášky a musí zejména uvádět:

  • vlastnosti výrobků či služeb, které mají být certifikovány,
  • podmínky užívání certifikační ochranné známky,
  • opatření týkající se testování a dohledu, která má uplatňovat vlastník certifikační ochranné známky.

Na certifikační ochrannou známku EU se vztahují dvě důležitá omezení. Zaprvé, jejím vlastníkem nemůže být osoba, která vykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků či poskytování služeb, které jsou certifikovány. Vlastník certifikační ochranné známky tuto ochrannou známku pro certifikované výrobky nebo služby, na které se daná známka vztahuje, používat nesmí. Zadruhé, přihlášku nelze podat za účelem rozlišení certifikovaných výrobků nebo služeb z hlediska zeměpisného označení.

Přihláška certifikační ochranné známky by měla být podána pro výrobky a služby, které budou certifikovány vlastníkem ochranné známky. Pravidla pro užívání musí zahrnovat také seznam výrobků a služeb, na které se přihlašovaná certifikační ochranná známka EU vztahuje.

Poplatek za přihlášku certifikační ochranné známky podanou elektronickými prostředky činí 1 500 EUR.

Více informací o poplatcích

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Od 1. října 2017 začne platit řada změn, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte podrobné informace:

V této sekci naleznete obecné informace a přehled o nařízení o ochranné známce EU, nejsou však právně závazné.
Všem uživatelům (stávajícím i potenciálním) důrazně doporučujeme, aby se seznámili s nařízením (EU) 2015/2424, které je dostupné ve všech jazycích EU.
Upozorňujeme, že směrnice úřadu EUIPO zůstávají i nadále hlavními referenčními dokumenty pro uživatele systému ochranných známek Evropské unie a odborné poradce, kteří se chtějí ujistit, že mají k dispozici nejaktuálnější informace o praxi úřadu EUIPO v oblasti průzkumu.

Informace o změnách, které vstoupily v platnost dne 23. března 2016, naleznete zde.