Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Odvolání týkající se konkrétní ochranné známky Evropské unie nebo průmyslového vzoru Společenství můžete snadno podat pomocí našeho vyhledávače eSearch plus. Nejprve se musíte přihlásit ke svému účtu

v nástroji eSearch plus . Do pole vyhledávání zadejte typ ochranné známky EU nebo průmyslového vzoru, která (který) je předmětem vašeho odvolání.

Sekce 'Koncepty'

Mezi výsledky vyhledávání vyberte příslušnou ochrannou známku / příslušný průmyslový vzor a klikněte na odkaz „+ info" nebo na název známky či vzoru.

Objeví se detailní zobrazení ochranné známky / průmyslového vzoru, v němž naleznete veškeré dostupné informace související s daným spisem.

Tlačítko 'Uložit' v případě přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství

Přejděte do sekce „Úkony a sdělení" pod časovým rozvrhem a klikněte na tlačítko „Odvolání".

Tlačítko 'Uložit' v případě přihlášky ochranné známky

Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém je zapotřebí vyplnit několik políček.

Osobní značka ve vaší on-line přihlášce

Napište zprávu (volitelné) a připojte předem vyplněný formulář odvolání, který je ke stažení zde. Nezapomeňte formulář podepsat.

Sloupec se značkami v tabulce konceptů

Zobrazí se vám dokument ve formátu PDF s vaší zprávou a přiloženým odvoláním. Tyto informace si poté můžete překontrolovat, provést případné nutné změny nebo si dokument ve formátu PDF uložit do svého počítače. Odvolání podáte kliknutím na možnost „Potvrdit".

Sloupec se značkami v tabulce konceptů

Další často kladené dotazy týkající se jiných aspektů těchto internetových stránek naleznete v našem centru nápovědy.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.