Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Vyhledání dostupnosti

 

Jednou z možností, jak zkontrolovat, zda vaše ochranná známka nebo průmyslový vzor nebyly již zapsány, je využít bezplatné on-line nástroje úřadu pro vyhledávání: TMview, DesignView a/nebo eSearch plus.


Úřad EUIPO poskytuje zprávu o podobnosti, která obsahuje seznam ochranných známek, které by mohly mít vliv na vaši přihlášku. Starší ochranné známky by pro vaši přihlášku mohly představovat riziko. Seznam zohledňuje jak názvy ochranných známek, tak přihlašované výrobky a služby.
Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající. Vaše ochranná známka by mohla být napadena, i pokud zpráva nezobrazí žádné výsledky.
Kromě toho jsou všem uživatelům dostupné bezplatné online databáze úřadu EUIPO eSearch plus a TMview, které uživatelům umožňují vyhledávat dostupnost.


Ano, pokud o to přihlašovatel požádal v rozšířené verzi formuláře. Pro jednotlivé přihlášky ochranných známek EU a mezinárodní zápisy s vyznačením EU úřad následně během průzkumového řízení vypracuje rešeršní zprávu Evropské unie. Zpráva obsahuje informace o starších totožných nebo podobných ochranných známkách EU, přihláškách ochranných známek EU a mezinárodních zápisech s vyznačením EU, které se týkají stejných nebo podobných tříd výrobků a služeb. Rešerše zahrnuje starší známky, které se vztahují na výrobky a služby spadající jak do stejné třídy, tak i do kolidujících tříd, které obvykle obsahují podobné výrobky a služby.
Více informace je k dispozici v sekci postup zápisu.


Ne, úřad EUIPO neprovádí rešerše na základě individuálních žádostí. Ty provádí soukromé společnosti bez jakékoliv obchodní vazby na úřad EUIPO.
Kromě toho jsou všem uživatelům pro provádění rešerší bezplatně k dispozici nástroje eSearch plus, což je online databáze úřadu EUIPO, a DesignView.
Pro více informací o databázích a nástrojích úřadu EUIPO navštivte sekci Databáze na našich webových stránkách.
Zde naleznete více informací o postupu zápisu zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


V těchto zprávách jsou uvedeny starší národní ochranné známky, přihlášky národních ochranných známek nebo ochranné známky zapsané podle mezinárodních smluv s účinností v dotčeném členském státě či státech, které byly objeveny a které mohou být podle článku 8 nařízení o OZEU uplatněny proti zápisu OZEU, o který je žádáno, nebo je v těchto zprávách uvedeno, že žádná taková práva zjištěna nebyla. Za tyto zprávy musí být zaplaceny příslušné poplatky za rešerši.

Majitelé mezinárodních zápisů s vyznačením EU, kteří chtějí požádat o vnitrostátní rešerše, musí zaslat žádost a uhradit příslušný poplatek úřadu do jednoho měsíce od data oznámení mezinárodního zápisu organizací WIPO.

Žádost o vnitrostátní rešerše znamená, že rešerši provedou všechny zúčastněné vnitrostátní úřady. Tento přístup „všechno nebo nic“ znamená, že přihlašovatel si nemůže zvolit, které konkrétní zúčastněné úřady rešerši provedou.


Poplatek za přihlášku zahrnuje vypracovaní rešeršních zpráv EU. Vnitrostátní rešeršní zprávy nejsou povinné. O obě tyto zprávy musí přihlašovatel požádat při podání přihlášky ochranné známky EU nebo v případě mezinárodních zápisů s vyznačením EU do jednoho měsíce od předání spisu organizací WIPO úřadu EUIPO. Poplatek za vnitrostátní rešeršních zprávy činí 12 EUR za každý zúčastněný úřad.
Od 1. ledna 2014 je do nepovinného systému umožňujícího rešerše zapojeno 5 vnitrostátních úřadů. Rešerše ve svých vnitrostátních rejstřících provádí Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Celkový poplatek za vnitrostátní rešeršní zprávy tudíž činí tedy 60 EUR.

Více informací o rešeršních zprávách najdete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 1, Řízení.


Vlastníkům starších ochranných známek EU nebo přihlášek ochranných známek EU jsou zaslány monitorovací dopisy (surveillance letters) o tom, že by případně mohlo dojít ke konfliktu s jejich právy. Dopis je čistě informativní a v žádném případě by se neměl považovat za konstatování, že skutečně existují kolidující práva nebo že jsou dotčené známky, výrobky a služby skutečně totožné či podobné. Toto lze konstatovat pouze v pravomocném rozhodnutí v rámci námitkového řízení nebo řízení o zrušení zápisu před úřadem EUIPO.

Více informací o tomto tématu najdete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 1, Řízení.


EURid je nezisková organizace jmenovaná Evropskou komisí, aby spravovala název domény .eu. Rovněž sehrává aktivní úlohu při ochraně práv „majitelů domén .eu“ před podvody.
Aktuality o doménách .eu.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.