Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Definice ochranné známky

Ochranné známky jsou označení, která se v podnikání používají k rozlišení výrobků.

Vaše ochranná známka je symbol, podle něhož si vás vaši zákazníci vybírají. Odlišuje vás od konkurence. Pokud si necháte zapsat ochrannou známku, získáte její ochranu a můžete na ní stavět.

V některých zemích můžete získat ochranu i v případě, že vaše ochranná známka zapsaná není, ale používá se. Pokud však chcete být chráněni co nejlépe, zápis ochranné známky lze jen doporučit.

Jedinou podmínkou, kterou musí zapsaná ochranná známka splňovat, je její jasné vymezení. Jinak si ani vy, ani vaše konkurence nebudete jisti tím, na co se vaše ochranná známka vztahuje. 

Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO

Ikona v podobě písmene A představující slovní ochrannou známku

Slovní ochranná známka

Slovní ochranná známka je tvořena výlučně slovy nebo písmeny, číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě mnohoúhelníku představující obrazovou ochrannou známku

Obrazová ochranná známka

Jedná se o ochrannou známku využívající neobvyklé znaky, styly nebo rozvržení, grafický prvek nebo barvu, včetně známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě mnohoúhelníku s písmenem A uvnitř, která představuje obrazovou ochrannou známku obsahující písmena

Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky*

Obrazová ochranná známka tvořená kombinací slovních a obrazových prvků.

Zobrazit příklady
 
Ikona v podobě trojrozměrného mnohostěnu představující prostorovou ochrannou známku

Prostorová ochranná známka

Prostorová ochranná známka je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem. Může znázorňovat nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě malířské palety představující ochrannou známku tvořenou pouze barvou nebo kombinací barev

Prostorová ochranná známka se slovními prvky*

Prostorová ochranná známka, která obsahuje slovní prvky.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě reproduktoru představující zvukovou ochrannou známku

Poziční ochranná známka

Poziční ochranná známka vyznačuje zvláštní způsob, jakým je známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna.

Zobrazit příklady
 
Ikona v podobě písmene A představující slovní ochrannou známku

Ochranná známka se vzorem

Ochranná známka se vzorem je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě mnohoúhelníku představující obrazovou ochrannou známku

Ochranná známka tvořená jedinou barvou

Ochranná známka tvořená jedinou barvou není nic jiného než ochranná známka, kterou tvoří výlučně jediná barva (bez obrysů).

Zobrazit příklady
Ikona v podobě mnohoúhelníku s písmenem A uvnitř, která představuje obrazovou ochrannou známku obsahující písmena

Ochranná známka tvořená kombinací barev

Ochranná známka, která je tvořena výlučně kombinací barev (bez obrysů).

Zobrazit příklady
 
Ikona v podobě písmene A představující slovní ochrannou známku

Zvuková ochranná známka

Zvuková ochranná známka je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě mnohoúhelníku představující obrazovou ochrannou známku

Pohybová ochranná známka

Ochranná známka je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na známce.

Zobrazit příklady
Ikona v podobě mnohoúhelníku s písmenem A uvnitř, která představuje obrazovou ochrannou známku obsahující písmena

Multimediální ochranná známka

Je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku.

Zobrazit příklady
 
Ikona v podobě písmene A představující slovní ochrannou známku

Hologramová ochranná známka

Jedná se o novou kategorii ochranných známek (od 1. října 2017). Hologramové ochranné známky jsou tvořeny prvky s holografickými znaky.

Zobrazit příklady

 

*Poznámka: Druhy ochranných známek označené hvězdičkou nepředstavují podle prováděcího nařízení o ochranné známce EU samostatné kategorie. Z praktických a technických důvodů jsou však při elektronickém podání odlišeny.

 

Trochu teorie

Duševní vlastnictví

Koncepce duševního vlastnictví je srozumitelná a známá již od pradávna. Duševním vlastnictvím jsme obklopeni na každém kroku.

Pouhé myšlenky a nápady se nepočítají; duševní vlastnictví definuje a chrání lidské inovace a výtvory

  • Ochranné známky umožňují spotřebitelům rozlišit původ výrobků.
  • Průmyslové vzory upřesňují, jak výrobky vypadají.
  • Autorská práva se týkají uměleckých děl, jako jsou knihy, hudba, malby, sochy a filmy.
  • Patenty chrání technické vynálezy ve všech technologických oblastech.

Duševní vlastnictví oceňuje inovátory a umožňuje nám všem získat prospěch z výsledků jejich úsilí.

 

Stáhnout tuto mapu – pomůže vám zapsat vaše práva.


Přizpůsobení konceptu mapy metra, který znázorňuje časový plán různých procesů v oblasti duševního vlastnictví

 

 

Více zdrojů v oblasti duševního vlastnictví

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.