Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Design i Den Europæiske Union

Udform din "designbeskyttelsesstrategi"

Forestil dig, at du har skabt et nyt design. Du ønsker at markedsføre og forhandle produktet på markedet i Den Europæiske Union (EU), men er bange for, at andre vil udnytte det design, du netop har skabt. Du ønsker derfor at beskytte det.

 
 

Registreret eller ikke-registreret beskyttelse?

Du har to valgmuligheder: Du kan enten beskytte dit design hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), inden du markedsfører det, og opnå et registreret EF-design (RCD), eller også kan du markedsføre det direkte uden at registrere det og sætte din lid til det, der kaldes et ikke-registreret EF-design (UCD).

Hvilken mulighed du vælger i sidste ende, vil afhænge af indflydelsen på din designporteføljestrategi.

 

Registreret EF-design eller ikke-registreret EF-design?

Begge giver følgende beskyttelse:

 • Fremstilling af et produkt, hvori et beskyttet design indgår (eller hvorpå designet anvendes), uden indehaverens samtykke betragtes som ulovligt.
 • Markedsføring af et produkt, hvori et beskyttet design indgår (eller hvorpå designet anvendes), uden indehaverens samtykke betragtes som ulovligt.
 • Videresalg af et produkt, hvori et beskyttet design indgår, uden indehaverens samtykke betragtes som ulovligt.
 • Markedsføring af et produkt, hvori et beskyttet design indgår, uden indehaverens samtykke betragtes som ulovligt.
 • Import/eksport af et produkt, hvori et beskyttet design indgår, uden indehaverens samtykke betragtes som ulovligt.

Registrerede og ikke-registrerede design er imidlertid ret forskellige med hensyn til beskyttelsens omfang og varighed.

Forskelle med hensyn til varighed

Registreret EF-design

Et registreret EF-design er i første omgang gyldigt i fem år efter ansøgningsdatoen og kan fornys i perioder på fem år op til højst 25 år.

Ikke-registreret EF-design

Et ikke-registreret EF-design er beskyttet i en periode på tre år fra den dato, på hvilken designet først blev gjort tilgængeligt for offentligheden i EU. Beskyttelsen kan ikke forlænges efter de tre år.

 

Det at gøre designet tilgængeligt for offentligheden, kaldes "bekendtgørelse" eller "offentliggørelse". Offentliggørelsen af et design og at kunne dokumentere dette er afgørende for designbeskyttelsen.

Forskelle med hensyn til beskyttelsens omfang

Registreret EF-design

Registrerede EF-design er beskyttet mod lignende design, selv om det krænkende design er udviklet i god tro, dvs. uden kendskab til det tidligere designs eksistens.

Ikke-registreret EF-design

Ikke-registrerede EF-design giver kun ret til at forhindre erhvervsmæssig udnyttelse af et design, hvis det pågældende design er en bevidst efterligning af det beskyttede design udviklet i ond tro, dvs. med kendskab til det tidligere design.

 

Den juridiske beskyttelse, der opnås med et registreret design, er stærkere og mere gennemskuelig. På den ene side er det ikke altid nemt at bevise, at du har offentliggjort et design i Den Europæiske Union (EU) på et givet tidspunkt. På den anden side kan det også være vanskeligt at bevise, at dit design bevidst er blevet efterlignet, og at krænkeren burde have haft kendskab til dit design. Med et registreret design har du dog et registreringsbevis, hvilket gør det nemt at dokumentere ejerskabet.

Med disse to nøglespørgsmål for øje kan du nu begynde at udforme din designbeskyttelsesstrategi.

 

Hvis du har offentliggjort dit design og efterfølgende beslutter, at du ønsker at ansøge om registrering af dit design – enten fordi du ønsker fuld beskyttelse eller af hensyn til din IP-strategi – kan du stadig gøre det op til ét år efter offentliggørelsen. Det kaldes "grace period" (nyhedsskånefrist). Hvis du registrerer dit design efter udløbet af denne frist, vil det være sårbart overfor anfægtelser.

National eller europæisk beskyttelse?

Når du har truffet beslutningen om at registrere dit design, er det næste spørgsmål, hvor du skal registrere det. Svaret afhænger af din virksomheds- og IP-strategi.

Hvis du kun driver virksomhed i ét EU-land, vil du måske registrere dit design i det pågældende land. Du vil have eneret til designet i det land, du har valgt, men du vil ikke kunne forhindre nogen i at efterligne det i andre EU-lande.

Hvis du driver virksomhed i mere end ét EU-land, bør du overveje muligheden for at ansøge om en designrettighed, der er gyldig i hele EU: et registreret EF-design (RCD). EF-designet er et spørgsmål om alt eller intet: Enten får du det for samtlige medlemsstater, eller også får du slet ikke noget EF-design.

 

Fordele ved det registrerede EF-design

Praktiske fordele

 • Registrerede EF-design er underkastet fælles lovgivning, der sikrer stærk og ensartet beskyttelse i hele EU.
 • Et EF-design er nemt at registrere. Der er én ansøgning, ét ansøgningssprog og én sag.
 • Registrering af et EF-design giver mulighed for at indgive samlede ansøgninger (dvs. flere design i én ansøgning, f.eks. variationer af det samme design).

Økonomiske fordele

 • Gebyret for registrering og offentliggørelse af ét design er 350 EUR for fem års beskyttelse.
 • Et registreret EF-design sikrer dig lavere oversættelses- og administrationsudgifter.
 • Designsystemet giver mulighed for "mængderabat". I en samlet ansøgning gives der 50 % rabat på registrering af det andet til det tiende design, mens gebyret for det 11. design og opefter kun er 25 % af grundgebyret pr. design.

EUIPO eller WIPO?

Du kan gå to veje, når du ansøger om registrering af et EF-design.

Du kan ansøge enten hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) eller gennem Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). I sidstnævnte tilfælde skal du angive EU i ansøgningen.

Uanset hvilken vej du går, vil din ansøgning blive behandlet af EUIPO.

EUIPO administrerer et offentligt register over registrerede EF-design. For at sikre, at vi holder den højeste standard for registret, har vi en række roller:

Vogter

Vi kontrollerer alle ansøgningsformularer for at sikre, at de er udfyldt korrekt.

Beslutningstager

Hvis der er tvister vedrørende et registreret EF-designs anvendelsesområde eller gyldighed, træffer vi afgørelse i sagen.

Administrator

Hvis du udliciterer eller sælger dit design, registrerer vi transaktionen.

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information