Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Bankoverførsler

De fleste banker anvender en tredjepartsbank til udenlandske betalinger og fremsender ikke altid alle relevante oplysninger til den pågældende bank. Du skal derfor klart og tydeligt bede din bank om at fremsende oplysningerne sammen med overførslen.

Spørg din bank, om den – eller en eventuel tredjepartsbank, som den måtte anvende – pålægger et overførselsgebyr. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at du sikrer, at det fulde beløb overføres til vores konto. Vi har bedt vores banker om ikke at pålægge gebyrer.

Endelig er det vigtigt, at du betaler til tiden. De fleste gebyrer skal være betalt inden for en bestemt frist. Vi anbefaler, at du anmoder om overførslen mindst ti dage, før fristen udløber, for at sikre, at betalingen når frem i tide. Hvis betalingen ikke når frem i tide, risikerer du at miste din rettighed.

 

Grundgebyr for ansøgning om et EU-varemærke

Et varemærkes registrering har effekt fra ansøgningsdatoen. Jo hurtigere du får varemærket, jo bedre. Hvis du ønsker, at ansøgningsdatoen for dit varemærke skal være indgivelsesdatoen, skal grundgebyret på 850 EUR være overført til en af vores bankkonti senest en måned efter ansøgningsdatoen. Hvis vi modtager pengene senere, bliver ansøgningsdatoen den dato, hvor beløbet er overført til vores konto (forudsat at alle andre betingelser for at opnå en ansøgningsdato er opfyldt). Vi minder om, at vi ikke udsteder en betalingsanmodning. Du skal selv sørge for, at vi modtager pengene til tiden.

 

Indsigelsesgebyr

Gebyret på 320 EUR skal være overført til en af vores bankkonti inden for indsigelsesperioden, dvs. senest tre måneder efter offentliggørelsen af det varemærke, du vil gøre indsigelse imod. Ellers vil din indsigelse blive afvist.

Du kan få yderligere oplysninger i vores anbefalinger vedrørende betalinger via bankoverførsel. Hvis du er ny ansøger,

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information