Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Výsledky pokročilého vyhledávání

Výsledky jsou zobrazeny v záložce, ze které jste zadali požadavek na vyhledávání, například v záložce „Rozhodnutí o ochranných známkách" nebo „Rozsudky vnitrostátních soudů".

Výchozí nastavení této aplikace umožňuje zobrazit 15 výsledků vyhledávání na stránku. Více výsledků je možné zobrazit změnou nastavení v rozbalovacím menu napravo od možnosti „Zobrazit". Pokud chcete přejít na jinou stránku výsledků vyhledávání, klikněte na jedno z čísel označujících stránky v pravém horním rohu tabulky, a pokud chcete zobrazit následující nebo předchozí stránku, klikněte na šipku směřující doprava či doleva. Kliknutím na dvojitou šipku směřující doleva nebo doprava se dostanete na v pořadí první nebo poslední výsledek vyhledávání.

Celkový počet výsledků vyhledávání se zobrazí vedle názvu záložky, například „Rozhodnutí o ochranných známkách" (246). Informace o počtu výsledků, počtu stran a času potřebném ke zpracování požadavku jsou zobrazeny bezprostředně nad seznamem výsledků.

Výsledky mohou být zobrazeny v podobě „Zobrazení prvku" nebo „Náhled seznamu". První uvedené nabízí u každého výsledku podrobnější informace; zobrazení v podobě náhledu seznamu nabízí u každého výsledku informací méně, takže je možné zahrnout na jedné straně více výsledků.

Modře vyznačený text v rámci výsledku vyhledávání je hypertextovým odkazem na podrobnější informace. Například kliknutím na modře zvýrazněné číslo ochranné známky ve výsledku vyhledávání se dostanete na podrobnější informace o příslušné ochranné známce, která byla předmětem projednávání.

 • Třídění výsledků

  Rozhodnutí o ochranných známkách
  Výsledky lze třídit vzestupně nebo sestupně nebo podle těchto kritérií:

  • Datum rozhodnutí/rozsudku
  • Typ rozhodnutí
  • Název ochranné známky
  • Číslo ochranné známky

  Rozhodnutí o průmyslových vzorech
  Výsledky lze třídit vzestupně nebo sestupně nebo podle těchto kritérií:

  • Datum rozhodnutí/rozsudku
  • Typ rozhodnutí
  • Číslo průmyslového vzoru

  Rozsudky vnitrostátních soudů
  Výsledky lze třídit vzestupně nebo sestupně nebo podle těchto kritérií:

  • Datum rozsudku
  • Stát
  • Stupeň
  • Název soudu
  • Prozatímní opatření
  • Přípustnost

  Předběžná rozhodnutí
  Výsledky lze třídit vzestupně nebo sestupně nebo podle těchto kritérií:

  • Datum rozsudku
  • Neoficiální název
 • Upravit vyhledávání

  Parametry svého dotazu můžete upravit kliknutím na tlačítko „Upravit vyhledávání". Následně budete přesměrováni zpět na stránku pokročilého vyhledávání se všemi vámi nastavenými kritérii vyhledávání, která budete moci změnit: přidat nebo vymazat klíčová slova či změnit hledaný text v textovém poli vyhledávání.

  Pokud chcete zahájit úplně nové vyhledávání a dříve zadaná kritéria vyhledávání zcela odstranit, můžete využít jednu ze dvou možností ve spodní části stránky: „Vymazat" nebo „Obnovit výchozí nastavení". Kliknutím na tlačítko „Vymazat" dojde k vymazání údajů zadaných do polí vyhledávání, ale nikoli zvolených kritérií. Po kliknutí na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení" se uživatelské rozhraní nastaví do podoby, ve které bylo při svém prvním spuštění.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.