Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Registrace

K získání přístupu do sekce User Area na internetových stránkách úřadu EUIPO je nutné se zaregistrovat. Klikněte na tlačítko „Registrace“ v pravém horním rohu obrazovky a poté se řiďte příslušnými pokyny.

 
 • Proč se musím zaregistrovat?

  Váš účet u úřadu EUIPO vám umožňuje přístup k řadě on-line služeb, které neregistrovaným uživatelům nejsou k dispozici. Patří mezi ně možnost vytvářet upozornění a podprofily.

  U některých služeb, jako jsou finanční transakce, je nutné uvést osobní údaje. Přihlášení uživatelům zaručuje, že jejich uložená data jsou chráněna bezpečnostními protokoly.

  Přihlásit se musíte i v případě, že si přejete stáhnout dokumenty z určitého spisu.

 • Podávali jste již někdy u úřadu EUIPO přihlášku?

  Uživatelům, kteří již někdy podali přihlášku u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), bylo přiděleno identifikační číslo. Když se zaregistrujete poprvé, je důležité toto identifikační číslo uvést, aby se všechny spisy, které se k němu vztahují, zobrazily v přehledu vaší nové User Area.

 • Údaje o uživateli

  Existují dva typy uživatelů: „Firma nebo fyzická osoba“ a „Zástupce“. Pokud nevyhovujete ani jedné z těchto dvou navrhovaných kategorií, zvolte prosím možnost „Firma nebo fyzická osoba“. Získáte tak přístup ke všem funkcím v User Area.

 • Aktivace účtu
  1. Pokud jste již v minulosti podali přihlášku nebo žádost u úřadu EUIPO a máte identifikační číslo (ID):
   1. pokud jste uvedli e-mailovou adresu: na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, když vám bylo poprvé vydáno identifikační číslo úřadu EUIPO, bude zaslána zpráva s aktivačním kódem,
   2. pokud jste e-mailovou adresu neuvedli: zašlete nám poštou dopis s vaší e-mailovou adresou, abyste si po aktualizaci údajů mohli vytvořit účet.
  2. Pokud jste dosud nepodali žádnou přihlášku ani žádost u úřadu EUIPO, budete muset uvést e-mailovou adresu, na kterou vám bude po vaší registraci zaslán aktivační kód.

   Jakmile vyplníte všechna povinná pole formuláře, obdržíte e-mail s aktivačním kódem. Podle pokynů dokončete aktivaci a přihlaste se do vaší User Area u úřadu EUIPO.

   Po vytvoření účtu a po podání například přihlášky ochranné známky EU (OZEU), přihlášky průmyslového vzoru Společenství (RCD), námitky nebo žádosti o jmenování zástupce vám úřad EUIPO přidělí identifikační číslo (ID).
 • Další informace

  Uživatelské jméno

  Uživatelské jméno musí být tvořeno 8 až 20 znaky napsanými malými písmeny, přičemž musí obsahovat znaky latinky (a–z) a alespoň jednu číslici (0–9).

  E-mailová adresa

  Pokud si zvolíte možnost dostávat sdělení prostřednictvím sekce User Area, budou na tuto adresu zasílána upozornění na sdělení úřadu EUIPO. E-mailové upozornění je zasíláno pouze pro informaci a nepředstavuje oficiální oznámení úřadu. Měli byste pravidelně kontrolovat schránku v sekci Sdělení vaší User Area, zda jste od úřadu neobdrželi nová oznámení.

  Zásady pro vytvoření hesla

  Heslo musí být tvořeno nejméně 8 znaky latinky. Musí obsahovat alespoň jednu číslici (0–9). Nesmí být shodné s vaším uživatelským jménem. Nepoužívejte tři opakující se znaky (např. aaa, 111), posloupnosti (např. 123, abc) nebo speciální znaky (např. #, *). Příklady přípustných hesel: ThinkOn1980Phrases, About2Pass2Me, safe1Should2Be3.

  Způsob komunikace

  Důrazně doporučujeme, abyste si zvolili možnost dostávat korespondenci prostřednictvím User Area. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, budou vám veškerá sdělení úřadu zasílána do vaší User Area. Upozorňujeme, že pokud jste si vybrali možnost dostávat upozornění na e-mailovou adresu, tato e-mailová upozornění jsou zasílána pouze pro informaci a nepředstavují oficiální oznámení úřadu (EX-20-9). Měli byste pravidelně kontrolovat schránku v sekci Sdělení vaší User Area, zda jste od úřadu neobdrželi nová oznámení (Podmínky používání sekce User Area).

  Sdružení

  Pokud provádíte registraci účtu pro sdružení zástupců, je třeba v registračním formuláři uvést všechny související informace o sdružení. Změny v údajích o vašem sdružení můžete provádět v sekci Možnosti vaší User Area.

  Právní forma

  Pokud provádíte registraci účtu pro firmu a požadujete, aby v oficiálních publikacích byla uváděna právní forma (s. r. o., v. o. s. atd.), musíte tuto informaci uvést v poli „Obchodní firma“ i v poli „Právní forma“.

  Velikost společnosti

  Více informací o poli „Velikost společnosti“ naleznete zde.

  Odvětví činnosti

  Více informací o poli „Odvětví činnosti“ naleznete zde.

  Ekonomické propojení

  Pokud provádíte registraci účtu pro „Zaměstnance jako zástupce“, narazíte na zaškrtávací políčko nazvané „Ekonomické propojení“. Je-li vaším přímým zaměstnavatelem přihlašovatel, toto políčko nezaškrtávejte, stačí zadat vaše křestní jméno a příjmení. Pokud však pracujete ve společnosti, která má skutečnou pobočku v Evropské unii a ekonomické propojení na přihlašovatele, jež nemá sídlo v EU, musíte toto políčko zaškrtnout a uvést informace o vašem ekonomickém propojení a název příslušné společnosti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.