Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Grundlæggende spørgsmål

 

EU-varemærkesystemet består af en enkelt registreringsprocedure, der giver indehaveren eneret i de 27 EU-medlemsstater.
Kontoret anbefaler, at du studerer tjeklisten på webstedet, inden du indsender en ansøgning om et EU-varemærke.
Flere oplysninger:


Anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker omfatter visse territorier, som har særlige relationer til EU-medlemsstater. Kontoret redegør sammen med Europa-Kommissionen for situationen for så vidt angår EU-retten for nogle af de relevante territorier på nedenstående liste.

Udgør en del af EU's territorium[1]

Udgør ikke en del af EU's territorium[2]

Åland

Cyperns nordlige del

Martinique

Færøerne

Guadeloupe

Grønland

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Fransk Guyana

Ny Kaledonien

Réunion

Fransk Polynesien

Azorerne

De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis

Madeira

Wallis og Futuna

Ceuta og Melilla

Saint-Pierre og Miquelon

De Kanariske Øer

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint-Maarten (NL)

Bemærk venligst, at denne liste kun er en vejledende, ikkebindende liste. Den er blot til orientering og ikke at betragte som udtømmende.Et nationalt varemærke giver kun beskyttelse i den medlemsstat, hvor det er blevet registreret, hvorimod et EU-varemærke giver ejeren eksklusiv ret i alle nuværende og kommende EU-medlemsstater.
Det er helt op til ansøgerne, hvorvidt de ønsker at opnå national, regional, EU-dækkende eller international registrering af deres varemærke.
Flere oplysninger om fordelene ved at registrere et varemærke i EU.


EU-varemærker kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentlige virksomheder.
Klik her for flere oplysninger om ejerskab.
Du kan også gå ind på retningslinjerne, del B, undersøgelse, afsnit 2, formaliteter, paragraf 2, stk. 1


Produkt/vare: alt, der kan handles med.

Tjenesteydelse: udøvelse af aktiviteter, der opfylder menneskelige behov.

Din ansøgning om et EU-varemærke skal indeholde en repræsentation af det varemærke, du ønsker at registrere og en liste over de varer og/eller tjenesteydelser, der skal dækkes af mærket (se artikel 31 i EU-varemærkeforordningen for alle de betingelser, en ansøgning skal opfylde eller retningslinjerne, del B, Prøvning, afsnit 2, Formaliteter, paragraf 4 for flere oplysninger).

EUIPO stiller følgende sæt onlineredskaber til rådighed for at oprette din liste over varer og tjenesteydelser.


Ja, det er muligt at opnå en national registrering. I EU findes et firstrenget system til at registrere varemærker. Hvilken fremgangsmåde du vælger, afhænger af din virksomheds behov.
Flere oplysninger om varemærker i EU.


De har ikke samme hovedformål.
  • Et design er først og fremmest rettet mod et produkts udformning.
  • Et varemærke er også knyttet til produktet (se eksempler). Det vigtigste formål med et varemærke er at angive specifikke varers og/eller tjenesteydelsers særlige handelsmæssige oprindelse.
EUIPO udbyder kurser i intellektuel ejendomsret på alle niveauer på e‑læringsportalen.


Ja, du kan bruge varemærket på et hvilket som helst tidspunkt, også før du har indgivet ansøgning om registrering. Selv om du bruger varemærket, kan du dog ikke være sikker på, at det vil blive registreret.


Fællesskabslovgivningen om varemærker fastlægger en "forpligtelse" for indehaveren af et registreret varemærke til reelt at bruge varemærket.
Flere oplysninger om bevis for brug og reelt brug kan findes i retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 6, Formål med bevis for brug, paragraf 1, stk.1, formål med bevis for brug.


Beskyttelse af et EU-varemærke opnås ved registrering. En EU-varemærkeansøgning giver dog ansøgeren ret til at gøre indsigelse mod senere ansøgninger om identiske eller lignende varemærker for identiske eller beslægtede varer og/eller tjenesteydelser (se FAQ om indsigelse i afsnit 8).
En EU-varemærkeansøgning kan desuden overdrages, gøres til genstand for tingslige rettigheder eller tvangsfuldbyrdelse, inddrages i en konkursbehandling og gives i licens mv. Alle ændringer i registret kan findes i retningslinjerne, del E, registrer aktiviteter.


Nej, der er ingen regler om, at man skal bruge et symbol. Varemærkeindehaveren kan imidlertid vælge at bruge disse symboler.


Ønsker du at slette dette element, og har du allerede indsendt en ansøgning, skal du anmode om en ændring/modifikation af EU-varemærket. Er mærket allerede registreret, koster denne ændring 200 EUR.


Det er vigtigt at foretage en varemærkesøgning, før du ansøger, for at mindske risikoen for konflikter. Du kan søge efter registrerede varemærker med kontorets onlineredskaber ved at bruge to forskellige EUIPO-databaser, eSearch plus og TMview.
 


Status for igangværende ansøgninger kan følges online fra User Area og/eller eSearch plus.
EUIPO-ansøgninger offentliggøres online på eSearch plus, en database, der giver dig omfattende oplysninger om varemærker, design, ejere, repræsentanter og nyhedsoversigter.
Registreringsprocessen forløber over fire faser. Flere oplysninger.


Alle oplysninger om rettidighed i behandlingen kan findes i EUIPO's forpligtelsesaftale. Kontoret udarbejder kvartalsrapporter, der kortlægger ydelsen af forskellige indikatorer, herunder rettidighed.


En EU-varemærkeregistrering gælder i 10 år, men kan fornys igen og igen.
Flere oplysninger om, hvordan du administrerer dit EU-varemærke.
Rapporter og undersøgelser om intellektuel ejendomsret kan findes på webstedet for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

Links til rapporter og undersøgelser om intellektuel ejendomsret.


EUIPO samarbejder med EU’s kontorer for intellektuel ejendomsret, internationale organisationer og brugergrupper for at harmonisere praksis og redskaber i EU ved at oprette et omfangsrigt europæisk varemærke- og designnetværk.


Et domænenavn bruges på internettet til at identificere specifikke websider. Ethvert domænenavn har et suffiks, der angiver det topdomæne (TLD), det tilhører. TLD er den del af internetdomænet, der kan findes til højre for det sidste punktum.
Flere oplysninger om topdomænet .eu og dets varianter i andre scripts.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.