Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Správa

Ochranné známky Evropské unie (OZEU) lze prodávat, licencovat, upravovat a obnovovat. Změny zapsaných ochranných známek se zveřejňují ve Věstníku ochranných známek Evropské unie.

 

Jak být nadále chráněn

Zápis ochranné známky EU má platnost deset let, lze jej však neomezeně obnovovat. Každých deset let budete postaveni před otázku: chci svou ochrannou známku obnovit? Odpověď závisí na strategii vaší obchodní značky.

Chcete být nadále chráněn?

Obnovení 

Máte následující tři možnosti.

 1. Obnovení. Obnova zápisu on-line stojí 850 EUR za jednu třídu, 50 EUR za druhou třídu a 150 EUR za třetí a každou další třídu. Pokud chcete zůstat chráněni v celé EU, proveďte obnovu zápisu on-line.


 2. Konverze. Pokud chcete svou ochrannou známku zachovat pouze v některých členských státech, můžete tak učinit převedením ochranné známky EU na národní zápisy. Most duševního vlastnictví


 3. Vzdání se. Pokud se rozhodnete, že svou ochrannou známku v EU neobnovíte, práva s ní spojená vyprší.

 

Kdy provést obnovu zápisu

Odpovědnost za dodržení lhůty pro obnovu zápisu nesete vy. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) však bude vás nebo vašeho zástupce za normálních okolností 6 měsíců před vypršením platnosti známky informovat, že je třeba obnovit zápis vaší ochranné známky. Úřad bude informovat i jakoukoli jinou osobu, která má právo na vaši ochrannou známku EU, například nabyvatele licence.

Měla by být provedena obnova zápisu, přičemž poplatek za obnovu zápisu musí být zaplacen 6 měsíců před datem vypršení platnosti vaší ochranné známky. Formulář lze odeslat až do data uplynutí doby platnosti zápisu.

Pokud jste lhůtu promeškali, ale i přesto chcete svou známku obnovit, můžete tak učinit v průběhu 6 měsíců po datu vypršení platnosti; účtuje se však příplatek ve výši 25 %.

Každé období z prvního seznamu začíná a končí krokem uvedeným v následujícím seznamu.

 • Období zápisu
 • Obnova zápisu on-line
  Základní poplatek
 • Pozdní obnova zápisu on-line
  Dodatečný poplatek
  (25 % příplatek)
 • 10/06/2007

  Datum podání
 • 11/12/2016

  Začátek období pro obnovu zápisu
 • 10/06/2017

  Poslední den pro obnovu zápisu za základní poplatek
 • 10/12/2017

  Poslední možnost obnovy zápisu

Jak provést obnovu zápisu

Úřad EUIPO doporučuje obnovu zápisu on-line jako nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší možnost. Existuje také tištěný formulář, který lze zaslat poštou nebo kurýrní službou. Poplatek za obnovu zápisu prostřednictvím tištěného formuláře činí 1 000 EUR, za obnovu zápisu on-line se platí poplatek ve výši 850 EUR. Nezapomeňte, že při obnově zápisu není možné ochrannou známku změnit. Seznam výrobků a služeb, pro které jste podali přihlášku před 10 lety, můžete zúžit, rozšířit jej o další výrobky nebo služby však nelze.

Informujte nás o změně vašich údajů,

např. vašeho jména nebo názvu vaší společnosti, adresy či kontaktních údajů.

Proveďte příslušné změny ve svých osobních údajích

User Area 

Proč?

Pokud jste nejmenovali zástupce, budeme se obracet přímo na vás. Je tudíž velmi důležité, abyste nás informovali o jakékoli změně vašich osobních údajů. I když jste zástupce jmenovali, je ve vašem zájmu udržovat údaje týkající se vašeho podniku aktuální. Může se stát, že my nebo třetí strana se s vámi budeme potřebovat spojit.

 

Kdy?

Neexistuje žádná oficiální lhůta. Čím dříve nám změny oznámíte, tím lépe.

 

Jak?

Pokud máte zástupce, informujte ho a on vše zařídí za vás. Změnu údajů můžete také provést snadno sami prostřednictvím sekce User Area dostupné on-line. Stačí, když vstoupíte do své User Area a k provedení příslušných změn vašich osobních údajů použijete nabídku možností.

Změny osobních údajů nesmějí ovlivnit totožnost přihlašovatele/majitele. Změna totožnosti přihlašovatele se nazývá převod.

Právnické osoby mohou mít pouze jednu oficiální adresu. V případě pochybností může úřad EUIPO požádat o doklady o právní formě či adrese.

Při uvádění svého identifikačního čísla nebudete muset uvádět všechna práva, která vám náleží. Změna se bude automaticky vztahovat na všechna tato práva.

Mohu svou ochrannou známku EU prodat nebo pronajmout?

Vaše ochranná známka představuje majetek. Vlastnická práva lze poskytnout formou licence nebo prodat. Hlavní rozdíl mezi těmito možnostmi spočívá v tom, že při převodu své ochranné známky EU převádíte vlastnická práva na jinou osobu natrvalo, zatímco při jejím poskytnutí formou licence si vlastnická práva ponecháváte. Je to jako prodej nebo pronájem domu. Jakmile je dosaženo dohody, měli byste nám sdělit podrobnosti.

Podejte žádost o provedení záznamu rychle a snadno on-line

Podat žádost 

Poskytnutí vlastnických práv formou licence nebo jejich převod – podrobnosti
Rozhodnutí, zda svou ochrannou známku EU poskytnete formou licence nebo ji převedete, je na vás. Naší jedinou starostí je správné zaznamenání výsledného úkonu. Zde je několik otázek ke zvážení:

Provést záznam o licenci nebo převést?

 
  Převod Licence
Poplatek Nehradí se žádný správní poplatek. Správní poplatek – 200 EUR za ochrannou známku
Maximální poplatek ve výši 1 000 EUR (pokud jsou strany ve všech licencích stejné).
Zeměpisný rozsah Vaše právo bude převedeno pro celou EU. Práva lze poskytovat pro konkrétní země v EU formou licence.
Čas Vaše právo bude převedeno bez jakéhokoli časového omezení. Své právo můžete poskytnout formou licence na konkrétní období.
Výrobky a služby Můžete převést i jen část svého seznamu výrobků a služeb. Licenci můžete poskytnout i jen na část svého seznamu výrobků a služeb.
 

Kdy?

Jakmile dosáhnete dohody s druhou stranou, dejte nám vědět.

 

Jak?

Jediné, co musíte učinit, je požádat o zapsání převodu nebo licence do rejstříku: tato žádost je uváděna jako záznam. Podejte žádost o provedení záznamu rychle a snadno on-line nebo prostřednictvím pošty či kurýrní služby.

Pokud jste pro obě strany jmenovali jednoho kvalifikovaného zástupce (a ten je zástupcem stávajícího majitele), může tento zástupce podat žádost za vás. V takových případech nemusíte předkládat kopii dokumentu o převodu či licenci.

Proč kontrolovat svůj rozsah ochrany po zápisu

Může se stát, že budete chtít provést kontrolu rozsahu ochrany své ochranné známky EU, a to buď ze strategických důvodů, nebo z důvodu vnějších faktorů, například pokud konkurent vyhrožuje útokem na vaše právo, jestliže nezúžíte rozsah ochrany své ochranné známky. Mějte na paměti, že rozsah své specifikace výrobků a služeb můžete pouze zúžit. Nemůžete ho rozšířit. Pokud rozsah ochrany své ochranné známky EU po jejím zápisu zúžíte, nazýváme tento krok částečným vzdáním se.

Žádost o úplné nebo částečné vzdání se

Podat žádost 

 

Kdy kontrolovat svůj rozsah ochrany po zápisu

Okamžitě. Prostě nás informujte. Uvědomte si však, že později již nebudete moci obnovit svůj původní seznam.

 

Jak kontrolovat svůj rozsah ochrany po zápisu

Nejsnadnějším způsobem je použít on-line formulář pro částečné vzdání se. Žádost můžete podepsat vy nebo váš zástupce. Měla by být jasná a jednoznačná. Upozorňujeme, že po zúžení rozsahu ochrany vám nebude vystaveno nové osvědčení o zápisu. To se vystavuje pouze v případě, že úřad EUIPO musí provést opravu z důvodů na své straně. Pokud chcete získat nový dokument – ať už ověřený či nikoli – můžete o něj požádat prostřednictvím on-line formuláře žádosti o nahlédnutí do spisu.

Jak jinak můžete naložit se svým právem?

Existují i jiné, méně běžné úkony, které můžete učinit v souvislosti se svým právem. Více informací naleznete ve své User Area, ale základní informace jsou pro vás shrnuty zde.

Vyplnit další on-line žádosti

Podat žádost 

 • Konverze: Jedná se o most mezi ochrannými známkami EU a národními známkami. Pokud je vaše přihláška zamítnuta nebo vaše ochranná známka EU přestane existovat buď proto, že jste se jí vzdali, nebo že byla zamítnuta či zrušena, můžete ji převést na jednu či více národních přihlášek. Převedené národní ochranné známky si uchovávají datum podání ochranné známky EU. Most duševního vlastnictví

   


 • Rozdělení: Prostřednictvím této žádosti můžete svou ochrannou známku EU rozdělit na dvě nebo několik známek.

   


 • Věcná práva: Prostřednictvím této žádosti můžete svou ochrannou známku používat jako zástavu.


 • Seniorita: Prostřednictvím této žádosti můžete uplatnit senioritu starší národní ochranné známky (nebo staršího mezinárodního zápisu s účinkem v členském státě). V tomto případě přihláška ochranné známky EU představuje sloučení starších národních zápisů. Pokud uplatníte senioritu jedné nebo více starších zapsaných národních známek a uplatnění seniority je přijato, můžete se rozhodnout, že starší národní zápisy neobnovíte. Pokud se své starší zapsané národní ochranné známky vzdáte nebo ji necháte zaniknout, zůstanete ve stejném postavení, jako kdyby starší ochranná známka byla i nadále zapsána. Uplatnění seniority lze uskutečnit do dvou měsíců ode dne podání přihlášky ochranné známky EU nebo po jejím zápisu.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.