Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track

Úřad EUIPO nabízí přihlašovatelům průmyslových vzorů možnost rychlejšího zápisu jejich průmyslových vzorů. Tento zrychlený postup označujeme jako „Fast Track“.

Jakmile bude vaše přihláška doručena do úřadu EUIPO, naši průzkumoví referenti ji zkontrolují. Pokud bude splňovat určité standardy a nebude zjištěn žádný nedostatek, bude zpracována rychleji a váš průmyslový vzor bude možné zapsat během dvou pracovních dnů.

Další informace o úrovni našich služeb naleznete v chartě služeb úřadu EUIPO na stránce věnované kvalitě.

 

Jaké jsou podmínky pro zpracování v režimu Fast Track?

Pokud chcete, aby byl váš průmyslový vzor zapsán v režimu Fast Track, stačí, když:

  • použijete náš on-line formulář přihlášky ve čtyřech krocích,
  • k určení výrobků, na které se váš průmyslový vzor vztahuje, použijete databázi DesignClass,
  • v případě, že chcete uplatnit právo přednosti, připojíte veškeré příslušné přílohy,
  • zaplatíte prostřednictvím běžného účtu nebo kreditní kartou,
  • v případě, že jste zástupcem, použijete identifikační čísla uvedená v databázi úřadu EUIPO.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.