Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Doménová jména .eu

.eu je národní doména nejvyšší úrovně (ccTLD) pro Evropskou unii (EU).

Doménové jméno .eu nebo .ею si může zaregistrovat jakákoli společnost nebo organizace se sídlem či jakákoli fyzická osoba s bydlištěm v Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku.


Zaregistrováním doménového jména .eu, které se shoduje s názvem vaší ochranné známky, posílíte související práva duševního vlastnictví a zabráníte jakémukoli jinému subjektu, aby si zaregistroval doménové jméno .eu totožné s vaší ochrannou známkou.Na konci procesu elektronického podání přihlášky úřad EUIPO informuje uživatele o dostupnosti doménového jména .eu, které se shoduje s jejich ochrannou známkou, přičemž využívá databázi WHOIS. Uživatelé si mohou rovněž v sekci User Area a v nástroji eSearch nastavit, že chtějí dostat upozornění, pokud bude zaregistrováno doménové jméno .eu totožné s jejich ochrannou známkou.

Upozorňujeme, že doménové jméno .eu je třeba si zaregistrovat prostřednictvím akreditovaných registrátorů (jejich seznam naleznete zde).Úřad EUIPO v rámci poskytování informací o doménových jménech .eu a o jejich dostupnosti spolupracuje s organizací EURid. Účelem této spolupráce je zvýšit povědomí a zajistit tak ochranu práv duševního vlastnictví majitelů OZEU.

Informace pocházejí z databáze WHOIS. Za obsah a správnost poskytnutých informací ani za jakékoli další související informace však úřad EUIPO nenese žádnou odpovědnost.EURid je správcem rejstříku národních domén nejvyšší úrovně .eu a .ею jmenovaný Evropskou komisí. Více informacíDoménové jméno .eu si můžete zaregistrovat u jakéhokoli akreditovaného registrátora domén .eu.Pokud si nastavíte toto upozornění, budete v případě registrace doménového jména .eu, které je považováno za totožné s vaší zapsanou / vašimi zapsanými OZEU, o této skutečnosti neprodleně informováni.V sekci User Area na internetových stránkách úřadu EUIPO klikněte na záložku „Upozornění“.

upozornění

Možnost vytvořit upozornění na doménová jména .eu naleznete v záložce „Konfigurace“.

Pro každou OZEU lze vytvořit pouze jedno upozornění na doménové jméno .eu.

Více informací o nastavení upozornění naleznete zde.Upozornění vymažete kliknutím na křížek ve sloupci „Úkony“.

vymazat_upozorněníThis site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.