Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Udkast

Et udkast er en ansøgning, som er gemt, men endnu ikke sendt afsted. I dette tilfælde vedrører udkastene EU-varemærker (EUTM), registrerede EF-design (RCD) og andre elektroniske ansøgninger.

Udkastsektionen i User Area.

For at komme ind i udkastsektionen skal du klikke på fanen "Udkast" i sidemenuen i dit User Area.

Der er tre faner i udkastsektionen i dit User Area:

 • EU-varemærker
 • Andre elektroniske ansøgninger (Andet)
 • Registrerede EF-design (RCD).

Bemærk: Udkast slettes efter 30 dage. Vælg låsemuligheden for at gemme et udkast efter dette tidsrum. Udkast til designansøgninger kan dog ikke låses og slettes altid efter syv dage.


 • Handlingsfanerne

  Nedenfor ses en liste over de handlingsfaner (og deres funktioner), der findes i udkastsektionen.

  Send til e-mailkonto
  Du kan sende en kopi af oplysningerne i udkastet til en e-mailadresse, du selv vælger (evt. til flere). For at gøre dette skal du klikke på tekstboksen til venstre for rækken i tabellen for at vælge det/de ønskede emner, og derefter klikke på knappen "Send til e-mailkonto". Skriv modtagerens e-mailadresse i det relevante felt i det nye vindue, der åbner, og tilføj eventuelt en bemærkning.

  Slet
  Hvis du ønsker at slette et udkast, kan det gøres på to måder:

  1. Klik på ikonet med den grå papirkurv til højre for tabellen med det/de udkast, du har valgt. Du vil blive spurgt, om du vil fortsætte, og kan derefter vælge "Afbryd" handlingen eller "Slet" udkastet.
  2. Afkryds feltet ud for det emne, du gerne vil slette, og klik på knappen "Slet". Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan vælge enten at bekræfte eller afslå sletningen.

  Lås
  Udkast til varemærkeansøgninger slettes efter 30 dage. Hvis du ønsker at gemme et udkast efter dette tidsrum, kan du låse det.

  Bemærk: Udkast til ansøgninger om registrerede EF-design kan ikke låses og slettes altid efter syv dage.

  Et udkast kan låses på to måder:

  1. Klik på ikonet med den grå papirkurv til højre for tabellen med det/de valgte udkast. Papirkurven får derefter en mørkere grå farve, hvilket angiver, at emnet nu er låst.
  2. Afkryds feltet ud for det emne, du ønsker at låse, og klik på knappen "Lås". Ikonet med den grå papirkurv i højre side får derefter en mørkere grå farve, hvilket angiver, at emnet nu er låst.

  Lås op
  Når du ikke længere har brug for dit udkast, kan du låse det op. Dette kan gøres på to måder:

  1. Klik på ikonet med den grå papirkurv til højre for tabellen med det/de valgte udkast. Papirkurven får derefter en lysere grå farve, hvilket angiver, at emnet nu er låst op.

  2. Afkryds feltet ud for det emne, du ønsker at låse op, og klik på knappen "Lås op". Ikonet med den grå papirkurv i højre side får derefter en lysere grå farve, hvilket angiver, at emnet nu er låst op.

  Bemærkninger
  For at tilføje en bemærkning skal du klikke på "Tilføj en bemærkning"-ikonet. Der åbnes et nyt vindue. Tilføj din bemærkning og gem.

 • Gendan ansøgning

  For at gendanne en tidligere ansøgning skal du vælge det relevante emne i tabellen og klikke på sideikonet i kolonnen "Handlinger". Den gemte ansøgning åbner derefter i et nyt vindue.

 • Hurtig søgning

  Du kan søge i dine udkast ved hjælp af den samme funktion som den almindelige søgning i eSearch plus sådan, at du søger i de oplysninger, der er vist i udkastmodulet. Søgningen vil kun vise resultater fra den fane, søgningen foretages under.

  Indtast alfanumeriske tegn i søgefeltet.