Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Zavádějící faktury

Uživatelé dostávají stále větší množství nevyžádané pošty od firem vyžadujících platbu za služby související s ochrannými známkami a průmyslovými vzory, např. za zveřejnění, zápis nebo zařazení do katalogů firem.

Vyvarujte se plateb na základě zavádějících žádostí

Neplaťte, dokud si neověříte, že se jedná o oficiální zdroj.

Úřad EUIPO nikdy neposílá uživatelům faktury či dopisy s žádostí o přímou platbu za služby.

Pro vaši informaci je níže zveřejněn seznam firem či rejstříků, na které si uživatelé stěžovali kvůli tomu, že jim poslaly zavádějící faktury (společně s kopiemi příslušných faktur). V tomto seznamu lze vyhledávat. Upozorňujeme, že tyto služby nejsou spojeny s žádnými oficiálními službami v oblasti zápisu ochranných známek či průmyslových vzorů, které poskytují veřejné orgány v rámci Evropské unie, například Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Můžete procházet seznam faktur nebo přímo vyhledávat podle názvu/jména odesilatele pomocí funkce „Rychlé vyhledávání“.

Obdržíte-li dopis nebo fakturu, ověřte si pečlivě, co je vám nabízeno a zda je zdroj faktury pravý.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo narazíte na jakékoli nové případy, konzultujte věc se svými právními poradci nebo se obraťte na nás.

 
 
   

Vyhledávání podle odesilatele

 
Firma
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.