Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Konverze

Konverze je postup, který lze uplatnit u ochranných známek Evropské unie a mezinárodních zápisů.

Pokud ochranná známka Evropské unie přestane existovat, lze provést její konverzi na ochranné známky, které jsou platné v určitých členských státech. Konverze je vhodná zejména při překonávání případných problémů s jednotnou povahou ochranné známky Evropské unie.

Například v situaci, kdy hrozí problém se zápisem ochranné známky Evropské unie pouze v jedné nebo několika konkrétních zemích z absolutních důvodů nebo v důsledku námitky založené na starším právu, které je platné pouze v jedné nebo několika konkrétních zemích, může přihlašovatel ochranné známky Evropské unie požádat o konverzi ochranné známky Evropské unie na přihlášky jednotlivých, národních ochranných známek v ostatních zemích, kterých se uvedené důvody netýkají.

V případě mezinárodních zápisů lze provést konverzi na přihlášky národních ochranných známek členských států EU a na vyznačení smluvních stran Madridské dohody nebo Madridského protokolu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Další informace jsou k dispozici ve směrnicích k ochranným známkám.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.