Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Virksomheds- og produktinformation

 


Der oprettes automatisk en "repræsentantkonto", når repræsentanten udpeges som sådan i en konto, der tilhører en af vedkommendes klienter.
 
En "repræsentantkonto" giver dig adgang til dine forskellige klienters kontoer med én adgangskode. Du deler en "virksomhedsportefølje" med dine klienter og får adgang til flere konti. Når du har oprettet en profil i EDB, kan alle andre rettighedshavere vælge din juridiske tjeneste/virksomhed og udpege dig som deres repræsentant i EDB.På nuværende tidspunkt har alle EU's toldmyndigheder adgang til EDB. Desuden har en række politienheder allerede adgang til EDB, herunder EU-agenturerne Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Antallet af politienheder med adgang til værktøjet stiger løbende.
 
Da det er vigtigt at kunne kontakte rettighedshaverne, har alle håndhævelsesmyndigheder, som er registreret i EDB, adgang til de generelle data under "Virksomhedsinformation". Denne del er automatisk åben for dem.
 
På niveauet for "Produktinformation" ("Produktportefølje") findes detaljeret og fortrolig information om produkterne. Den er beskyttet med en PINsafe-kode og skal aktivt DELES med håndhævelsesmyndighederne, for at de kan se dem.
 


Et vindue med information om alle håndhævelsesmyndigheder med adgang til EDB åbnes, hvor du kan vælge, hvilke håndhævelsesmyndigheder du vil dele din uploadede produktinformation med. Vil du dele den med alle myndigheder i EDB, så sæt flueben ved "Vælg alle".EUIPO har ikke adgang til information, som er uploadet af rettighedshavere. EDB-teamet har dog adgang til statistikker over indholdet i værktøjet.


Det er ikke nødvendigt at uploade hvert eneste produkt fra din virksomhed. I EDB kan "produkt" betyde et antal produkter med lignende egenskaber, som er omfattet af den samme IP-rettighed, og som har samme logistikstrukturer og distributionskanaler (her angiver du "produktfamilie", størrelser, farveforskelle, ydre lighed osv.). Du kan tilføje forskellige fotografier under det samme produktnavn.
 
Desuden kan du klassificere dine produkter via feltet "Kategori". Kategorisering kan være en hjælp, når du sammenkobler lignende produkter og filtrerer dem i tabellen under "Produktportefølje". Kategorisering er også nyttig, når du foretager rettelser for flere produkter, da alle produkter i en given kategori kan opdateres.
 


Dokumenter og billeder/videoer må ikke fylde mere end 1,5 MB, og filnavnet må ikke være længere end 100 tegn.


Det er meget vigtigt, at dine produkter under "Produktportefølje" kædes sammen med dine IP-rettigheder, som findes i porteføljen med IP-rettigheder under "Virksomhedsinformation" (obligatorisk ved en "Application for Action" (herefter AFA), dvs. en anmodning om indgriben til toldvæsenet).
 
Dette gør du ved at gå til "Produktportefølje" og vælge det pågældende produkt. Klik derefter på "Vis IP-rettighed i forbindelse med dette produkt" og derefter på "Føj nye intellektuelle ejendomsrettigheder til produktet".Vælg de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes i din portefølje med IP-rettigheder (som du tidligere har uploadet til EDB fra TMview og DesignView i forbindelse med dine varemærker og design), eller som du indtastede for andre IP-rettigheder (patenter, geografiske betegnelser, ophavsrettigheder osv.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.