Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Vlastnická práva

Při vyplňování formuláře přihlášky bude třeba, abyste nám poskytli podrobné údaje.

  • Poskytnuté informace budou použity k vaší jednoznačné identifikaci jakožto výhradního majitele ochranné známky.
  • Může se stát, že vás budeme kontaktovat, budeme-li v průběhu zápisu nebo po něm potřebovat doplňující informace.

Je velmi důležité, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů, například o novém kontaktním telefonním čísle apod.

Jaké informace byste měli poskytnout?

Pokud jste u nás podali přihlášku již dříve, stačí jen zadat jedinečné identifikační číslo, které vám bylo přiděleno. Toto číslo používáme k opětovnému vyhledání vašich údajů, proto není nutné zadávat je znovu.

Identifikační číslo najdete buď v předchozí korespondenci s úřadem, nebo pomocí aplikace eSearch.

Pokud podáváte přihlášku poprvé, bude třeba, abyste nám poskytli podrobné údaje. Ty pak budou uchovány pro účely případné budoucí korespondence.

Bude nutné uvést, zda přihlášku podáváte jako společnost nebo jako fyzická osoba.

Ikona se používá, je-li majitelem společnost představovaná osobou a budovou.

Společnost

Pokud jste společnost, budeme od vás potřebovat tyto údaje:

  • Celý název a právní forma
  • Země registrace
  • Adresa
Ikona se používá, je-li majitelem fyzická osoba představovaná jednotlivcem.

Fyzická osoba

Pokud jste fyzická osoba, budeme od vás potřebovat tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Státní příslušnost
  • Adresa

V obou případech je velmi důležité, abyste nám poskytli také e-mailovou adresu, telefonní číslo a faxové číslo (máte-li ho), abychom vás mohli snadno kontaktovat.

Jak s vámi bude úřad EUIPO komunikovat?

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem komunikace je sekce on-line User Area.

Přejděte k sekci User Area – nástroji úřadu EUIPO pro řízení komunikace

Poskytuje vám bezpečnou platformu, z níž můžete s úřadem EUIPO komunikovat elektronicky.

Upozorňujeme vás, že e-maily akceptujeme pouze v rámci neformální, neoficiální komunikace.

Je povinné jmenovat osobu, která vás bude zastupovat?

Přihlašovatelé nemusí být v zásadě zastoupeni. Pokud však majitel nemá sídlo, skutečnou a činnou pobočku či bydliště na území Evropského hospodářského prostoru, musí jmenovat zástupce pro všechna řízení před úřadem kromě podání přihlášky. Evropský hospodářský prostor tvoří všechny členské státy Evropské unie a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Zástupcem může být některá z těchto osob:

Advokát (nebo jemu odpovídající subjekt v závislosti na dané zemi)

Advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu EHP a má v EHP také sídlo. Dále musí být oprávněn jednat v daném státě jako zástupce pro záležitosti ochranných známek anebo průmyslových vzorů.

Kvalifikovaný zástupce

Kvalifikovaný zástupce, jehož jméno je uvedeno na seznamu vedeném úřadem.

Zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby

Zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby, která má na území Evropského hospodářského prostoru bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, může zastupovat jiné právnické osoby, pokud jsou tyto dvě právnické osoby hospodářsky propojeny.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.