Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Použití funkce pokročilého vyhledávání na základě obrázků

 
 1. Klikněte na odkaz „Pokročilé vyhledávání“, který naleznete nad vyhledávacím panelem.


 2. Jakmile přejdete do části „Pokročilé vyhledávání“, zaměřte se na sloupec „Přidat kritéria vyhledávání ze seznamu níže“ na levé straně obrazovky. Vyberte možnost „Vyobrazení ochranné známky“ nebo „Vyobrazení průmyslového vzoru“.
 3.  
 4. Poté se objeví políčko, které vám umožní nahrát nebo přetáhnout obrázek/obrázky. Systém umožní nahrát pouze soubory s příponami JPEG, PNG, GIF a TIFF, větší než 100 x 100 pixelů a o maximální velikosti 2 mb.


 5. Po nahrání obrázků máte tyto možnosti:

  • kliknout na obdélník a upravit jej, abyste vybrali oblast vyhledávání obrázku/obrázků,
  • kliknutím na ikonky koše nebo v možnosti „Změnit obrázek/y“ změnit obrázek, který chcete vyhledat,
  • zvolit, zda chcete vyhledávat ochranné známky, průmyslové vzory nebo obojí. Při nahrání jednoho obrázku budete mít možnost vyhledávat obojí, při nahrání více než jednoho obrázku systém zobrazí výsledky jen pro průmyslové vzory,
  • zadat požadované znaky do vyhledávacího panelu, pokud chcete vyhledat obrázek v kombinaci s názvem ochranné známky nebo slovními prvky průmyslového vzoru.


 6. Ve sloupci na levé straně obrazovky nadepsaném „Přidat kritéria vyhledávání ze seznamu níže“ zvolte kritéria, která nejlépe odpovídají požadavkům vašeho vyhledávání. Pro kombinaci u vyhledávání podle obrázků je k dispozici až devět různých kritérií vyhledávání v rámci ochranných známek a až šest kritérií pro průmyslové vzory. Níže uvádíme krátký popis každého kritéria:

   

  Dostupná kritéria vyhledávání pro ochranné známky:

  • Název ochranné známky: k vyhledávanému obrázku přidejte slovní prvky, včetně jejich fonetických a přibližných variant v textu.
  • Typ ochranné známky: specifikujte, zda je ochranná známka, kterou chcete vyhledat, ochranná známka obrazová, tvořená barvou, 3D, zvuková, hologramová, jiná.
  • Status ochranné známky (ochranná známka EU): předmětem průzkumu, zveřejněná, zrušená, zaniklá atd.
  • Status ochranné známky (mezinárodní zápis): přijatá, předmětem průzkumu, zrušená atd.
  • Druh ochranné známky: individuální, certifikační ochranné známky EU, kolektivní známky.
  • Vídeňské třídění: s využitím kódů Vídeňského třídění (např. „Ptáci“ 03.07) zvolte pojmy, myšlenky nebo prvky, které nejlépe vystihují obrázek, který chcete vyhledat.
  • Niceské třídění: doplňte klasifikaci podle Niceského třídění a uspořádejte podle relevantnosti obrázku.
  • Datum podání přihlášky: přidejte časové limity k omezení vašeho vyhledávání.
  • Jméno majitele: doplňte jméno nebo referenční číslo majitele ochranné známky.

   

  Dostupná kritéria vyhledávání pro průmyslové vzory:

  • Slovní prvek: k vyhledávanému obrázku přidejte slovní prvky.
  • Status průmyslového vzoru: zapsán a plně zveřejněn, došlo k vzdání se práv k průmyslovému vzoru, probíhá řízení o prohlášení neplatnosti, atd.
  • Locarnské třídění: omezte svůj dotaz na locarnské třídy (např. „Stoly a podobný nábytek“ 06.03).
  • Označení výrobku: omezte svůj dotaz na označení výrobku.
  • Jméno majitele: doplňte jméno nebo referenční číslo majitele ochranné známky.
  • Datum podání přihlášky: přidejte časové limity k omezení vašeho vyhledávání.

 7. Nyní klikněte na tlačítko „Vyhledat“.

  Výchozím nastavením je zobrazení výsledků v podobě „zobrazení obrázků“, ale můžete zvolit rovněž „detailní zobrazení“ nebo „zobrazení seznamu“. Dokonce si můžete určit počet zobrazených položek na jednu stranu (5 až 100).

  Detailní zobrazení

  Detailní zobrazení

  Zobrazení seznamu

  Zobrazení seznamu

  Zobrazení obrázků

  Zobrazení obrázků

 8. Můžete zobrazit náhled podrobností každé ochranné známky nebo průmyslového vzoru, zkontrolovat všechny údaje o známce nebo vzoru, přiblížit obrázky nebo vytvořit zprávy. V záložce výsledků pro průmyslový vzor můžete také prohlížet různé dostupné náhledy na průmyslový vzor kliknutím na šipky vedle obrázku.

  Vytvoření zpráv: Zaškrtnutím políčka vedle jednotlivých obrázků vyberte ochranné známky nebo průmyslové vzory, které chcete zahrnout do své zprávy, a klikněte na tlačítko „Vytvořit soubor ve formátu PDF“. Okamžitě se vytvoří zpráva odpovídající vašemu výběru. Můžete také zvolit možnost „Vybrat vše“. Tato volba vám umožní vybrat a do zprávy zařadit maximálně 100 ochranných známek.

  Pro další informace o ochranné známce nebo průmyslovém vzoru přejeďte přes obrázek a zvolte možnost „Zobrazit všechny informace“.


 9. Na výsledky svého vyhledávání můžete použít až čtyři různé filtry.

  Klikněte na tlačítko „Filtry“ vpravo v horní části obrazovky s výsledky vyhledávání. Objeví se políčko s nabídkou dostupných filtrů. Zvolte nejvhodnější filtry podle svého vyhledávání. Filtry dostupné v rámci pokročilého vyhledávání ochranných známek jsou typ ochranné známky, status ochranné známky (ochranná známka EU), status ochranné známky (mezinárodní zápis) a Vídeňské třídění, zatímco pro průmyslové vzory jsou dispozici filtry status průmyslového vzoru, zveřejněno v, stát majitele a locarnská třída.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.