Nařízení o ochranné známce Evropské unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství, bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Pozměňovací nařízení vstoupí v platnost dne 23. března 2016. K tomuto datu se mění název úřadu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a ochranná známka Společenství bude nazývána ochrannou známkou Evropské unie. Více informací

Zadejte identifikační kód pro zobrazení originálního dokumentu

Kód rozlišuje velká a malá písmena