Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Nápověda pro online služby

Více informací o online službách získáte na těchto tematických odkazech:

Témata

 

Podat přihlášku ochranné známky

K podání přihlášky ochranné známky Evropské unie je možné využít jeden ze dvou formulářů.

 

Témata

Podat přihlášku průmyslového vzoru

V naší přihlášce průmyslového vzoru můžete vložit statická a 3D zobrazení přetažením ze svého počítače. Můžete zvolit jeden ze dvou elektronických formátů – formulář ve čtyřech krocích s integrovanými pokyny pro zápis v režimu Fast Track (zrychleným postupem), nebo rozšířenou verzi formuláře pro složitější přihlášky.

Před podáním přihlášky se můžete také podívat na naše tipy pro podání přihlášky průmyslového vzoru a osvědčené postupy, abyste se vyhnuli chybám v přihlášce.


Témata

 

Vysvětlení našich formulářů

Abyste se mohli lépe rozhodnout, který formát je pro vás nejvhodnější, projděte si níže charakteristiku jednotlivých postupů:

 
Formulář ve čtyřech krocích Rozšířená verze formuláře
Přihláška v režimu Fast Track (zrychleným postupem) – průmyslový vzor můžete zapsat za dva dny i dříve. x
V nástroji DesignView můžete vyhledat podobné průmyslové vzory. x
Označení výrobku z naší databáze Locarno Označení výrobku z naší databáze Locarno nebo můžete uvést vlastní.
Zaplatit kreditní kartou nebo prostřednictvím běžného účtu. Zaplatit kreditní kartou, prostřednictvím běžného účtu či bankovním převodem.
x Můžete použít další průmyslové vzory jako šablonu.
x Můžete upřesnit informace o výstavní prioritě.
x Můžete označit právo přednosti, které bude uplatněno později (možnost „uplatnit právo přednosti později").
Je-li právo přednosti uplatňováno, musí být předloženy příslušné podkladové dokumenty. Právo přednosti můžete uplatňovat také bez přiložení jakýchkoli dokumentů (možnost „zaslat dokument později").
x Importovat a/nebo vytvářet zástupce, když jste přihlášeni jako přihlašovatel.
Importovat a/nebo vytvářet další přihlašovatele, když jste přihlášeni jako zástupce. Importovat a/nebo vytvářet přihlašovatele a také vytvářet další zástupce, když jste přihlášeni jako zástupce.
 

Pro informace o způsobu přezkoumání přihlášky průmyslového vzoru si přečtěte Pokyny

Průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb

Goods and Services Builder (průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb) je referenční nástroj využívaný k vytvoření seznamů klíčových slov. Tento oddíl stránek objasňuje jak vytvářet, upravovat a spravovat seznamy výrobků a služeb, čímž vám jednak ušetří čas při příštím elektronickém podání přihlášky, a rovněž vás naučí ve vyšší míře využívat harmonizovanou databázi.

 

Témata

Jiná podání

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) poskytuje on-line formuláře, jejichž prostřednictvím lze požádat o nahlédnutí do dokumentů týkajících se zápisu nebo přihlášky ochranné známky Evropské unie nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství, o obnovu zápisu ochranné známky EU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství či o provedení záznamů do rejstříku (zápisů údajů). On-line můžete rovněž vymazat nebo jmenovat zástupce a požádat o konverzi ochranné známky EU nebo mezinárodního zápisu on-line. Pokud však chcete tyto funkce využít, musíte se přihlásit ke svému účtu.

Tyto úkony jsou zpoplatněny.

 

Témata

Zkontrolovat ověřené kopie

Tato funkce vám umožňuje zkontrolovat pravost on-line generovaných ověřených kopií.

Zadejte identifikační kód z ověřené kopie do pole vyhledávání a klikněte na tlačítko „Zkontrolovat“. Zobrazí se zkontrolovaná kopie.

Pozn.: zadávaný kód rozlišuje velká a malá písmena.

Tato možnost je k dispozici v těchto případech:

  • pokud přihláška již byla zveřejněna,
  • v případě formuláře přihlášky ochranné známky EU, pokud ochranná známka byla přihlášena 1. ledna 2008 či po tomto datu,
  • v případě osvědčení o zápisu ochranné známky EU, pokud osvědčení o zápisu bylo vydáno 1. ledna 2001 či po tomto datu,
  • v případě ověřených kopií osvědčení o zápisu zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.