Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Změna bankovního účtu úřadu EUIPO: uzavření účtu u BBVA

Dne 17. února 2018 se změnil jeden ze dvou bankovních účtů používaných úřadem EUIPO, na něž mohou uživatelé převádět poplatky, vklady na běžný účet a platby.

Upozorňujeme uživatele, že od 17. září 2018 bude původní bankovní účet používaný úřadem EUIPO, který byl vedený u banky BBVA, definitivně uzavřen a veškeré platby směřované na tento účet budou odmítány.

 

Dva bankovní účty, které nyní úřad EUIPO pro tento účel používá, nyní spravují banky CaixaBank a Banco Santander:

 

BANKA

LOGO

ADRESA

BANKOVNÍ ÚČET (IBAN)

BIC

CaixaBank

Alicante (Španělsko)

ES03 2100 2353 0107 0000 0888

CAIXESBBXXX

Banco Santander

Alicante (Španělsko)

ES08 0049 6659 0121 1622 4792

BSCHESMMXXX

 

On-line aplikace úřadu EUIPO k elektronickému podání již byla aktualizována a tuto změnu zohledňuje.

S cílem usnadnit uživatelům provádění plateb úřad EUIPO i po datu změny účtu přechodně přijímal platby na starý bankovní účet vedený u banky BBVA.

Od 17. září 2018 bude však bankovní účet u banky BBVA uzavřen. Úřad EUIPO dá bance BBVA pokyn, aby od tohoto data blokovala veškeré příchozí platby na tento účet.

Od 17. února 2018, tj. data změny bankovního účtu, úřad EUIPO o této změně rozsáhle informoval. Bylo odesláno více než 1 000 dopisů uživatelům, kteří stále posílali platby na účet u banky BBVA, s informací o dané změně, což mělo za následek, že v současné době přichází na starý účet pouze 2 % celkových plateb.

Prosíme uživatele, aby vzali na vědomí, že s definitivním uzavřením účtu u banky BBVA budou veškeré platby poukázané na tento účet po 17. září automaticky odmítnuty.

Bližší informace o této změně jsou uvedeny ve sdělení výkonného ředitele úřadu č. 1/2018 ze dne 16. února 2018

 

 

Obecné informace

+34 965 139 100

information@euipo.europa.eu

+34 965 131 344

Kontaktní formulář
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.