Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Uživatelské jméno a heslo

V rámci registrace vašeho účtu v sekci user area u úřadu EUIPO si budete muset zvolit uživatelské jméno a heslo, abyste k němu měli přístup i v budoucnosti. Kritéria pro volbu uživatelského jména a hesla:

 
 • Uživatelské jméno

  Vaše uživatelské jméno:

  • musí být tvořeno 8 až 20 znaky,
  • musí obsahovat znaky z latinky (pouze malá písmena),
  • musí zahrnovat alespoň jednu číslici (0–9).
 • Heslo

  Vaše heslo musí splňovat tyto podmínky:

  • musí být jedinečné,
  • musí být jiné než vaše uživatelské jméno,
  • musí obsahovat alespoň jednu číslici,
  • nesmí obsahovat tři opakující se znaky (např. aaa, 111), posloupnosti (např. 123, abc) nebo speciální znaky (např. #, *),
  • musí mít nejméně osm znaků.
 • Změna hesla

  Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste vaše heslo pravidelně obměňovali.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.