Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Certificeringsmærker og kollektivmærker

Foruden individuelle varemærker er der to andre typer varemærker, der kan registreres hos EUIPO — certificeringsmærker og kollektivmærker. Denne side indeholder information om de to typer mærker og de ressourcer, der er til hjælp, når du vil ansøge om registrering.

EU-kollektivmærket angiver, at de varer eller tjenesteydelser, der er beskyttet af mærket, hidrører fra medlemmer af en sammenslutning, og at det kun må benyttes af dem.

EU-certificeringsmærket angiver derimod, at varerne eller tjenesteydelserne opfylder visse karakteristika, som er fastlagt i bestemmelserne for benyttelse.

Confetti-plakaten af Toulouse-Lautrec, et eksempel på, hvordan et varemærke er blevet et kunstværk
 

Certificeringsmærker:

EU-certificeringsmærker er en ny type varemærke i EU-varemærkesystemet. Det er tegn, der certificerer visse egenskaber ved varerne og tjenesteydelserne (f.eks. deres kvalitet), og som har kunnet søges fra 1. oktober 2017.

EU-varemærkeforordningen definerer et EU-certificeringsmærke som et mærke, der er "egnet til at adskille varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber, med undtagelse af geografisk oprindelse, af varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret." (artikel 83, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen).

Individuelle EU-varemærker og EU-certificeringsmærker har forskellig funktion, men er desuden forskellige i visse mere formelle henseender. En vigtig forskel mellem et individuelt varemærke og et certificeringsmærke er, at indehaveren af ​​et certificeringsmærke (enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentligretlige institutioner, myndigheder og organer), kan ansøge om EU-certificeringsmærker, såfremt en sådan person ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.

EU-certificeringsmærker: pligt til neutralitet

Som indehaver af et EU-certificeringsmærke kan du certificere de varer og tjenesteydelser, andre vil bruge i deres virksomhed, men du kan ikke certificere dine egne varer og tjenesteydelser og benytte mærket selv. Indehaveren af EU-​​certificeringsmærket har pligt til at være neutral i forhold til de interesser, som producenterne af de varer eller leverandørerne af de tjenesteydelser, som det certificerer, har.

EU-certificeringsmærker: omfatter ikke geografisk oprindelse

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at et EU-certificeringsmærke ikke kan benyttes til at certificere den geografiske oprindelse af varer og tjenesteydelser. Tegnet, bestemmelserne for benyttelsen og fortegnelsen over varer og tjenesteydelser er omfattet af dette forbud.

I alt væsentligt vedrører et EU-certificeringsmærke garantien for bestemte egenskaber ved visse varer og tjenesteydelser. Der er fire ting, du skal huske på, når du ansøger om et EU-certificeringsmærke:

:

 • Ligesom et individuelt mærke skal et EU-certificeringsmærke være et tegn, der er egnet til at blive gengivet i registeret over EU-varemærker. Tegnet skal desuden være egnet til at skelne varer og tjenesteydelser, der er certificeret, fra andre, der ikke er således certificeret.
 • Når du ansøger om et EU-certificeringsmærke, skal det meget tydeligt fremgå, at det er det, du ansøger om (ved tydelig angivelse af mærkets type i ansøgningen).
 • Du skal ansøge om EU-certificeringsmærket for de varer og tjenesteydelser, du som indehaver af mærket vil certificere (til dette kan du bruge værktøjet "Goods and Services Builder").
 • Du skal anføre de bestemmelser, der gælder for benyttelsen af det EU-certificeringsmærke, du ansøger om. Bestemmelserne for benyttelse er det væsentlige ved EU-certificeringsmærket. De skal indsendes senest to måneder efter ansøgningsdatoen og skal navnlig indeholde:
  • en erklæring fra ansøgeren om, at denne ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret
  • egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der skal certificeres
  • betingelserne for benyttelse af EU-certificeringsmærket
  • de test- og tilsynsforanstaltninger, du som indehaver af EU-certificeringsmærket skal gennemføre.

For at hjælpe brugerne har EUIPO udarbejdet en skabelon, som findes nedenfor på 23 sprog, til at guide ansøgere af EU-certificeringsmærker gennem processen med at udarbejde bestemmelserne for benyttelse.

Skabelon til bestemmelser for benyttelse: EU-certificeringsmærker

 

 

Eksempler på certificeringsmærker, der er registreret hos EUIPO:

017321738
Varemærke uden tekst

Indehavere:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Indehavere:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Klasse: 35

Indehavere:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Klasser: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Indehavere:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Grundgebyret for en ansøgning om et EU-certificeringsmærke er 1 800 EUR, og 1 500 EUR, hvis der ansøges online.

 

Mere information om gebyrer

 

 

Kollektivmærker:

EU-kollektivmærket angiver visse varer og tjenesteydelsers kommercielle oprindelse ved at oplyse forbrugeren om, at producenten af ​​varerne eller tjenesteudbyderen tilhører en bestemt sammenslutning og har ret til at benytte mærket.

EU-varemærkeforordningen definerer et kollektivmærke som et mærke, der "er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser". (artikel 74 i EU-varemærkeforordningen).

EU-kollektivmærker kan bruges til at opbygge forbrugernes tillid til de produkter eller tjenesteydelser, som sælges under kollektivmærket. De anvendes ofte til at identificere produkter eller tjenesteydelser fra producenter med samme interesser.

EU-kollektivmærker: hvem kan ansøge

Kun sammenslutninger af fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser og handlende samt offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgninger om registrering af EU-kollektivmærker (forudsat at de har samme organisation som sammenslutninger).

EU-kollektivmærker: geografisk oprindelse

Det er muligt at registrere et EU-kollektivmærke, der angiver varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Bestemmelserne for benyttelse skal da udtrykkeligt give enhver, hvis varer eller tjenesteydelser hidrører fra det pågældende geografiske område, ret til at blive optaget som medlem af den sammenslutning, der er indehaver af mærket (artikel 75, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen).

Bestemmelserne for benyttelse udgør en integreret del af ethvert kollektivmærke. De skal indsendes senest to måneder efter ansøgningsdatoen:

 • De skal angive, hvilke personer der har ret til at benytte mærket, og betingelserne for medlemskab af sammenslutningen. De kan desuden omfatte bestemmelser for mærkets benyttelse.
 • Hvis kollektivmærket beskriver den geografiske betegnelse for de varer og tjenesteydelser, det omfatter, skal bestemmelserne for benyttelse give enhver, hvis varer eller tjenesteydelser hidrører fra det pågældende geografiske område, udtrykkelig ret til at blive optaget som medlem af den sammenslutning, der er indehaver af mærket.

For at hjælpe brugerne har EUIPO udarbejdet en skabelon, som findes nedenfor på 23 sprog, til at guide ansøgere af kollektivmærker gennem processen med at udarbejde bestemmelserne for benyttelse.

Skabelon til bestemmelser for benyttelse: EU-kollektivmærker

 

Eksempler på kollektivmærker, der er registreret hos EUIPO:

Eksempler på kollektivmærker, der er registreret hos EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Klasse: 30

Indehavere:
FUNDACION "CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA"

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Klasse: 31

Indehavere:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Klasse: 41 og 45

Indehavere:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Klasse: 42

Indehavere:
Association NB-Rail

 

Grundgebyret for ansøgning om et EU-kollektivmærke er 1 800 EUR, og 1 500 EUR, hvis der ansøges online.

 

Mere information om gebyrer

 

 

Informationsressourcer