Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gebyrer

EUIPO's gebyrsystem er anderledes end det gebyrsystem, som OHIM anvendte. Systemet vil gå fra at være baseret på et grundgebyr, der dækker op til tre klasser af varer og tjenesteydelser, til en model for betaling pr. klasse.

Med den ændrede forordning tilpasses gebyrsystemet på følgende måde:

  • Der indføres et nyt system, hvor der betales ét gebyr pr. klasse i forbindelse med ansøgninger og fornyelser.
  • Der foretages en generel nedsættelse af de gebyrer, der skal betales til EUIPO.
  • Bestemmelserne i varemærkeforordningen indarbejdes i grundforordningen.
 

Betal kun for det, du skal bruge

EF-varemærket omfattede beskyttelse af tre klasser og kostede 900 EUR ved elektronisk ansøgning og 1 050 EUR ved papiransøgning. Med den ændrede forordning foretager kontoret et skift til et gebyrsystem, hvor betaling sker pr. klasse. Det betyder i praksis, at ansøgere betaler et lavere gebyr, hvis de kun ansøger om én klasse, det samme gebyr, hvis de ansøger om to klasser, og et højere gebyr, hvis de ansøger om tre eller flere klasser. Fornyelsesgebyrerne nedsættes kraftigt for alle kategorier og vil være på samme niveau som ansøgningsgebyrerne. Ligeledes nedsættes indsigelses-, annullerings- og klagegebyrerne.

 

Ansøgningsgebyrer (elektronisk indgivelse)

EF-varemærket (gamle system) Gebyr EU-varemærket (nye system) Gebyr
Første klasse 900 EUR for op til tre klasser Første klasse 850 EUR
Anden klasse Anden klasse 50 EUR
Tredje klasse Tredje klasse 150 EUR
Fjerde klasse og alle efterfølgende klasser 150 EUR Fjerde klasse og alle efterfølgende klasser 150 EUR
 

Fornyelsesgebyrer (elektronisk indgivelse)

EF-varemærket (gamle system) Gebyr EU-varemærket (nye system) Gebyr
Første klasse 1 350 EUR for op til tre klasser Første klasse 850 EUR
Anden klasse Anden klasse 50 EUR
Tredje klasse Tredje klasse 150 EUR
Fjerde klasse og alle efterfølgende klasser 400 EUR Fjerde klasse og alle efterfølgende klasser 150 EUR
 

Det nye EU-certificeringsmærke

EU-certificeringsmærket vil blive indført om 21 måneder. Det vil give "et certificeringsinstitut eller en certificeringsorganisation mulighed for at tillade, at deltagerne i certificeringsordningen anvender mærket som et tegn på, at deres varer eller tjenesteydelser opfylder certificeringskravene" (artikel 74, litra b), i varemærkeforordningen). Omkostningerne i forbindelse med registrering af et EU-certificeringsmærke vil være de samme som for et EU-kollektivmærke, nemlig 1 800 EUR (1 500 EUR ved elektronisk indgivelse), 50 EUR for den anden klasse og 150 EUR for den tredje klasse (og alle efterfølgende klasser).

 

Øvrige gebyrer

Som tidligere anført er der sket et samlet fald i de gebyrer, der opkræves af kontoret. Hér nævnes et par stykker:

Gebyrer i forbindelse med EU-varemærket Gebyr (gamle system) EU-varemærke (nye system)
Indsigelse 350 EUR 320 EUR
Annullering 700 EUR 630 EUR
Klage 800 EUR 720 EUR
 

Nye ansøgninger

Datoen for indgivelse af en EU-varemærkeansøgning, en indsigelsesskrivelse eller en begæring om fortabelse eller ugyldighed (annullering) eller en klage (i forbindelse med EU-varemærker) vil være afgørende for, hvilket gebyr der skal betales (gamle eller nye system).

Hvis indgivelsesdatoen ligger forud for ikrafttrædelsen af den nye forordning (dvs. forud for 23.3.2016), vil det gamle gebyrsystem være gældende, selvom betalingen sker efter ikrafttrædelsen af den nye forordning, også ved beregningen af ekstragebyrer for eventuelle forsinkede indbetalinger. Hvis indgivelsesdatoen ligger efter ikrafttrædelsen af den nye forordning (dvs. 23.3.2016 eller senere), vil det nye gebyrsystem være gældende. Dette beror på princippet om, at en anmodning får virkning og anses for at være indført i registret fra indgivelsesdatoen, når gebyret herfor er betalt.

Hvis f.eks. indsigelsesfristen på tre måneder løber fra 1.2.2016 til 30.4.2016, og der indgives indsigelse 1.3.2016, skal indsigeren betale det gamle gebyr (350 EUR). Hvis der i samme eksempel indgives indsigelse 15.4.2016, skal indsigeren derimod betale det nye gebyr (320 EUR). Indsigeren kan ikke indgive indsigelsen 1.3.2016 og vente indtil 30.4.2016 med at betale det nye gebyr, for selvom betalingen sker inden for indsigelsesfristen på tre måneder, blev indsigelsesskrivelsen indgivet (og gjort gældende) inden ikrafttrædelsen af den nye forordning.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.