Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

 

Gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO

Liste over gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO
Gebyrkode Beskrivelse af gebyr Beløb
F-001 Grundgebyr for ansøgning om et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 1 000 EUR
F-001 Grundgebyr for elektronisk indgivet ansøgning om et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 850 EUR
F-002 Gebyr for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-002 Gebyr for hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 150 EUR
F-001 Grundgebyr for ansøgning om et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 800 EUR
F-001 Grundgebyr for elektronisk indgivet ansøgning om et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 500 EUR
F-002 Gebyr for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke: (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-002 Gebyr for hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 150 EUR
F-003 Gebyr for nationale søgningsrapporter
*12 EUR ganget med antallet af de centrale kontorer for industriel ejendomsret, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2, i varemærkeforordningen (i øjeblikket 60 EUR, svarende til 5 kontorer)
60 EUR*
F-005 Indsigelsesgebyr (artikel 46, stk. 3, i varemærkeforordningen) 320 EUR
F-012 Grundgebyr for fornyelse af et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 000 EUR
F-012 Grundgebyr for elektronisk fornyelse af et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 850 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 150 EUR
F-012 Grundgebyr for fornyelse af et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 800 EUR
F-012 Grundgebyr for elektronisk fornyelse af et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 500 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og
artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen)
150 EUR
F-016 Tillægsgebyr for for sen betaling af fornyelsesgebyret eller for for sen indgivelse af ansøgningen om fornyelse (artikel 53, stk. 3, varemærkeforordningen): 25 % af det for sent betalte fornyelsesgebyr, dog højst 1 500 EUR 25 %
(maks. 1 500 EUR)
F-017 Gebyr for begæring om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed (artikel 63, stk. 2, i varemærkeforordningen) 630 EUR
F-018 Klagegebyr (artikel 68, stk. 1, i varemærkeforordningen) 720 EUR (varemærker)
800 EUR (design)
F-019 Gebyr for begæring om genindsættelse i tidligere rettigheder (artikel 104, stk. 3, i varemærkeforordningen) 200 EUR
F-020 Gebyr for begæring om overgang af en EU-varemærkeansøgning eller et EU-varemærke (artikel 140, stk. 1, sammenholdt med artikel 202, stk. 1, i varemærkeforordningen) a) til en national varemærkeansøgning, b) til en designering af medlemsstaterne i henhold til Madridprotokollen 200 EUR
F-023 Gebyr for begæring om registrering af licens eller anden ret til et registreret EU-varemærke (artikel 26, stk. 2, i varemærkeforordningen) eller en EU-varemærkeansøgning (artikel 26, stk. 2, i varemærkeforordningen): a) meddelelse af en licens, b) overdragelse af en licens, c) stiftelse af en tinglig rettighed, d) overdragelse af en tinglig rettighed, e) tvangsfuldbyrdelse
(200 EUR pr. registrering, dog højst i alt 1 000 EUR, hvis der indgives flere begæringer sammen eller samtidig)
200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-024 Gebyr for annullering af en licens eller anden ret i registret (artikel 29, stk. 3, i varemærkeforordningen: 200 EUR pr. annullering, dog højst i alt 1 000 EUR, hvis der indgives flere begæringer sammen eller samtidig) 200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-025 Gebyr for ændring af et registreret EU-varemærke (artikel 54, stk. 4, i varemærkeforordningen) 200 EUR
F-026 Gebyr for udstedelse af en genpart af ansøgningen om et EU-varemærke (artikel 114, stk. 7, i varemærkeforordningen), en genpart af registreringsbeviset (artikel 51, stk. 2) eller en udskrift af registret (artikel 111, stk. 7 varemærkeforordningen)
Ikkebekræftet genpart eller udskrift: (10 EUR)
Bekræftet genpart eller udskrift: (30 EUR)
*Gratis online
10 EUR
30 EUR
F-027 Gebyr for aktindsigt (artikel 114, stk. 6, i varemærkeforordningen): 30 EUR
F-028 Gebyr for udstedelse af genparter af dokumenter (artikel 114, stk. 7, i varemærkeforordningen):
Ikkebekræftet genpart (10 EUR)
Bekræftet genpart (30 EUR + 1 EUR pr. side ved mere end 10 sider)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR pr. side ved mere end 10 sider

F-029 Gebyr for meddelelse af oplysninger fra en sagsakt (artikel 114, stk. 9, i varemærkeforordningen) 10 EUR
F-030 Gebyr for ændring af fastsættelsen af sagsomkostninger, der skal tilbagebetales (artikel 109, stk. 7 varemærkeforordningen) 100 EUR
F-033 Gebyr for viderebehandling (artikel 105, stk. 1, i varemærkeforordningen) 400 EUR
F-034 Gebyr for erklæring om deling af et registreret EU-varemærke (artikel 56, stk. 4, i varemærkeforordningen) eller en EU-varemærkeansøgning (artikel 50, stk. 3, i varemærkeforordningen) 250 EUR
W-001 Gebyr for indgivelse af en international ansøgning til kontoret (artikel 184, stk. 3, i varemærkeforordningen) 300 EUR
Liste over gebyrer, som skal betales direkte til EUIPO
Gebyrkode Beskrivelse af gebyr Beløb
Individuelt gebyr for en international registrering, hvor Unionen er designeret
Størrelsen af gebyret i B.I.1 eller B.I.2, som fastsat af generaldirektøren for WIPO i henhold til regel 35, stk. 2, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og Madridprotokollen, skal være modsvarende i schweiziske franc til følgende beløb:
M-001 For et individuelt varemærke 820 EUR
M-002 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-002 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser i den internationale registrering ud over to 150 EUR
M-001 For et kollektivmærke eller et certificeringsmærke 1 400 EUR
M-002 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-002 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to 150 EUR
Individuelt gebyr for fornyelse af en international registrering, hvor Unionen er designeret
Størrelsen af gebyret i B.II.1, som fastsat af generaldirektøren for WIPO i henhold til regel 35, stk. 2, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og Madridprotokollen, skal være modsvarende i schweiziske franc til følgende beløb:
M-012 For et individuelt varemærke 820 EUR
M-012 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-012 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser i den internationale registrering ud over to 150 EUR
M-012 For et kollektivmærke eller et certificeringsmærke 1 400 EUR
M-012 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-012 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser i den internationale registrering ud over to 150 EUR