Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Vlastnická práva

Při vyplňování formuláře pro zápis nám budete muset poskytnout své údaje.

  • Poskytnuté informace budou použity k vaší jednoznačné identifikaci coby výhradního majitele průmyslového vzoru.
  • Možná vás budeme muset kontaktovat, pokud budeme během zápisu nebo po jeho ukončení potřebovat doplňující informace.

Je velmi důležité, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů, například o novém kontaktním telefonním čísle apod.

Jaké informace byste měli poskytnout?

Pokud jste podali přihlášku u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví již dříve, stačí jen zadat své jedinečné identifikační číslo, které vám bylo přiděleno. Toto číslo používáme k opětovnému vyhledání vašich údajů, není proto nutné psát je znovu.

Své identifikační číslo EUIPO najdete buď v předchozí korespondenci s úřadem, nebo pomocí aplikace eSearch.

Pokud podáváte přihlášku poprvé, budete nám muset poskytnout své údaje. Ty pak budou evidovány pro účely případné budoucí korespondence.

Budete nám muset sdělit, zda přihlášku podáváte jako společnost nebo jako fyzická osoba.

Ikona se používá, když je majitel společnost tvořená osobou a budovou.

Společnost

Pokud jste společnost, musíte nám poskytnout tyto údaje:

  • Celý název a právní forma
  • Země registrace
  • Adresa
Ikona se používá, když je majitel fyzická osoba představovaná jednotlivcem.

Fyzická osoba

Pokud jste fyzická osoba, musíte nám poskytnout tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Státní příslušnost
  • Adresa

V obou případech je velmi důležité, abyste nám poskytli také e-mailovou adresu, telefonní číslo a faxové číslo (máte-li ho), abychom vás mohli snadno kontaktovat.

Ačkoli to není povinné, můžete uvést také původce (průmyslového) vzoru. Nebo můžete uvést, že původce (nebo kolektiv původců) se vzdal práva na zveřejnění svého jména.

Jak s vámi bude úřad EUIPO komunikovat?

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem, jak s vámi komunikovat, je prostřednictvím sekce on-line User Area.

Přejděte k sekci User area – nástroji úřadu OHIM pro řízení komunikace

Poskytuje vám bezpečnou platformu, z níž můžete s úřadem EUIPO komunikovat elektronicky.

Upozorňujeme vás, že e-maily akceptujeme pouze v rámci neformální, neoficiální komunikace.


Pokud si jako upřednostňovanou metodu komunikace nevyberete sekci User Area, úřad EUIPO s vámi bude komunikovat faxem. Jestliže jste nám neposkytli faxové číslo, budeme vás kontaktovat prostřednictvím standardní pošty.

Je povinné jmenovat osobu, která vás bude zastupovat?

Přihlašovatelé nemusí být v zásadě zastoupeni. Pokud však majitel nemá sídlo, skutečnou pobočku či bydliště v Evropské unii (EU), musí jmenovat zástupce pro všechna řízení před úřadem kromě podání přihlášky.

Zástupcem může být některá z těchto osob:

Advokát (nebo jemu odpovídající subjekt v závislosti na dané zemi)

Advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu EU a má sídlo v Unii. Musí být také oprávněn jednat v daném státě jako zástupce pro záležitosti ochranných známek nebo průmyslových vzorů.

Kvalifikovaný zástupce

Kvalifikovaný zástupce, jehož jméno je uvedeno na seznamu vedeném úřadem.

Zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby

Zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem či skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočkou v Evropské unii může zastupovat jiné právnické osoby, pokud jsou tyto dvě právnické osoby hospodářsky spojeny.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.