Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Udførelse af en avanceret søgning

Med "avanceret søgning" kan du foretage en detaljeret søgning ud fra en lang række søgekriterier. Den avancerede søgning kan bl.a. tilpasses til at søge efter bestemte ord, sætninger med en bestemt sammensætning af ord eller tegn, og retsbestemmelser.

Avanceret søgning giver dig mulighed for at søge efter dokumenter under følgende fire faneblade: Varemærkeafgørelser, Designafgørelser, Nationale retsafgørelser og Foreløbige afgørelser. Bemærk, at nationale retsafgørelser kun findes under det tredje faneblad, mens de andre faneblade indeholder dokumenter fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Retten og Domstolen.

 • Fanebladet Varemærkeafgørelser

  Under dette faneblad kan du anvende filtre under følgende overskrifter:

  • Oplysninger om afgørelser
  • Indehavere og repræsentanter
  • Undersøgelse
  • Indsigelse
  • Annullation
  • Appelkamre
  • Retten/Domstolen

  Hver af disse sektioner kan udvides til at vise yderligere kriterier ved at klikke på den nedadpegende pil nedadpegende pil. For at skjule en sektion klikkes der på den opadpegende pil opadpegende pil.

 • Fanebladet Designafgørelser

  Under dette faneblad kan du anvende filtre under følgende overskrifter:

  • Oplysninger om afgørelser
  • Oplysninger vedrørende ansøgninger
  • Ugyldighed
  • Appelkamre
  • Retten/Domstolen

  Hver af disse sektioner kan udvides til at vise yderligere kriterier ved at klikke på den nedadpegende pil nedadpegende pil. For at skjule en sektion klikkes der på den opadpegende pil opadpegende pil.

 • Fanebladene Nationale retsafgørelser og Foreløbige afgørelser

  Som standardindstilling er alle søgefelterne under disse to faneblade sat som aktive. Specifikke søgefelter kan tilføjes flere gange, hvorved der f.eks. kan angives adskillige nøgleord i samme søgning.

 • Avancerede søgekriterier

  Avanceret søgning giver dig mulighed for at foretage detaljerede søgninger efter IP-relaterede afgørelser og -domme i EUIPO's database.

  Standardsøgekriterierne for avanceret søgning vises i højre side af eSearch Case Law. De øvrige søgekriterier står i venstre side.

  Tilføj søgekriterier
  Klik på de forskellige søgekriterier i menuen til venstre for at tilføje dem til din søgning. Det tilhørende tekstfelt kommer frem med det samme.

  Fjern søgekriterier
  For at fjerne søgekriterier fra listen skal du klikke på sletteikonet "X" til højre for den valgmulighed, som du ønsker at fjerne.

  For at slette oplysninger i et felt/alle felterne og gendanne standardindstillingen for de betingede operatorer, skal du klikke på knappen "Ryd" nederst i tabellen.

  For at gendanne standardindstillingerne for søgekriterierne skal du klikke på "Nulstil til standard" nederst i tabellen.

 • Betingede søgeoperatorer

  Med de betingede søgeoperatorer (og, eller, ikke) kan du afgrænse din søgning inden for forskellige søgekriterier. De er ordnet i rullemenuer til venstre for søgekriteriefelterne. Følgende regler gælder:

  • og – anvendes til at tilføje yderligere termer til en søgning
  • eller – Anvendes til at angive alternative termer i en søgning
  • ikke – Anvendes til at udelukke bestemte termer i en søgning.

  Betingede søgeoperatorer finder kun anvendelse på de søgekriterier, der er anført på samme linje.

 • Tekstsøgningsmuligheder

  Tekstsøgningskriterierne fungerer på følgende måde:

  • "Tekst" defineres som ethvert alfanumerisk tegn. Der kan indtastes et hvilket som helst tegn i tekstfeltet, men stjerne (*), spørgsmålstegn (?), bindestreg (-) og dobbelte anførselstegn (" ") er dog særlige "jokertegn" med specifikke funktioner. Yderligere oplysninger herom findes i sektionen om "jokertegn" nedenfor.
  • I tekstfeltet skelnes der ikke mellem store og små bogstaver, f.eks. giver indtastning af "cola" eller "Cola" de samme resultater.
  • Søgesystemet skelner ikke mellem specialtegn, f.eks. giver "Müller" samme resultater som "Muller".
  • "Jokertegnene" (*) eller (?) kan bruges hvor som helst i en søgestreng, hvor ét eller flere tegn er ukendte.
 • Jokertegn

  Et "jokertegn" kan have særlige funktioner i en søgning.

  Spørgsmålstegn (?)
  Dette tegn erstatter ét enkelt ukendt tegn.

  Hvis du f.eks. indtaster "compl?ment", omfatter søgeresultaterne både "complement" og "compliment".

  Der kan indtastes mere end ét spørgsmålstegn i en søgestreng.

  Bemærk: Et spørgsmålstegn erstatter ikke mellemrum (i modsætning til asterisk).

  Asterisk (*)
  Dette tegn erstatter ét eller flere ukendte tegn (herunder mellemrum).

  Hvis du f.eks. indtaster "compl*ment", omfatter søgeresultaterne både "complement" og "Complete Management".

  Asterisk kan benyttes sammen med spørgsmålstegn i en søgestreng.

  Hvis du f.eks. indtaster "admis*", omfatter søgeresultaterne ordene admission, admissible og admissibility.

  Dobbelte anførselstegn (" ")
  Ved at sætte dobbelte anførselstegn omkring et ord eller en sætning finder søgemaskinen kun resultater, som indeholder den præcise sætning.

  Indtaster du f.eks. "oversættelse af dokumentation", omfatter resultaterne kun dokumenter, som indeholder ordlyden "oversættelse af dokumentation", og ikke dokumenter indeholdende "oversættelser af dokumentation" eller dokumenter med ordet "oversættelse", hvor det ikke følges umiddelbart af "af dokumentation".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.