Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Co může být ochrannou známkou EU

Ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova (včetně osobních jmen), nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky.

Dne 1. října 2017 byl v důsledku pozměňujícího nařízení (EU) 2015/2424 odstraněn tzv. požadavek na grafické ztvárnění.

To v praxi znamená, že pokud vaše ochranné známky spadají do jedné z kategorií ochranných známek akceptovaných úřadem a lze je ztvárnit pomocí akceptovaných formátů, můžete předložit jejich přihlášku, aniž byste je museli graficky ztvárnit.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Jaký druh ochranné známky chcete chránit?

Podle toho, co chcete chránit (slovo, obrázek, barvu atd.), máte různé možnosti ochranných známek. Zobrazit možnosti.

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků.

Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte.

 
 

Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

U vašeho označení by spotřebitelé měli být schopni rozpoznat, čeho se týká, mělo by sloužit například jako označení původu. Mělo by vás odlišovat od jiných podniků na trhu, abyste mohli chránit a budovat identitu a hodnotu své obchodní značky.

Vaše ochranná známka by neměla popisovat, co prodáváte.

Vaše ochranná známka by neměla monopolizovat označení, které pouze popisuje výrobky a/nebo služby, jež nabízíte. Taková označení by měla zůstat dostupná pro každého: pro vás i vaše konkurenty.

 

Stále není vše jasné? Následující příklad by měl rozptýlit jakékoli zbývající pochybnosti.

Postrádá rozlišovací způsobilost
Spotřebitel by tuto láhev tak, jak je prezentována zde, nevnímal jako označení s rozlišovací způsobilostí schopné odlišit jeden podnik od druhého. Toto označení by mělo zůstat k dispozici pro všechny podniky.

Víno

Příliš popisná
V tomto případě spotřebitelé nebudou tuto láhev vnímat jako známku s rozlišovací způsobilostí a slovo „víno“ jednoduše popisuje obsah láhve. Budou na tuto známku pohlížet jako na popis produktu.

Příklad toho, jaká by vaše ochranná známka měla být, s rozlišovací způsobilostí a ne příliš popisná

Joe
Bloggs

Zapsatelná ochranná známka
V tomto příkladu, i když láhev sama o sobě nemusí mít rozlišovací způsobilost, by však spotřebitelé po přidání názvu s rozlišovací způsobilostí na štítek pohlíželi na lahev jako na ochrannou známku označující jednu konkrétní obchodní značku.

 

Úřad EUIPO odmítne vaši přihlášku ochranné známky, pokud bude přesvědčen, že ochranná známka nesplňuje tyto a některé další požadavky. Chcete-li, můžete si ověřit jiné případné důvody pro zamítnutí vaší ochranné známky (označované rovněž jako tzv. absolutní důvody).

Pokud si nejste jistí, vyhledejte odborné poradenství. Náš úřad takové poradenství poskytovat nemůže.

 

Jaké druhy ochranných známek si mohu nechat zapsat?

Existují tři  druhy ochranných známek, které si můžete nechat zapsat: individuální, certifikační a kolektivní ochranné známky.

Individuální ochranná známka rozlišuje výroby a služby jednoho konkrétního podniku od výrobků a služeb jiného podniku.

To ovšem neznamená, že individuální ochrannou známku musí vlastnit jedna osoba: individuální ochranné známky může vlastnit jedna či více právnických nebo fyzických osob, tj. může existovat více přihlašovatelů.

Nejnižší základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky činí 850 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Kolektivní ochranné známky rozlišují výrobky a služby skupiny podniků nebo členů sdružení od výrobků a služeb konkurence. Kolektivní ochranné známky lze použít k budování důvěry spotřebitelů ve výrobky a služby nabízené pod kolektivní ochrannou známkou. Často se používají k označení výrobků, které sdílejí určité vlastnosti.

O zápis kolektivních ochranných známek mohou žádat pouze sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a veřejnoprávní právnické osoby.

Poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky činí 1 500 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Certifikační ochranné známky byly v úřadu EUIPO zavedeny dne 1. října 2017. Jedná se o nový druh ochranné známky na úrovni EU, přestože v některých vnitrostátních systémech již řadu let existují. Používají se k označení výrobků nebo služeb, které splňují požadavky na certifikaci stanovené certifikační institucí nebo organizací. Jedná se o označení kontrolované kvality.

O zápis certifikační ochranné známky EU může požádat jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Poplatek za přihlášku certifikační ochranné známky činí 1 500 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Úplný seznam poplatků za ochranné známky 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.