Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Použití funkce základního vyhledávání

Funkci základního vyhledávání lze používat k vyhledávání rozhodnutí úřadu EUIPO a rozsudků Tribunálu, Soudního dvora a vnitrostátních soudů v databázi úřadu EUIPO. Základní vyhledávání představuje výchozí možnost vyhledávání při otevření nástroje eSearch – judikatura.

Do vyhledávacího pole zadejte číslo případu bez písmen (např. 122/01 místo C-122/01) nebo jeho neoficiální název (nickname) a klikněte na tlačítko „Hledat". Vyhledávání můžete zpřesnit uvedením časového rozmezí. Můžete si také zvolit jazyk vyhledávání.


Výsledky základního vyhledávání

Příslušné výsledky se zobrazí ve čtyřech záložkách

  • Rozhodnutí o ochranných známkách
  • Rozhodnutí o průmyslových vzorech
  • Rozsudky vnitrostátních soudů
  • Předběžná rozhodnutí
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.