Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Výrobky a služby

Vaše přihláška ochranné známky Evropské unie musí obsahovat vyobrazení ochranné známky, kterou chcete zapsat, a seznam výrobků anebo služeb, na které se má známka vztahovat.

Sestavení seznamu výrobků a služeb podléhá určitým pravidlům:

  • Výrobky a služby by měly být specifikovány co nejpřesněji.
  • Měly by být zařazeny do jedné ze tříd Niceského třídění.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přijal pro třídění výrobků a služeb Niceské třídění, které rozděluje výrobky a služby do 45 kategorií (neboli tříd).

V rámci poplatku za přihlášku (850 EUR) si můžete vybrat jednu třídu. Za příplatek ve výši 50 EUR můžete do přihlášky zahrnout druhou třídu, přičemž na každou další třídu se vztahuje příplatek 150 EUR.

 

Vyhledání a zatřídění vašich výrobků a služeb

Pokud k podání přihlášky ochranné známky využijete jeden z našich on-line formulářů, tj. formulář přihlášky v pěti krocích nebo rozšířenou verzi formuláře, budete mít možnost procházet seznam výrobků a služeb označovaný jako harmonizovaná databáze a vyhledávat v něm.

Tato databáze obsahuje klíčová slova, která již schválil úřad EUIPO a všechny vnitrostátní úřady duševního vlastnictví v Evropské unii i jiných zemích.

Nejrychlejší cesta ke zveřejnění vaší ochranné známky

Pokud vyberete výrobky a služby z harmonizované databáze, vaši přihlášku budeme moci zpracovat efektivněji. Může být rovněž zařazena do režimu Fast Track, což je zrychlený postup nabízený úřadem EUIPO, díky němuž lze dosáhnout dřívějšího zveřejnění přihlášky.

S vytvořením seznamu před podáním přihlášky vám může pomoci také náš „průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb". Doporučuje se kvalifikovaným odborníkům, kteří někdy potřebují podat několik přihlášek najednou.

Vypracování specifikace výrobků a služeb je hledáním křehké rovnováhy.

Vytyčte si vysoké cíle

Vaše společnost může ve skutečnosti poskytovat více výrobků a služeb, než si myslíte. Ačkoli se můžete cítit jistě, pokud jde o trh, na kterém působíte v současnosti, je třeba se zamyslet nad tím, co se svou ochrannou známkou zamýšlíte v budoucnosti. Například pokud nyní vyrábíte cukrovinky, mohli byste za dva roky nebo za pět let chtít nabízet více výrobků (například zmrzlinu).

Buďte realističtí

Mohlo by se zdát lákavé uplatnit široký sortiment výrobků anebo služeb, mějte však na paměti, že pokud svou ochrannou známku nebudete používat na všech výrobcích či pro všechny služby, které jsou zahrnuty ve vaší přihlášce, může se vaše ochranná známka EU stát předmětem napadení.

Pokud svou specifikaci zúžíte, snížíte riziko konfliktu s jinými známkami.

Balancování na kameni znázorňující hledání rovnováhy při výběru výrobků a služeb pro vaši ochrannou známku

Dovolujeme si Vám připomenout, že dlouhé seznamy výrobků a/nebo služeb mohou vést k řadě nevýhod, jmenovitě:

  • vyššímu riziku nedostatků z hlediska třídění,
  • zpoždění zveřejnění a zápisu OZEU,
  • zvýšenému riziku konfliktů s jinými ochrannými známkami (námitek),
  • zvýšenému riziku, že ochranná známka bude nakonec vymazána z důvodu podobnosti se starší ochrannou známkou nebo neužívání všech zapsaných výrobků a/nebo služeb.

Nezapomeňte: Po podání přihlášky nebudete moci svou specifikaci doplnit, proto si dobře promyslete, jaké výrobky anebo služby vyberete.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.