Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Out-of-Commerce Works Portal

Værker, der ikke længere forhandles, er værker, der er ophavsretsligt beskyttet, men ikke kommercielt tilgængelige, f.eks. litterære værker, audiovisuelle værker, fonogrammer, fotografier og unikke kunstværker. Der findes flere oplysninger om værker, der ikke længere forhandles, på vores websted.

Forældreløse værker er værker, der er ophavsretsligt beskyttet, men hvis ophavsperson eller andre rettighedshavere ikke er kendte eller ikke kan lokaliseres. Du kan finde oplysninger om forældreløse værker på vores websted og ved at tjekke Orphan Works Database (databasen over forældreløse værker).

Ordningen for værker, der ikke længere forhandles, supplerer de foranstaltninger, der er indført på europæisk plan for anvendelsen af forældreløse værker.


Portalen for værker, der ikke længere forhandles, er den primære offentliggørelsesforanstaltning i forbindelse med det system for værker, der ikke længere forhandles, som er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2019/790. Hovedformålet med portalen er at give adgang til oplysninger om den aktuelle og fremtidige anvendelse af værker, der ikke længere forhandles.

På portalen indsamles der oplysninger om værker, der ikke længere forhandles, som kulturarvsinstitutioner ønsker at sprede. Det kan blandt andet være litterære værker, audiovisuelle værker, fotografier, videospil, software, fonogrammer og unikke kunstværker, herunder værker, der aldrig har været forhandlet, såsom plakater, foldere, tidsskrifter eller audiovisuelle amatørværker, samt ikkeoffentliggjorte værker. Portalen indeholder også oplysninger om, hvordan værker, der ikke længere forhandles, anvendes (dvs. oplysninger om licens eller undtagelse).

En anden af portalens vigtige funktioner er at give oplysninger om, hvilke fravalgsordninger rettighedshaverne har adgang til, og at gøre det lettere for rettighedshaverne at trække deres værker tilbage fra systemet.Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) er ansvarlig for oprettelsen og forvaltningen af en fælles onlineportal for værker, der ikke længere forhandles. Portalen er offentligt tilgængelig og kan findes på EUIPO's websted.En kulturarvsorganisation eller en kollektiv forvaltningsorganisation kan få adgang til portalen for værker, der ikke længere forhandles, som offentlig bruger og anmode om at få deres organisation registreret som bruger på portalen. Dette kan gøres ved at udfylde formularen til anmodning om brugerregistrering her.

Anmodningen om brugerregistrering vil blive behandlet enten af et nationalt kontaktpunkt (for medlemsstater, hvor der er udpeget et kontaktpunkt) eller af en EUIPO's administratorer (for medlemsstater, hvor der ikke er udpeget et kontaktpunkt).En rettighedshaver kan til enhver tid udelukke sine værker fra licensordningen eller fra anvendelsen af en undtagelse eller begrænsning. Fravalget kan være enten generelt eller specifikt.

Et generelt fravalg gælder i forbindelse med alle værker, licenser og anvendelser, der er omfattet af undtagelsen eller begrænsningen. En rettighedshaver kan indgive en generel fravalgsanmodning ved at udfylde denne formular på portalen.

Et specifikt fravalg gælder i forbindelse med bestemte værker, licenser og anvendelser, der er omfattet af undtagelsen eller begrænsningen. For at iværksætte en specifik fravalgsanmodning skal rettighedshaveren identificere en eller flere bestemte optegnelser i portalen og udfylde fravalgsanmodningsformularen for den eller de angivne registreringer.

Portalen letter fravalgsordningen. Oprettelse af en fravalgsanmodning på portalen får dog ikke i sig selv fravalget til at træde i kraft. Fravalgsanmodningerne vil blive behandlet uden for portalen af den eller de organisationer, der behandler fravalgsanmodninger i medlemsstaten/medlemsstaterne.

Yderligere oplysninger om rettighedshaverfunktioner og -muligheder findes på portalen.Ja, du kan finde brugervejledningerne via linkene nedenfor. De vil være nyttige som introduktion til portalens funktioner for hver type bruger eller som teknisk vejledning, når portalen bruges.Hvis du har spørgsmål eller brug for teknisk bistand, kan du kontakte os på outofcommerceworks@euipo.europa.eu. For at vi nemmere kan finde ud af, hvad problemet er, anbefaler vi, at du oplyser dit brugernavn og om muligt vedhæfter et skærmbillede, der viser det problem eller den fejlmeddelelse, du får i portalen.