Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Formulář EUTM Filing

Formulář je určen pro složitější přihlášky než formulář pro snadné podání. Tento formulář je třeba použít tehdy, pokud chcete předložit svůj vlastní seznam výrobků a služeb, podat přihlášku kolektivní ochranné známky, požádat o přeměnu mezinárodní ochranné známky nebo uvést vícejazyčné prvky ochranné známky ve dvou jazycích přihlášky.

Nezapomeňte, že si pomocí našeho editoru sestavením seznamu výrobků a služeb můžete ověřit, zda klíčová slova použitá ve vašem seznamu výrobků a služeb splňují podmínky režimu Fast Track (přihlášení zrychleným postupem).

Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Chcete-li otevřít formulář EUTM Filing (formulář přihlášky ochranné známky EU), přejděte do oddílu „Ochranné známky > Způsoby zápisu > Podání přihlášky“ a pak klikněte na tlačítko „Začít s přihláškou“.

Podat přihlášku ochranné známky pomocí tohoto nástroje mohou jen registrovaní uživatelé. Pokud ještě nejste registrovaným uživatelem, budete se muset zaregistrovat.

Přihláška ochranné známky EU pro osoby žijící mimo EU
Ochrannou známku EU můžete přihlásit i v případě, že žijete mimo Evropskou unii, budete však muset jmenovat svého zástupce

 • Jazyky a osobní značka
  Osobní značka

  Osobní značka by měla být tvořena nanejvýš 30 alfanumerickými znaky latinky: a–z, A–Z, 0–9. Mezery nejsou povoleny.

  První jazyk
  Z rozbalovacího seznamu zvolte jazyk, který chcete pro přihlášku použít (první jazyk); může to být kterýkoli z 23 úředních jazyků EU.

  Druhý jazyk
  Podle nařízení musíte uvést druhý jazyk, kterým je jeden z pěti úředních jazyků úřadu EUIPO (němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština). Druhý jazyk musí být jiný než první jazyk. Mějte na paměti, že vaše ochranná známka by mohla být v tomto druhém jazyce napadena.

 • Použití údajů o existující ochranné známce EU jako šablony

  Napište název nebo číslo ochranné známky (celé či jeho část). Zobrazí se seznam stávajících ochranných známek. Vyberte příslušnou ochrannou známku a klikněte na tlačítko „Import“.

  Zvolíte-li si možnost importovat ochrannou známku jako šablonu, urychlíte proces podávání přihlášky, protože údaje budou předvyplněny. Jednotlivé oddíly můžete podle svých požadavků upravit.

 • Můžete uplatnit právo přednosti, senioritu, získanou rozlišovací způsobilost nebo jiné typy práv (nepovinné).

  Zvolte práva, která chcete přidat.

  Budete moci volit mezi různými typy práv.

  Uplatnění práva přednosti

  Chcete-li přidat právo přednosti, klikněte na tlačítko „Přidat právo přednosti“. Otevře se nový oddíl.

  • Napište název ochranné známky (jsou-li údaje o ochranné známce dostupné v nástroji TMview, pole se vyplní automaticky), a klikněte na tlačítko „Import“.

  • Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit ručně“.

  • Z rozbalovacího seznamu „Země prvního podání“ vyberte příslušnou zemi.

  • Přidejte datum podání a název ochranné známky na přihlášce nebo číslo práva přednosti. Můžete zvolit možnost připojit požadované dokumenty v době podání přihlášky nebo k pozdějšímu datu.

  Poznámka: První přihláška musí být přeložena do prvního nebo druhého jazyka uvedeného ve vaší přihlášce (pouze pokud je osvědčení v jiném než úředním jazyce EU).

  Pozdější uplatnění práva přednosti
  Pokud chcete uplatnit právo přednosti později (lze tak učinit do dvou měsíců od data podání přihlášky), zaškrtněte příslušné políčko vedle tlačítka „Přidat právo přednosti“.

   

  Uplatnění seniority

  Chcete-li u své přihlášky uplatnit senioritu, klikněte na tlačítko „Přidat senioritu“. Otevře se nový oddíl.

  • Napište název nebo číslo ochranné známky (pole se vyplní automaticky) a klikněte na tlačítko „Import“.

  • Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit ručně“.

  • Z rozbalovacího seznamu vyberte členský stát EU, ve kterém byla známka zapsána.

  • V poli „Povaha zápisu“ vyberte příslušnou možnost.

  • Přidejte číslo a datum podání, číslo a datum zápisu a datum vzniku práva přednosti. Poté zvolte možnost připojit požadované dokumenty v době podání přihlášky nebo k pozdějšímu datu.

   

  Uplatnění práva přeměny

  Chcete-li k přihlášce přidat uplatnění práva přeměny, klikněte na tlačítko „Přidat přeměnu mezinárodního zápisu“. Otevře se nový oddíl.

  • Zadejte číslo mezinárodní ochranné známky (číslo mezinárodního zápisu)*.

  • Přidejte datum mezinárodního zápisu.

  • Přidejte datum výmazu

  • Přidejte datum vzniku práva přednosti / seniority

  • Klikněte na tlačítko „+ Přidat PŘEMĚNU MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU“.

  Poznámka: V tomto oddíle se pole automaticky nevyplňují. Musíte zadat celé číslo ochranné známky.

   

  Uplatnění výstavní priority

  Uplatnění výstavní priority u přihlášky
  Chcete-li u přihlášky uplatnit výstavní prioritu, klikněte na tlačítko „Přidat výstavní prioritu“. Otevře se nový oddíl.

  • Z rozbalovacího seznamu vyberte výstavu.

  • Přidejte datum první výstavy. Poté zvolte možnost připojit požadované dokumenty v době podání přihlášky nebo k pozdějšímu datu.

  • Klikněte na tlačítko „+ Přidat výstavní prioritu“.

  Pozdější uplatnění výstavní priority
  Chcete-li uplatnit výstavní prioritu později (až dva měsíce od data podání přihlášky), zaškrtněte příslušné políčko vedle tlačítka „Přidat výstavní prioritu“.

 • Přihlašovatelé a zástupci

  Přihlašovatel

  Přihlašovatele lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího přihlašovatele

  Zde napište jméno nebo identifikační číslo přihlašovatele. Zobrazí se seznam stávajících přihlašovatelů, z něhož vyberte požadované jméno a klikněte na tlačítko „Import“. Po zobrazení údajů o přihlašovateli pokračujte kliknutím na tlačítko „Import“.

  Vytvoření nového přihlašovatele
  1. Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit nového přihlašovatele“.

  2. Z rozbalovací nabídky vyberte kategorii přihlašovatele.

  3. Vyplňte zbývající pole formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou*).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „+ Přidat přihlašovatele“.

  Zástupci

  Zástupce lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího zástupce

  Napište do příslušného pole jméno zástupce. Zobrazí se seznam stávajících zástupců, z něhož vyberte požadované jméno a klikněte na tlačítko „Import“. Jakmile se zobrazí údaje o zástupci, klikněte na tlačítko „Přidat“.

  Přidání nového zástupce
  1. Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit nového“.

  2. Z rozbalovací nabídky vyberte kategorii zástupce.

  3. Vyplňte zbývající pole formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou*).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

  Poznámka: Zvolíte-li možnost „Zastoupení zaměstnancem“, zobrazí se zaškrtávací políčko „Hospodářská spojení“. Zaškrtnete-li je, budete muset vyplnit další dvě pole: povahu hospodářského spojení (např. zaměstnanec nebo obchodní partner) a název zaměstnavatele.

  Sdružení

  Podáváte-li přihlášku jménem sdružení, zadejte pouze identifikační číslo sdružení.

 • Druhy ochranných známek

  Musíte vybrat druh ochranné známky, kterou chcete zapsat. Níže je seznam dostupných druhů:

  • slovní ochranná známka,

  • obrazová ochranná známka,

  • prostorová ochranná známka,

  • zvuková ochranná známka,

  • barevná ochranná známka,

  • multimediální ochranná známka,

  • poziční ochranná známka,

  • pohybová ochranná známka,

  • ochranná známka se vzorem,

  • hologramová ochranná známka,

  • jiná ochranná známka.

  Přečtěte si další informace o druzích ochranných známek v oddíle definice ochranné známky.

  Povinné údaje
  Zadejte údaje o ochranné známce.

  Překlady
  Je důležité, aby vyobrazení ochranné známky, které nahráváte, bylo správným vyobrazením ochranné známky, kterou chcete zapsat.

  Vyobrazení ochranné známky
  Je důležité, aby vyobrazení ochranné známky, které nahráváte, bylo správným vyobrazením ochranné známky, kterou chcete zapsat. Úřad EUIPO vaši ochrannou známku zveřejní tak, jak je v současné době vyobrazena. Pokud není vyobrazeno přesně to, co chcete chránit, opravte prosím vyobrazení před odesláním přihlášky.

  Slovní prvky
  Je třeba uvést pouze slovní prvky patrné v logu. Budou-li slovní prvky zadány nesprávně, úřad EUIPO je rovnou změní, aniž by vás o tom informoval.

 • Zpráva o podobnosti

  Máte možnost stáhnout si zprávu o podobnosti. Vyhledávání se provádí v databázi TMview a podobné ochranné známky lze vyhledat také před vlastním podáním.

  Kliknutím na tlačítko „Stáhnout PDF“ pod tabulkou s výsledky lze stáhnout a uložit soubor PDF s informacemi.

 • Technické požadavky na přílohy

  Přílohy nahrané z rozšířené verze formuláře přihlášky by měly splňovat tyto požadavky:

  JPEG
  Standardní typ souboru používaný k vyobrazení ochranných známek, které přihlašujete. Velikost jednotlivých souborů nesmí přesáhnout 2 MB a soubory by měly splňovat tyto parametry:
  • maximální velikost obrázku: 2 835 x 2 010 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI,
  • barevný režim: RGB, stupně šedi, černobílý nebo CMYK.

  Velikost obrázků je automaticky změněna na 250 x 250 pixelů. Jakmile obrázek nahrajete, aplikace jej zobrazí v podobě, v jaké se později objeví v osvědčení o zápisu.

  PDF
  Soubory ve formátu PDF lze použít pouze pro dodatečné informace, nikoli jako vyobrazení ochranných známek, které přihlašujete. Maximální velikost jednoho souboru nesmí překročit 2 MB. K otevírání souborů bude použit program Adobe Acrobat X (verze 10.0).

  MP3
  Soubory ve formátu MP3 lze použít pouze pro dodatečné informace při přihlašování zvukových ochranných známek. Maximální velikost jednotlivých souborů nesmí překročit 2 MB a soubory by měly splňovat požadavky uvedené v oddíle týkajícím se příloh na stránce „Technické informace“.

 • Výrobky a služby

  Uveďte výrobky a služby, na které by se tato ochranná známka měla vztahovat.

  Upozornění

  Podání přihlášky pro širokou škálu výrobků/služeb výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že ochranná známka bude napadena, případně vymazána. Ke kolizi může dojít, pokud je ochranná známka shodná nebo podobná starší ochranné známce nebo je žádáno o ochranu pro podobné výrobky a služby. Po zápisu může být ochranná známka vymazána také v případě, že není používána po dobu pěti let nebo déle.

  Jazyk použitý u výrobků a služeb musí být stejný jako první jazyk přihlášky.

  Klikněte na tlačítko „Hledat klíčová slova z harmonizované databáze“.

  Otevře se nové vyskakovací okno. Napište klíčové slovo výrobků a služeb, které chcete vybrat (zobrazí se rozbalovací nabídka s návrhy automatické nápovědy), nebo výrobky a služby vyhledejte ze seznamu.

  Jakmile zadáte všechny požadované výrobky a služby, klikněte na tlačítko „Zkontrolovat seznam“ a poté na tlačítko „Uložit seznam“. Budete přesměrováni zpět na přihlášku, v níž se zobrazí váš výběr.

  Přidejte svá klíčová slova.

  Jednotlivá klíčová slova musí být oddělena středníkem a nesmí obsahovat více než 512 znaků. Můžete používat pouze akceptované znaky.

  Tento proces můžete opakovat, dokud nepřidáte všechna klíčová slova a třídy, které pro svou přihlášku požadujete.

   

  Platné znaky (syntaktická pravidla, jimiž se řídí klíčová slova pro výrobky a služby)

  Název Znak Příklad
  Písmena a–z A–Z Části a příslušenství dopravních prostředků
  Čísla 0–9 MP3 přehrávače
  Pomlčka - (ASCII kód 045) Nealkoholické nápoje
  Špičaté závorky < > Vzduchovky > 0,5 J
  Lomítko / Videopřehrávače/videorekordéry
  Hvězdička (*) * Oděvy*
  Kulaté závorky ( ) Školicí příručky (manuály)
  Složené závorky { } Kliky {části strojů}
  Hranaté závorky [ ] Emaily [laky]
  Dvojtečka : (ASCII kód 058) Služby týkající se: elektrických a elektronických obvodů, prvků
  Čárka , Kukuřičná mouka, maltóza
  Jednoduché uvozovky ' (ASCII kód 039) Malířské štětce
  Středník (neexistuje v řečtině) ; (ASCII kód 059) Jaderné reaktory; Přípravky pro odlévaní do formy
  Střední tečka (existuje pouze v řečtině) · (ASCII kód 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Poznámka: V této tabulce jsou uvedeny příklady přípustných znaků.

 • Vnitrostátní rešeršní zpráva

  Žádost o vnitrostátní rešeršní zprávu podléhá dalšímu poplatku. Vaše přihláška bude zveřejněna až poté, co budou shromážděny a vám sděleny všechny rešeršní zprávy.

 • Rešeršní zpráva EU

  Žádost o rešeršní zprávu EU je bezplatná. Zpráva obsahuje informace o předchozích stejných nebo podobných přihláškách ochranných známek EU a mezinárodních zápisech s vyznačením Evropského společenství, které se týkají stejných nebo podobných tříd výrobků a služeb.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.