Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Orphan Works database

 

Databáze osiřelých děl je jediná veřejně přístupná databáze, která veřejnosti poskytuje informace o osiřelých dílech obsažených ve sbírkách veřejně přístupných knihoven, vzdělávacích zařízení a muzeí, ale i archivů, institucí pečujících o zachování filmového nebo zvukového dědictví a veřejnoprávních vysílacích organizací se sídlem v členských státech.

Více informace o databázi osiřelých děl naleznete zde. Pod tímto odkazem se nachází brožurka s dalšími informacemi ve vašem jazyce.


Databáze osiřelých děl je snadno přístupná, stačí kliknout na tento odkaz.


Ano, instruktážní video k databázi osiřelých děl naleznete na vzdělávacím portálu úřadu EUIPO pod tímto odkazem: Instruktážní video k databázi osiřelých děl (základní úroveň). Pokud ještě nemáte uživatelský účet, vytvořte si ho zde. Více informací o vytvoření účtu: „Jste zde poprvé?“ (Upozorňujeme, že informace uvedené na této stránce jsou k dispozici pouze v angličtině.)


Na přihlašovací obrazovce klikněte na Forgot your username? (Zapomněli jste uživatelské jméno?). Vyplňte e-mailovou adresu propojenou s vaším účtem u úřadu EUIPO a klikněte na „Send email“ (Odeslat e-mail). Obdržíte e-mail s vaším uživatelským jménem.


Na přihlašovací obrazovce klikněte na Forgot your password? (Zapomněli jste heslo?). Zadejte uživatelské jméno a klikněte na „Send email“ (Odeslat e-mail). Na e-mailovou adresu propojenou s vaším účtem u úřadu EUIPO bude poslán e-mail s pokyny, jak obnovit heslo a aktivovat účet u úřadu EUIPO.


Můžete poslat e-mail na adresu information@euipo.europa.eu. Abyste nám pomohli problém identifikovat, doporučujeme, abyste uvedli uživatelské jméno a pokud možno přiložili snímek obrazovky, z něhož je problém patrný nebo který obsahuje chybové hlášení systému.


Ano. Databáze osiřelých děl je k dispozici ve 24 jazycích (23 jazycích EU a islandštině). Jazyk můžete zvolit v levém horním rohu domovské stránky databáze osiřelých děl.


Na domovské stránce databáze osiřelých děl klikněte na „registrace oprávněné organizace“. Jakmile vyplníte formulář, odešle se e-mail příslušnému vnitrostátnímu orgánu ve vaší zemi. Tento orgán potvrdí informace zadané do databáze osiřelých děl. Mějte prosím také na paměti, že každá oprávněná organizace si může zaregistrovat několik uživatelů.


Ano. Na domovské stránce databáze osiřelých děl můžete použít Pokročilé vyhledávání. V části „Informace o oprávněné organizaci“ naleznete možnosti pro vyhledávání podle názvu a země oprávněné organizace.


Záznam aktualizujete tak, že otevřete příslušné záznamy a aktualizujete (upravíte) oddíl „Informace o nositeli práv“. Záznamy, které je třeba aktualizovat, doporučujeme identifikovat pomocí „Pokročilého vyhledávání“ na domovské stránce databáze. Poté, co identifikujete dotčený záznam (dotčené záznamy), klikněte u záznamu, který chcete aktualizovat, na „Upravit osiřelé dílo“ a přejděte do oddílu „Informace o nositeli práv“ (v případě hlavních děl jej naleznete v záložce „Záznam osiřelého díla – podrobné informace“ a v případě vložených děl v záložce „Vložená nebo začleněná díla“). Prostřednictvím kliknutí na „Upravit“ a zaškrtnutí políčka „Určen a nalezen“ proveďte aktualizaci jména/názvu nositele práv. Jakmile je záznam aktualizován, příslušný vnitrostátní orgán bude informován, že existuje aktualizovaný záznam, který je třeba předat. Více informací viz část „Nárokovat změnu statusu“ instruktážního videa k databázi osiřelých děl.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.