Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Niceské třídění (ochranné známky)

Niceské třídění je systém třídění výrobků a služeb pro přihlášky ochranných známek Evropské unie (EU). Tvoří ho 45 tříd.

Niceské třídění řadí výrobky do tříd 1 až 34 a služby do tříd 35 až 45. Každou třídu charakterizuje záhlaví, které přináší obecné informace o typu výrobků a služeb v ní obsažených. Například záhlaví třídy 25 zní „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží" a třídy 15 „Hudební nástroje".

Každá třída obsahuje skupinu klíčových slov umožňujících lépe definovat výrobky nebo služby, které mají být danou přihláškou ochranné známky EU chráněny. Při uvádění výrobků a služeb v přihlášce ochranné známky EU přihlašovatelům důrazně doporučujeme, aby používali klíčová slova Niceského třídění a předešli tak prodlevám během zápisu, které mohou být způsobeny mimo jiné nutností použitá klíčová slova přeložit. Používáním těchto obecných výrazů také umožníte přesnější vyhledávání v databázi ochranných známek EU, což v konečném důsledku povede k větší transparentnosti.

Niceské třídění je možné prohledávat pomocí nástroje TMclass, což je interaktivní vyhledávací nástroj, který je k dispozici ve všech úředních jazycích EU a také v čínštině, japonštině, korejštině, ruštině a turečtině.

Upozorňujeme, že původní seznam výrobků a služeb uvedený v přihlášce ochranné známky EU je možné pouze zúžit, nikoli rozšířit. Jinými slovy do podané přihlášky nemůžete k původně uvedeným výrobkům, službám nebo třídám přidávat nové.

V okamžiku podání přihlášky můžete uvést libovolný počet tříd, přihlašovací poplatek (850 EUR) se však vztahuje pouze na jednu třídu. Vyberete-li tříd více, za každou další bude účtován poplatek.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.