Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Avanceret formular

Den avancerede ansøgningsformular er beregnet til mere komplekse ansøgninger. Du skal bruge denne formular, hvis du ønsker at indsende din egen fortegnelse over varer og tjenesteydelser, ansøge om et kollektivmærke, anmode om omdannelse til et internationalt varemærke eller anføre mærkets flersprogede elementer på begge ansøgningssprog.

Husk, at du kan tjekke, om betegnelserne i din fortegnelse over varer og tjenesteydelser er godkendt til behandling via Fast Track-proceduren, ved hjælp af vores vare- og tjenesteydelsesværktøj.

Obligatoriske felter er markeret med en asterisk (*).

For at få adgang til den avancerede ansøgningsformular skal du navigere til sektionen "Varemærker > Registreringsprocedure > Ansøg nu" på webstedet og dernæst klikke på knappen "Start ansøgning" for at åbne den avancerede ansøgningsformular.

Start ansøgning

Du skal være registreret bruger for at ansøge om et varemærke ved hjælp af dette værktøj. Hvis du ikke allerede er registreret, skal du tilmelde dig.

EU-varemærkeansøgninger for ikke-EU-borgere
Du kan godt ansøge om et EU-varemærke, selv om du bor uden for Den Europæiske Union, men så skal du udpege en repræsentant.

 
 • Sprog og reference

  Førstesprog
  Vælg det sprog, du ønsker at anvende i din ansøgning (førstesproget), i rullemenuen. Det kan være et hvilket som helst af de 23 EU-sprog.

  Andetsprog
  Du skal vælge et andetsprog blandt et af EUIPO's fem officielle sprog (DE, EN, ES, FR eller IT). Andetsproget må ikke være det samme som førstesproget. Vær opmærksom på, at dit varemærke kan blive anfægtet på andetsproget.

  Personlig reference

  Referencer skal bestå af op til 30 alfanumeriske tegn fra det latinske alfabet: a-z, A-Z og tallene 0-9. Undgå at bruge mellemrum. Ved eventuelle fremtidige forespørgsler om dit varemærke bedes du anvende EUIPO's officielle reference.

 • Brug af eksisterende oplysninger om EU-varemærket som skabelon

  Indtast varemærkets navn eller nummer, enten helt eller delvist, så vil der blive vist en oversigt over eksisterende tilsvarende varemærker. Vælg, og klik på "Importér". Du kan vælge at se varemærket i eSearch plus ved at klikke på linket "Vis".

  Ved at vælge muligheden med at importere et varemærke som en skabelon fremskyndes registreringsprocessen, da oplysningerne allerede vil være lagret på forhånd. Sektionerne kan redigeres efter dine behov.

 • Påberåbelse af prioritet

  Tilføj prioritet
  Klik på knappen "Tilføj prioritet" for at tilføje påberåbelse af prioritet. Der åbnes nu en ny sektion.

  • Vælg "Første ansøgningsland" fra rullemenuen.

  • Indtast varemærkets navn (feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis varemærket allerede findes i TMview), og klik på "Importér", eller

  • Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret manuelt".

  • Tilføj ansøgningsdato og -nummer. Du kan vælge at vedhæfte de påkrævede dokumenter samtidig med ansøgningen eller på et senere tidspunkt (tre måneder fra datoen for modtagelse af påberåbelsen af prioritet).

  Bemærk: Hvis den første indgivelse af ansøgning ikke var på et af EU's officielle sprog, skal der vedhæftes en kopi af oversættelsen.

  Påberåb prioritet senere
  Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af knappen "Tilføj prioritet", for at påberåbe prioritet på en senere dato (dette kan gøres op til to måneder efter ansøgningsdatoen).

 • Påberåbelse af anciennitet

  Klik på knappen "Tilføj anciennitet" for at tilføje en påberåbelse af anciennitet til din ansøgning. Dette åbner en ny sektion.

  • Vælg den EU-medlemsstat, hvor mærket blev registreret, fra rullemenuen.

  • Indtast varemærkets navn eller nummer (feltet udfyldes automatisk), og klik på "Importér", eller

  • Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret manuelt".

  • Vælg den relevante mulighed i feltet "Type registrering".

  • Tilføj ansøgningsdato og -nummer samt registreringsdato og -nummer, og vælg at vedhæfte de påkrævede dokumenter på ansøgningstidspunktet eller på en senere dato (tre måneder fra datoen for modtagelsen af påberåbelsen af anciennitet).

 • Påberåbelse af udstilling

  Påberåb udstilling ved ansøgningen
  Klik på knappen "Tilføj udstilling" for at tilføje en påberåbelse af udstilling til din ansøgning. Dette åbner en ny sektion.

  1. Vælg navnet på udstillingen fra rullemenuen.

  2. Tilføj dato for første offentliggørelse.

  3. Vælg at vedhæfte de påkrævede dokumenter på tidspunktet for ansøgningen eller på en senere dato (op til tre måneder efter indgivelsesdatoen).

  4. Klik på knappen "+ Tilføj".

  Påberåb udstilling senere
  Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af knappen "Tilføj udstilling", hvis du vil påberåbe dig en udstilling på en senere dato (op til to måneder efter ansøgningsdatoen).

 • Omdannelse af international registrering (IR)

  Klik på knappen "Tilføj omdannelse af IR" for at tilføje en IR-omdannelse til din ansøgning. Dette åbner en ny sektion.

  • Indtast det internationale varemærkenummer (IR-nummer)*.

  • Hvis du har foretaget en tidligere IR-omdannelse, kan du importere denne ved at tilføje det internationale varemærkenummer eller -navn i feltet "Indtast IR-oplysninger nedenfor" *.

  • Klik på knappen "Opret manuelt" for at indtaste oplysningerne manuelt.

  • Tilføj annulleringsdato, IR-dato og dato for prioritet/anciennitet.

  • Klik på knappen "+ Tilføj".

  * Bemærk: Feltet med automatisk udfyldning er ikke implementeret for denne sektion. Du skal indtaste det fulde varemærkenummer.

 • Repræsentant

  En repræsentant kan tilføjes på to måder.

  Tilføjelse af en eksisterende repræsentant

  Indtast repræsentantens navn (der vil blive vist en oversigt over eksisterende repræsentanter), foretag dit valg, og klik på "Importér". Repræsentantens oplysninger vil blive vist. Klik på "Tilføj" for at fortsætte.

  Tilføjelse af en ny repræsentant
  1. Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret ny".

  2. Vælg "repræsentanttype" fra rullemenuen.

  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *).

  4. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

  Bemærk: Hvis du vælger "Medarbejderrepræsentant", vil du få vist afkrydsningsfeltet "Økonomisk tilknytning". Hvis du sætter kryds i dette felt, skal du udfylde to yderligere felter. Du skal tilføje, hvilken form for økonomisk tilknytning du har til ansøgeren (f.eks. ansat eller forretningspartner osv.), og du skal tilføje navnet på din arbejdsgiver.

  Sammenslutninger

  Når du indgiver en ansøgning på vegne af en sammenslutning, bedes du kun indtaste sammenslutningens ID.

 • Ansøger

  En ansøger kan tilføjes på to måder.

  Tilføjelse af en eksisterende ansøger
  Indtast ansøgerens navn (der vil blive vist en oversigt over eksisterende ansøgere), foretag dit valg, og klik på "Importér". Ansøgerens oplysninger vil blive vist. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

  Tilføjelse af en ny ansøger

  1. Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret ny".

  2. Vælg "ansøgertype" fra rullemenuen.

  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *).

  4. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

 • Mærketype

  Du skal vælge den type mærke, som du ønsker at registrere. Nedenfor vises en oversigt over tilgængelige typer:

  • ordmærke

  • figurmærke

  • figurmærke med ord

  • 3D-mærke

  • 3D-mærke med ord

  • farvemærke

  • lydmærke

  • andet.

  Læs mere om typer af varemærker i sektionen definition af et varemærke.

  Påkrævede oplysninger
  Du vil blive bedt om at fremsende forskellige oplysninger, afhængigt af hvilken type mærke du ønsker at beskytte.

  Farver
  Hvis dit varemærke indeholder farver, tilføjes de ved at indtaste farvens navn. Systemet vil automatisk foreslå forskellige muligheder. Det anbefales, at du vælger én af de farver, der vises, da dette vil fremskynde registreringsprocessen. Hvis du vælger muligheden "Angiv en specifik farve", vil processen tage længere tid.

  Oversættelser
  Hvis du ønsker at vedhæfte en oversættelse til andetsproget, bedes du bemærke, at du så skal oversætte alle elementer heri, herunder oversigten over varer og tjenesteydelser, eventuelle ansvarsfraskrivelser, beskrivelsen af mærket eller farveangivelser.

  Gengivelse af mærket
  Det er vigtigt, at gengivelsen af det mærke, du uploader, er en korrekt gengivelse af det mærke, du ønsker at registrere. Når gengivelsen af mærket er uploadet, vises følgende advarsel:

   "EUIPO offentliggør dit varemærke som det er vist her. Hvis det ikke er en nøjagtig gengivelse af det, du ønsker at beskytte, bedes du rette det, inden du indgiver din ansøgning."

    "Billedet er blevet bearbejdet, så det opfylder de tekniske kriterier".

  Ordelement(er)
  Det er kun de ordelementer, der er synlige i logoet, som skal angives. Hvis ordbestanddelene ikke er korrekte, ændrer EUIPO dem direkte uden forudgående meddelelse.

 • Rapport om ligheder

  Du kan downloade en rapport om ligheder. Søgningen foretages i TMview-databasen og kan også udføres inden den faktiske indgivelse.

  Vis resultater
  Der vises en tabel med en fortegnelse over lignende varemærker. For at se flere oplysninger om resultaterne kan du klikke på forstørrelsesglasikonet i højre side af fortegnelsen. Det vil føre dig videre til TMview-applikationen.

  Der kan downloades en PDF-fil med oplysninger, som kan gemmes ved at klikke på knappen "Download PDF", der befinder sig under resultattabellen.

 • Tekniske krav til vedhæftede filer

  Følgende standarder skal anvendes på vedhæftede filer, som uploades fra den avancerede ansøgningsformular.

  JPEG
  Standardfiltype anvendt til gengivelse af det eller de varemærker, du ansøger om. Filstørrelsen må ikke overstige 2 MB pr. fil, og følgende krav skal være opfyldt:
  • maks. billedstørrelse: 2835 x 2010 pixel
  • printopløsning: min. 96, maks. 300 DPI
  • farvemodus: RGB, gråtoneskala, sort/hvid eller CMYK.

  Billedernes opløsning ændres automatisk til 250 x 250 pixel. Når du uploader et billede, vises billedet, sådan som det kommer til at se ud i registreringsbeviset.

  PDF
  PDF-filer må kun anvendes til angivelse af yderligere oplysninger; de må ikke bruges som en gengivelse af det eller de mærker, du ansøger om. Den maksimale filstørrelse må ikke overstige 2 MB pr. fil. Adobe Acrobat X (version 10.0) vil blive anvendt til at åbne filerne.

  MP3
  MP3-filer må kun anvendes til yderligere oplysninger, når der registreres lydmærker. Den maksimale filstørrelse må ikke overstige 2 MB pr. fil og skal overholde de standarder, der er anført i vedhæftningssektionen på siden "Tekniske oplysninger".

 • Varer og tjenesteydelser

  ADVARSEL: Alle varer/tjenesteydelser skal anføres i dette afsnit. Hvis du vedhæfter varer og/eller tjenesteydelser i et separat dokument, kan ansøgningen ikke længere betragtes som en e-ansøgning, hvilket betyder, at det almindelige grundgebyr pålægges i stedet for det reducerede gebyr for e-ansøgninger.

  Søgning med de forudbestemte værdier (anbefales)
  Derved vælges varer og tjenesteydelser fra TMclass-databasen.

  Klik på knappen "Søg".

  Der åbnes et nyt pop up-vindue. Indtast enten nøgleordet for de varer og tjenesteydelser, du ønsker at vælge (der vil blive vist en rullemenu med forslag til automatisk udfyldelse), eller gennemse oversigten over varer og tjenesteydelser.

  Klik på linket "Navigér gennem alle varer og tjenesteydelser" for at vende tilbage til den oprindelige skærm.

  For at se hele omfanget af en klasse, når du gennemser alle varer og tjenesteydelser, skal du klikke på "+" Plus-ikon. For at reducere listen skal du klikke på "-" Minus-ikon.

  Klik på mappeikonet Mappeikon for at se alle termer i din valgte klasse. For at tilføje en term til din liste skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for rækken i tabellen Markeret afkrydsningsfelt-ikon

  Klik på knappen "Vis dit valg" i øverste højre hjørne af skærmen for at se dit valg af termer og klasser.

  Klik på knappen "Fortsæt", som vises på siden "Vis dit valg", når du har valgt alle de varer og tjenesteydelser, du har brug for. Du vil blive omdirigeret til din ansøgning, hvor dit valg vil blive vist.

  Vedlæg din egen liste
  For at vedlægge din egen liste over varer og tjenesteydelser skal du klikke på linket "Jeg vil gerne vedlægge min egen liste".

  Der åbnes et nyt pop up-vindue.

  Vælg den klasse, som din ønskede betegnelse tilhører, indtast navnet på betegnelsen i feltet, og klik så på knappen "Afsluttet".

  Du kan gentage denne proces, indtil du har tilføjet alle de betegnelser og klasser, du har brug for til din ansøgning.

  Vær opmærksom på, at varemærkeansøgningsprocessen kan tage længere tid, hvis du opstiller din egen fortegnelse over varer og tjenesteydelser.

  Gyldige tegn (syntaksregler for vare- og tjenesteydelsesbetegnelser):

  Navn Tegn Eksempel
  Bogstaver a-z A-Z Dele og tilbehør til køretøjer
  Tal 0-9 MP3-afspillere
  Tankestreg - (ascii-kode 045) Ikke-alkoholholdige drikke
  Vinkelparenteser < > Airsoftpistoler > 0,5 Joule
  Skråstreg / Videoafspillere/-optagere
  Asterisk * Beklædningsgenstande*
  Parenteser ( ) Uddannelseshåndbøger (manualer)
  Krøllede parenteser { } Krumtappe {maskindele}
  Kantede parenteser [ ] Emaljer [lakker]
  Kolon : (ascii-kode 058) Tjenesteydelser i forbindelse med: elektriske og elektroniske kredsløb, komponenter
  Komma , Majsmel, maltose
  Enkelt anførselstegn ' (ascii-kode 039) Tilbehør til PC'er
  Semikolon (kan ikke anvendes på græsk) ; (ascii-kode 059) Kernereaktorer; Støbeblandinger
  Flyvepunktum (kan kun anvendes på græsk) · (ascii-kode 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Bemærk: Denne tabel indeholder eksempler på accepterede tegn

 • National søgningsrapport

  Ved anmodning om en national søgningsrapport betales der et yderligere gebyr. Din ansøgning offentliggøres først, når alle søgningsrapporter er indsamlet og fremsendt til dig.

 • EU-søgningsrapport

  Det er gratis at at anmode om en EU-søgningsrapport. Rapporten indeholder ældre identiske eller lignende EU-varemærkeansøgninger samt internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, og som vedrører identiske og lignende klasser af varer og tjenesteydelser.

 

Tekniske oplysninger om vedhæftede filer.

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information