Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Spravovat všechny mé seznamy

V této části systému se ukládají seznamy, které jste vytvořili v průvodci sestavením seznamu. Pokud pracujete s více seznamy, tento nástroj vám pomůže je spravovat, upravovat a opětovně používat. Správce také informuje o nejnovějších změnách v harmonizované databázi, vybízí k využití režimu Fast Track a obsahuje možnost navrhovat klíčová slova pro přezkum konaný jednou měsíčně.

Správce zahrnuje tři důležité záložky pro akce:

 • Moje seznamy

  Nový
  V této záložce naleznete všechny vytvořené seznamy výrobků a služeb a příslušné podrobné údaje, jako je například název seznamu, jazyk, třídy, soulad s harmonizovanou databází, poslední změny a úkony (akce).

  Můžete provést tyto úkony (akce).

  vás upozorní na skutečnost, že jedno z vašich klíčových slov bylo v harmonizované databázi změněno, a odkáže vás na záložku „Nejnovější změny týkající se zveřejnění“.

  otevře průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb, abyste mohli provést příslušné úpravy.

  stáhne vybraný seznam – za účelem stažení svého seznamu do externího dokumentu ve vašem počítači klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Ve vyskakovacím rámečku zvolte požadovaný formát (.txt nebo .csv) stahovaného souboru a místo jeho uložení ve vašem počítači. Upozorňujeme, že soubor si můžete stáhnout pouze tehdy, pokud jste registrovaným uživatelem. Jestliže registrovaným uživatelem nejste, budete vyzváni k registraci.

  Exportovat do elektronického podání (prostřednictvím rozšířené verze formuláře, nebo formuláře v pěti krocích) – tuto funkci zvolte v případě, že chcete seznam výrobků a služeb exportovat do přihlášky on-line (elektronického podání). Poté vyberte, do jakého formuláře chcete export provést – buďto do rozšířené verze formuláře, nebo formuláře v pěti krocích.

  Odstranit seznam – na tuto možnost klikněte, pokud chcete váš seznam trvale odstranit.

  Rozšířit obsah seznamu a případně přidat nebo upravit poznámky.

  Pomocí záložky , která vás automaticky přesměruje na průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb, můžete vytvořit nový seznam.

  Ve svém seznamu můžete rychle vyhledávat.

  Pokud spravujete více seznamů, můžete v sekci „Správce“ zadat, kolik seznamů na stránku chcete zobrazit.

   

 • Nejnovější změny týkající se zveřejnění

  V tomto oddíle si můžete projít nejnovější změny v harmonizované databázi a v případě potřeby aktualizovat svá klíčová slova. Harmonizovaná databáze se každý měsíc aktualizuje, aby odpovídala vývoji na trhu a potřebám uživatelů. Každá aktualizace podléhá hlasování, musí být schválena většinou odborníků na třídění výrobků a služeb ze všech úřadů zapojených do harmonizace. V tomto přehledu lze vidět, která klíčová slova byla přidána nebo odstraněna v březnu 2015.

   

 • Moje navrhovaná klíčová slova

  Za účelem navržení klíčového slova, které byste rádi nalezli v harmonizované databázi, klikněte zde. Můžete navrhnout až pět klíčových slov měsíčně a ověřit si jejich status.

  Po předložení návrhu klíčového slova si můžete zkontrolovat jeho status v. Váš návrh nejprve přezkoumají naši odborníci na třídění, kteří rozhodnou, zda lze dané klíčové slovo navrhnout ke schválení, nebo zda se považuje za neplatné. Pokud je dané klíčové slovo schváleno, úřady pro ochranné známky v EU v konečném hlasování rozhodnou, zda bude přijato, nebo zamítnuto.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.