Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Locarnské třídění (průmyslové vzory)

Locarnské třídění je mezinárodní systém třídění průmyslových vzorů, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) sestavil seznam výrobků označovaný jako „Eurolocarno“, který vychází z locarnského třídění a má umožnit zatřídění výrobků uvedených jak v zapsaných průmyslových vzorech Společenství, tak v přihláškách zapsaných průmyslových vzorů Společenství.

Při uvádění výrobků v přihlášce průmyslového vzoru přihlašovatelům důrazně doporučujeme, aby používali klíčová slova z locarnského třídění neboli třídění EuroLocarno a předešli tak prodlevám v postupu zápisu, které mohou být jinak způsobeny nutností přeložit zvolená klíčová slova. Používáním těchto obecných výrazů také umožníte přesnější vyhledávání v databázi zapsaných průmyslových vzorů Společenství, což v konečném důsledku vede k větší transparentnosti.

Locarnské třídění je možné prohledávat pomocí vyhledávacího nástroje EuroLocarno, který je k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

 • Kritéria vyhledávání
  Zadejte klíčové slovo do pole vyhledávání nebo vyberte z rozbalovací nabídky třídu (a pak v případě potřeby i podtřídu). Výrazy zadané do textového pole je možné kombinovat s výběrem třídy (a podtřídy), čímž se vyhledávání dále upřesní.

  Zadejte vyhledávané klíčové slovo do pole vyhledávání a klikněte na tlačítko „Vyhledat“. Pole vyhledávání je doplněno funkcí automatického dokončování textu při zadávání klíčového slova.

  Pokud chcete vyhledávání upřesnit, zvolte z rozbalovací nabídky nad polem vyhledávání konkrétní třídu, ve které chcete vyhledávat. Možnost volby podtřídy se aktivuje až poté, co zvolíte třídu.

  Jazyk vyhledávání lze změnit v rozbalovací nabídce nad tlačítkem „Vyhledat“.

  Pozn.: Systém vyhledávání bude hledat klíčová slova pouze ve zvoleném jazyce.
   
 • Možnosti textového vyhledávání
  Pole k zadání vyhledávaného textu využívá tyto konvence:
  • „Text“ je definován jako jakýkoli alfanumerický znak. Do textového pole je možné zadat jakýkoli znak. Hvězdička (*), otazník (?) a dvojité uvozovky (" ") však představují zvláštní zástupné znaky s konkrétními funkcemi. Více informací naleznete v sekci věnované zástupným znakům.
  • V textovém poli není třeba rozlišovat mezi velkými a malými písmeny, tj. zadáním slov „kola“ či „Kola“ získáte stejné výsledky vyhledávání.
  • Systém vyhledávání nerozeznává speciální znaky, tj. zadáním slov „Müller“ či „Muller“ získáte stejné výsledky vyhledávání.
  • Zástupné znaky (*) a (?) můžete vložit na kterékoli místo ve vyhledávacím řetězci a lze jimi nahradit jeden či více neznámých znaků.
    
 • Zástupné znaky
  • Zástupné znaky je možné využít k nahrazení jiného znaku či řetězce znaků.
  • Otazník (?)
   Nahrazuje jeden neznámý znak.
   Pokud například zadáte „ř?zení“, zobrazí se výsledky vyhledávání pro „řízení“ i „řazení“.
   Do vyhledávacího řetězce je možné vložit jeden nebo více otazníků.
   Pozn.: Znak otazníku nenahrazuje znak mezery (na rozdíl od hvězdičky).
  • Hvězdička (*)
   Nahrazuje jeden nebo více neznámých znaků (včetně mezer).
   Pokud například zadáte „ř*zení“, zobrazí se výsledky vyhledávání pro „řízení“ i „Řádné posouzení“.
   Hvězdičku je možné ve vyhledávacím řetězci použít spolu s otazníkem.
   Například při zadání „*1?3“ vyhledávací nástroj zobrazí výsledky pro „123“ i „Farmacia +123“.
  • Dvojité uvozovky (" ")
   Ohraničení slova nebo slovního spojení dvojitými uvozovkami omezí vyhledávání výhradně na takto ohraničené znaky.
   Například při zadání „"Ahoj"“ zobrazí vyhledávací nástroj výsledky pro „Ahoj“.
    
 • Výsledky vyhledávání
  Výsledky vyhledávání se zobrazují v podobě tabulky se třemi sloupci nadepsanými „Třída“, „Označení výrobku“ a „Překlad“.

  Číslo třídy a podtřídy se zobrazuje ve sloupci „Třída“.

  Sloupec nadepsaný „Označení výrobku“ je možné zobrazit i v jiných jazycích EU, a to kliknutím na ikonku šipky umístěnou v sloupci „Překlad“.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.