Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Institutionelle ændringer

Ændringen af forordningen har til formål at strømline procedurer og skabe øget retssikkerhed samt at afstikke rammerne for samtlige kontorets arbejdsopgaver, herunder rammerne for samarbejde og harmonisering af praksisser mellem kontoret og EU's nationale og regionale IP-kontorer.

 

Ændring af navn

OHIM's logo
EUIPO's logo
 

Før den 23. marts

Efter den 23. marts

 

Tilpasning til Lissabontraktaten: navneforandringer

Terminologien i forordningen er tilpasset til Lissabontraktaten, hvilket indebærer, at alle henvisninger til Fællesskabet erstattes med henvisninger til Den Europæiske Union eller, i nogle tilfælde, Unionen. Dette betyder navnlig, at "EF-varemærke" nu er ændret til "EU-varemærke". Eksisterende EF-varemærker og EF-varemærkeansøgninger blev således automatisk til EU-varemærker og EU-varemærkeansøgninger, da ændringsforordningen trådte i kraft, og EF-varemærkeforordningen er nu blevet til EU-varemærkeforordningen.

 

Samarbejdsaktiviteter

Med ændringsforordningen opstilles solide retlige rammer for det eksisterende samarbejde mellem kontoret og myndighederne i medlemsstaterne. Et andet vigtigt aspekt i forbindelse med de nye rammer er, at de giver mulighed for at høre brugerrepræsentanter i forbindelse med samarbejdsprojekter, navnlig i forbindelse med definition af projekterne og evaluering af projektresultaterne.

 

Samarbejdsområder

I ændringsforordningen opstilles en ikke-udtømmende liste over de aktivitetsområder, der er omfattet af samarbejdet mellem kontoret og medlemsstaternes myndigheder, herunder:

  • fastlæggelse af fælles standarder og praksisser
  • oprettelse af fælles databaser og portaler
  • deling af data og information og udveksling af teknisk ekspertise og bistand
  • bevidstgørelse om varemærkesystemet og indsatsen mod forfalskninger.

Andre institutionelle ændringer:

  • Præsidenten for OHIM er blevet til den administrerende direktør for EUIPO. Administrationsrådet er forblevet administrationsrådet.
  • Én repræsentant for Europa-Parlamentet har for første gang fået sæde i administrationsrådet og budgetudvalget.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.