Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Detailní zobrazení spisu

Detailní zobrazení spisu
 

Toto zobrazení nabízí všechny dostupné informace o dané ochranné známce nebo průmyslovém vzoru, včetně informací o majitelích a zástupcích, právu přednosti a senioritě, zápisu údajů, námitkách a obnovách.

Také umožňuje uživatelům nahlížet do spisů nebo požádat o zprávu o podobných ochranných známkách.

 
 • Obecné informace

  Pokud chcete výsledek vyhledávání zobrazit detailně, klikněte na název či na odkaz „+info“ u ochranné známky / průmyslového vzoru / majitele nebo zástupce, které si přejete zobrazit.

  Název ochranné známky a odkaz +info

  Při detailním zobrazení výsledků vyhledávání se na každé stránce objeví informace o jedné ochranné známce či průmyslovém vzoru.

  Informace v detailním zobrazení závisejí na aktivních složkách přihlášky/zápisu a budou se lišit v závislosti na tom, zda se jedná o přihlášku/zápis ochranné známky či průmyslového vzoru.

  Jako výchozí možnost jsou zobrazena záhlaví všech možných informací, ovšem tabulky pod každým záhlavím se objeví pouze tehdy, pokud jsou pro danou ochrannou známku či průmyslový vzor k dispozici data.

  Zobrazit jiný výsledek vyhledávání
  Pokud chcete přejít k jinému výsledku vyhledávání, můžete použít ikony šipek v horní části stránky.

  Ikony šipek

  Návrat na výsledky vyhledávání
  Pokud se chcete vrátit na výsledky vyhledávání, klikněte na odkaz „Zpět k výsledkům vyhledávání“, který se nachází vlevo od ikon šipek.

  Zobrazit/skrýt informace
  Pokud chcete zobrazit/skrýt informace, které jsou ve výchozím nastavení zobrazeny v tabulkách, klikněte na ikony šipek pod tlačítkem „Vytisknout tuto stránku“.

  Ikony šipek

  Pomocí tlačítka, které se nachází napravo od hlaviček, můžete také zobrazit či skrýt každou položku zvlášť.

  Tlačítka pro zobrazení nebo skrytí každé položky

  Změnit pořadí zobrazení
  Pokud chcete změnit pořadí zobrazení jednotlivých položek v detailním zobrazení, klikněte na příslušnou hlavičku a přetáhněte ji myší na jiné místo. Tato možnost může být užitečná při zobrazení a tisku.

  Jak změnit pořadí zobrazení

  Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud vymažete soubory cookies nebo pokud se přihlašujete na internetovou stránku z jiného počítače či pomocí jiného prohlížeče, všechny sekce se vrátí do výchozího nastavení.

  Nastavit upozornění
  Klikněte na tlačítko „Nastavit upozornění“ a vytvořte upozornění.

  Tlačítko „Nastavit upozornění

  Tisk
  Klikněte na tlačítko „Vytisknout tuto stránku“ a vytiskněte si zobrazené detaily. Chtěli bychom vás upozornit, že se vytisknou pouze zobrazené informace, skryté informace se nevytisknou.

 • Ověřené kopie

  Pokud chcete požádat o ověřené kopie formuláře přihlášky a/nebo osvědčení o zápisu, klikněte na tlačítko „Osvědčení“. (Pozn.: K této operaci se musíte přihlásit.) Tato možnost je k dispozici v těchto případech:

  • pokud přihláška již byla zveřejněna,
  • v případě formuláře přihlášky ochranné známky EU, pokud ochranná známka byla přihlášena 1. ledna 2008 či po tomto datu,
  • v případě osvědčení o zápisu ochranné známky EU pokud osvědčení o zápisu bylo vydáno 1. ledna 2001 či po tomto datu,
  • v případě ověřených kopií osvědčení o zápisu zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
 • Časová osa

  Časová osa je vizuální zobrazení postupu přihlášky a/nebo zápisu pro ochrannou známku nebo průmyslový vzor. Rozdílné statusy a s nimi související data jsou zobrazeny v chronologickém pořadí podle časové osy. Časové osy jsou poskytovány pro ochranné známky EU, zapsané průmyslové vzory Společenství a námitková řízení.

  Pokud k těmto informacím nemáte přístup, zobrazí se oznámení „Vyhrazené informace“.

  Pokud tyto údaje nemohou být zobrazeny správně, zobrazí se oznámení „Není k dispozici“. S informacemi o těchto oznámeních není nutné se obracet na úřad EUIPO, protože administrátor je dostane automaticky.

 • Akce a sdělení

  V této sekci naleznete nástroje pro elektronickou komunikaci s úřadem EUIPO ohledně vybraného spisu. Status a/nebo typ přihlášky/zápisu určuje, které možnosti jsou v této sekci zobrazeny.

  Možné akce a sdělení

  Obecné akce Průzkum Změnit/aktualizovat údaje o ochranné známce
  Nahlížení do spisu Zpětvzetí Obnova
  Žádost o celní zásah Omezení Úplný převod
  Zpráva o podobných ochranných známkách Prodloužení Částečný převod
    Pokračování v řízení Jmenování zástupce
    Navrácení do původního stavu Výmaz zástupce
    Odeslat vyjádření třetích stran Uplatnění seniority
    Odeslat osvědčení o senioritě Žádost o převod
 • Korespondence

  Veškerá korespondence týkající se ochranné známky se zobrazí v tabulce. Konkrétní položku korespondence můžete vyhledávat zadáním textu do pole vyhledávání. Zadaný text bude vyhledáván v těchto sloupcích: řízení, číslo podání, předmět a datum.

  Ve sloupci „Od“ můžete sledovat, zda jste korespondenci odeslali vy nebo úřad EUIPO, kde symbol Symbol pro korespondenci zaslanou úřadem EUIPOznačí, že zprávu odesílal úřad EUIPO, a symbol Symbol pro korespondenci zaslanou uživatelemznamená, že zprávu odeslal uživatel. Pokud kliknete na ikonu ve sloupci „Akce“, můžete stáhnout korespondenci ve formátu PDF.

 • Grafické vyobrazení

  Grafické vyobrazení je možné zobrazit pouze pro průmyslové vzory a pro tyto typy ochranných známek: obrazová, prostorová, tvořená pouze barvou nebo kombinací barev, zvuková a jiná.

 • Informace o průmyslovém vzoru

  Informace o zapsaném průmyslovém vzoru Společenství se zobrazí zde. Pokud jste majitelem spisu či jeho zástupcem a jste přihlášený, můžete změnit referenční číslo přihlášky (tj. vámi zvolené číslo přihlášky, nikoli oficiální referenční číslo přihlášky přidělené úřadem EUIPO) tím, že kliknete na ikonu modrého pera a do příslušného pole zadáte nové identifikační číslo.

 • Označení výrobku

  Tato sekce zobrazuje číslo třídy locarnského třídění a přidělené označení výrobku. Označení můžete zobrazit ve všech úředních jazycích Evropské unie k okamžiku zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Pokud chcete být přesměrováni na DesignClass, klikněte na odkaz v záhlaví této sekce.

 • Informace o ochranné známce

  Informace o ochranné známce Evropské unie jsou zobrazeny zde. Pokud jste majitel spisu či jeho zástupce a jste přihlášen, můžete změnit referenční číslo přihlášky (tj. vámi zvolené číslo přihlášky, nikoli oficiální referenční číslo přihlášky úřadu EUIPO) tím, že kliknete na ikonu modrého pera Ikona modrého pera a do zobrazeného pole zadáte nové identifikační číslo. Tato funkce není k dispozici u mezinárodních zápisů.

  Více informací o niceském tříděnívídeňském třídění

 • Dokumenty

  Pokud si chcete dokument stáhnout, klikněte na ikonu PDF. Pokud chcete současně stáhnout více dokumentů, zaškrtněte požadovaná políčka a klikněte na tlačítko „Stáhnout“, které se objeví v tabulce (pokud je políčko zaškrtnuté). Chtěli bychom vás upozornit, že pokud chcete stáhnout dokumenty, musíte být přihlášen. Také bychom vás chtěli upozornit, že pokud si současně stáhnete několik dokumentů, budou staženy v souboru typu ZIP.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.