Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Kundepleje — klager

Behandling af klager

Hvis noget går galt, eller vores service ikke lever op til dine forventninger, må du meget gerne lade os det vide. Vi tager alle klager alvorligt og ønsker at lære af vores fejl, så vi kan yde vores bedste.

Vi anser normalt en klage for at være en skriftlig tilkendegivelse af utilfredshed med de tjenester, som EUIPO leverer, og/eller med EUIPO's sagsbehandling. Kundepleje — klager har dog ikke kompetence til at besvare klager vedrørende den retlige begrundelse for afgørelser truffet af EUIPO. Er du uenig i en afgørelse fra EUIPO, kan du indgive en klage vedrørende afgørelser truffet af undersøgerne af EU-varemærker eller EF-design.

Omhandler din klage spørgsmål vedrørende menneskelige ressourcer, bedes du rette henvendelse direkte til vores HR-afdeling — pr. post eller e-mail.

 

Sådan klager du

Du kan indgive klagen ved hjælp af onlineformularen. Dette er EUIPO's foretrukne kommunikationsform, da det sikrer, at din klage kan behandles med det samme. Du kan også sende din klage pr. post.

Angiv følgende oplysninger (hvor det er relevant), så vi kan identificere og analysere din sag:

  • Journalnr. for EU-varemærke/registreret EF-design
  • Klagers identitet (navn, efternavn)
  • Klagers adresse (gade, by, land, tlf.-nummer, e-mail)
  • Begrundelse for klagen
 

Hvad nu?

  1. Når vi her i Kundepleje — klager har modtaget klagen, sender vi dig en kvittering for modtagelse inden for én arbejdsdag. Det vil ske pr. e-mail eller post
  2. Din klage behandles hurtigt af de relevante afdelinger, så der kan udarbejdes et skriftligt svar i overensstemmelse med normerne i chartret for tjenesteydelser
  3. Vi sender dig et skriftligt svar inden for 9 arbejdsdage efter at have sendt dig kvitteringen for modtagelse
 

Hvad hvis du stadig ikke er tilfreds?

Er du ikke tilfreds med resultatet af proceduren eller med den måde, en klage er blevet behandlet på, bedes du kontakte os igen vedrørende dit anliggende. Klagen og vores svar til dig vil derefter blive gennemgået af vores øverste ledelse.

Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du er statsborger eller bosiddende i en EU-medlemsstat, kan du desuden indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Inden en klage indgives til Ombudsmanden, skal der rettes behørig administrativ henvendelse til EUIPO.