Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Out-of-Commerce Works Portal

Díla nedostupná na trhu jsou díla, která jsou chráněna autorským právem, avšak nejsou komerčně dostupná. Jedná se například o literární díla, audiovizuální díla, zvukové záznamy, fotografie a jedinečná umělecká díla. Více informací o dílech nedostupných na trhu naleznete na našich internetových stránkách.

Osiřelá díla jsou díla, která jsou chráněna autorským právem, ale jejichž autoři nebo jiný nositel práv (jiní nositelé práv) nejsou známi nebo je nelze určit. Informace o osiřelých dílech naleznete na našich internetových stránkách a v databázi osiřelých děl.

Režim děl nedostupných na trhu doplňuje opatření zavedená pro užívání osiřelých děl na evropské úrovni.Portál děl nedostupných na trhu představuje hlavní propagační opatření systému děl nedostupných na trhu, který byl zřízen podle směrnice (EU) 2019/790. Hlavním účelem tohoto portálu je poskytnout přístup k informacím o stávajícím a budoucím užívání děl nedostupných na trhu.

Shromažďuje informace o dílech nedostupných na trhu, které instituce kulturního dědictví chtějí šířit, jako jsou literární díla, audiovizuální díla, fotografie, videohry, software, zvukové záznamy a jedinečná umělecká díla, včetně děl, která nikdy nebyla dostupná na trhu, jako jsou plakáty, letáky, válečné deníky nebo amatérská audiovizuální díla, ale také nevydaná díla. Rovněž poskytuje podrobnosti o užívání děl nedostupných na trhu (tj. informace o licencích nebo výjimkách).

Dalším důležitým prvkem portálu je poskytování informací o mechanismech výjimky, které mají nositelé práv k dispozici, a usnadňování nositelům práv stažení jejich díla (děl) ze systému.Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) odpovídá za zřízení a správu jediného on-line portálu děl nedostupných na trhu. Portál je veřejně přístupný a je k dispozici na internetových stránkách úřadu EUIPO.Organizace kulturního dědictví nebo organizace kolektivní správy mohou přistupovat k portálu děl nedostupných na trhu jako veřejný uživatel a mohou požádat o registraci své organizace na portálu jako uživatele. To lze provést vyplněním formuláře žádosti o registraci uživatele, který je k dispozici zde.

Žádost o registraci uživatele bude vyřizovat buď vnitrostátní kontaktní místo (v případě členských států, v nichž je kontaktní místo určeno), nebo správce úřadu EUIPO (v případě členských států, v nichž kontaktní místo není určeno).Nositel práv může kdykoli vyloučit svá díla z mechanismu poskytování licencí nebo z uplatnění výjimky či omezení. Výjimka může být buď obecná, nebo konkrétní.

Obecná výjimka se uplatňuje v souvislosti se všemi díly, všemi licencemi nebo veškerým užitím na základě výjimky nebo omezení. Nositel práv může podat obecnou žádost o výjimku vyplněním tohoto formuláře na portálu.

Konkrétní výjimka se uplatňuje v souvislosti s konkrétními díly, konkrétními licencemi nebo druhy užití na základě výjimky nebo omezení. Aby nositel práv mohl podat konkrétní žádost o výjimku, musí na portálu identifikovat konkrétní záznam nebo záznamy a vyplnit formulář žádosti o výjimku pro uvedený záznam (uvedené záznamy).

Portál mechanismus výjimky usnadňuje. Zahájení postupu výjimky na portálu však neznamená, že výjimka je účinná. Žádosti o výjimku budou mimo portál zpracovávat organizace odpovědné za jejich zpracování v daných členských státech.

Další informace o funkcích a možnostech, které má nositel práv, jsou k dispozici na portálu.Ano, uživatelské příručky naleznete na níže uvedených odkazech. Ty budou užitečné jako úvod k funkcím portálu pro všechny druhy uživatelů, nebo jako technický průvodce při jeho používání.Pokud máte dotazy nebo potřebujete technickou podporu, obraťte se na nás na adrese outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Abyste nám pomohli problém identifikovat, důrazně doporučujeme, abyste uvedli uživatelské jméno a pokud možno přiložili snímek obrazovky portálu, na kterém je problém viditelný, nebo chybové hlášení systému.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.