Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Poplatky a jejich úhrada

 

Strukturu poplatků naleznete na internetových stránkách v sekci Poplatky a platby. Na této stránce naleznete také kalkulačku poplatků, abyste si mohli vypočítat celkovou výši poplatků v závislosti na počtu průmyslových vzorů a na tom, zda je požadován odklad zveřejnění.

Více informací o poplatcích a platbách naleznete v metodických pokynech, části A, Obecná pravidla, oddíle 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků.


Poplatky za zapsaný průmyslový vzor Společenství můžete zaplatit bankovním převodem nebo z běžného účtu. Při podání přihlášky online můžete navíc zaplatit kreditní nebo debetní kartou.

Zde naleznete více informací o poplatcích a platbách


Poplatky za zápis a zveřejnění je nutno uhradit současně s podáním přihlášky.
Pokud žádáte o odklad zveřejnění, místo poplatku za zveřejnění uhradíte poplatek za odklad zveřejnění. Poplatek musíte zaplatit na konci doby odkladu zveřejnění. Jestliže majitel žádá o dřívější zveřejnění, je třeba poplatek zaplatit před uplynutím této dřívější doby.

Úřad EUIPO nevystavuje žádosti o platbu. Požadujete-li potvrzení o přijetí platby, požádejte o něj prostřednictvím e-mailu, který zašlete na adresu information@euipo.europa.eu.

Pokud bylo stanoveno datum podání, poplatky nebudou vráceny, s výjimkou případu, kdy výše poplatků zaplacených přihlašovatelem nepostačuje k úhradě poplatků za zápis a zveřejnění (případně za odklad zveřejnění) průmyslového vzoru nebo alespoň jednoho průmyslového vzoru v případě hromadné přihlášky.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.