Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Fast Track-betingelser

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) tilbyder varemærkeansøgerne muligheden for at få deres ansøgninger behandlet og bekendtgjort hurtigere med Fast Track-betingelser.

Når EUIPO modtager en ansøgning, undersøger vores medarbejdere den for at vurdere, om det er sandsynligt, at varemærket er gyldigt. Jo mere kompleks ansøgningen er, desto længere tid tager det at behandle den. De ansøgninger, som kontoret modtager, og som opfylder visse betingelser, behandles derfor hurtigere og kommer tidligere frem til de første trin i registreringsprocessen, nemlig bekendtgørelsen af ansøgningen. Denne hurtige procedure kaldes Fast Track.


Behandlingsperioden er hurtigere med Fast Track

 

Hvad er fordelene?

 • Det går hurtigere. Din ansøgning kan blive bekendtgjort på den halve tid eller mindre, sammenlignet med almindelige ansøgninger.
 • Det er sikrere. For at kunne indgive en ansøgning via Fast Track skal du vælge dine varer og tjenesteydelser fra en database med termer, der allerede er godkendt af EUIPO og af alle IP-kontorer i EU. Den kaldes den harmoniserede database (HDB). Dette nedsætter i høj grad risikoen for mangler, så du kan være sikker på at træffe de rigtige valg.

Yderligere oplysninger om vores standarder for tjenesteydelser findes i EUIPO's charter for tjenesteydelser på siden om kvalitet.

 

Hvordan overholder jeg Fast Track-betingelserne?

Der er to hovedbetingelser, der skal være opfyldt, for at en Fast Track-ansøgning kan lykkes:

 • Du skal vælge de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af dit varemærke, fra en database over termer, der allerede er godkendt af EUIPO. Femtrinsformularen er designet til at hjælpe dig med at træffe dine valg, så din ansøgning kan behandles via Fast Track.
 • Du skal betale på forhånd: vores eksaminatorer kan først begynde at undersøge din ansøgning, når betalingen er afsluttet. Med forbehold for hurtig betaling og forudsat at der ikke er fundet mangler ved indgivelsen eller behandlingen af ansøgningen, vil den blive behandlet via Fast Track.

Betaler du via løbende konto, så bemærk venligst, at din konto vil blive debiteret med det samme. Betaler du via bankoverførsel, skal du foretage overførslen umiddelbart efter indgivelsen af ansøgningen. 

Selv om visse ansøgninger ved indgivelsen opfylder Fast Track-betingelserne, kan det ske, at denne status går tabt senere hen. Dette kan skyldes mangler, fordi det varemærke, du gerne vil registrere, ikke har det fornødne særpræg. Du vil blive underrettet skriftligt, hvis din ansøgning ikke længere opfylder Fast Track-betingelserne.

 

Fast Track: Samtlige betingelser

 1. Ansøgeren skal have bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I modsat fald skal ansøgeren udpege en bemyndiget repræsentant
 2. Varemærket bør hverken være et kollektivmærke eller et certificeringsmærke.
 3. Undlad i din ansøgning at anmode om en national eller europæisk søgning
 4. I forbindelse med påberåbelse af prioritet eller anciennitet:
  • bør der ikke være påberåbt prioritet/anciennitet, eller
  • Hvis en prioritet / anciennitetskrav er angivet, kan de varemærker, som påstanden er baseret på, importeres fra TMview-databasen under ansøgningsprocessen, eller
  • Hvis en prioritet / anciennitetskrav er angivet, og det tilhørende varemærke(r) ikke er i TMView, skal det tilsvarende certifikat vedlægges
 5. Hvis udstillingsprioritet hævdes, er det stadig muligt at anvende en Fast Track-ansøgning, hvis det tilsvarende certifikat vedlægges
 6. Varemærket skal være en af følgende typer: ord- / figur- / form- / lydmærke.
 7. Hvis varemærket er et figur- / formemærke, er påberåbelse af farve ikke længere muligt
 8. Er varemærket et figur- / form- / lydmærke, skal de relevante og gyldige bilag vedlægges.
 9. Samtlige termer i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal vælges ud fra databasen over termer, der allerede er godkendt af EUIPO.
 10. Betaling skal ske via en af de accepterede betalingsmetoder. Betaling via en tredjeparts nuværende konto er dog ikke tilladt med Fast Track
 11. Følgende betingelser finder anvendelse med hensyn til betaling af gebyrer:
  • Kreditkort: ingen særlige krav.
  • Bankoverførsler: Ansøgeren skal 1) anvende den betalingstransaktionskode, der genereres af formularen, og varemærkenummeret til identificering af ansøgningen, 2) overføre beløbet straks og 3) helst foretage en separat betaling for hver indgivet ansøgning
  • For nuværende kontoindehavere, skal ansøgeren i betalingsformularen vælge Debit now (debitér nu).
 12. Hvis det i ansøgningen anvendte sprog ikke er et af EUIPO's fem sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk), skal ansøgeren godkende EUIPO oversættelse til et andet sprog, der skal vælges blandt de godkendte fem sprog.

Bemærkning: Betalinger via bankoverførsel, med deres respektive transaktionskoder, skal være EUIPO i hænde senest ni dage efter indgivelsen af ansøgningen. Hvis det ikke sker, betyder det, at EUIPO ikke kan garantere, at tidsfristerne for Fast Track-proceduren overholdes.

Udskriv samtlige betingelser
 

Alle referencer med hensyn til tidsfrister er kun til orientering og har ingen bindende virkning for kontoret.