Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

 

Gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO

Liste over gebyrer, der skal indbetales direkte til EUIPO
Gebyrkode Beskrivelse af gebyr Beløb
F-001 Grundgebyr for ansøgning om et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 1 000 EUR
F-001 Grundgebyr for elektronisk indgivet ansøgning om et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 850 EUR
F-002 Gebyr for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-002 Gebyr for hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et individuelt EU-varemærke (artikel 31, stk. 2, i varemærkeforordningen) 150 EUR
F-001 Grundgebyr for ansøgning om et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, og artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 800 EUR
F-001 Grundgebyr for elektronisk indgivet ansøgning om et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 500 EUR
F-002 Gebyr for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke: (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-002 Gebyr for hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 31, stk. 2, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 150 EUR
F-003 Gebyr for nationale søgningsrapporter
*12 EUR ganget med antallet af de centrale kontorer for industriel ejendomsret, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2, i varemærkeforordningen (i øjeblikket 60 EUR, svarende til 5 kontorer)
60 EUR*
F-005 Indsigelsesgebyr (artikel 46, stk. 3, i varemærkeforordningen) 320 EUR
F-012 Grundgebyr for fornyelse af et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 000 EUR
F-012 Grundgebyr for elektronisk fornyelse af et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 850 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et individuelt EU-varemærke (artikel 53, stk. 3, i varemærkeforordningen) 150 EUR
F-012 Grundgebyr for fornyelse af et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 800 EUR
F-012 Grundgebyr for elektronisk fornyelse af et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 1 500 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af nummer to klasse af varer og tjenesteydelser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen) 50 EUR
F-012 Gebyr for fornyelse af hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to klasser for et EU-kollektivmærke eller et EU-certificeringsmærke (artikel 53, stk. 3, og
artikel 74, stk. 3, eller artikel 83, stk. 3, i varemærkeforordningen)
150 EUR
F-016 Tillægsgebyr for for sen betaling af fornyelsesgebyret eller for for sen indgivelse af ansøgningen om fornyelse (artikel 53, stk. 3, varemærkeforordningen): 25 % af det for sent betalte fornyelsesgebyr, dog højst 1 500 EUR 25 %
(maks. 1 500 EUR)
F-017 Gebyr for begæring om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed (artikel 63, stk. 2, i varemærkeforordningen) 630 EUR
F-018 Klagegebyr (artikel 68, stk. 1, i varemærkeforordningen) 720 EUR (varemærker)
800 EUR (design)
F-019 Gebyr for begæring om genindsættelse i tidligere rettigheder (artikel 104, stk. 3, i varemærkeforordningen) 200 EUR
F-020 Gebyr for begæring om overgang af en EU-varemærkeansøgning eller et EU-varemærke (artikel 140, stk. 1, sammenholdt med artikel 202, stk. 1, i varemærkeforordningen) a) til en national varemærkeansøgning, b) til en designering af medlemsstaterne i henhold til Madridprotokollen 200 EUR
F-023 Gebyr for begæring om registrering af licens eller anden ret til et registreret EU-varemærke (artikel 26, stk. 2, i varemærkeforordningen) eller en EU-varemærkeansøgning (artikel 26, stk. 2, i varemærkeforordningen): a) meddelelse af en licens, b) overdragelse af en licens, c) stiftelse af en tinglig rettighed, d) overdragelse af en tinglig rettighed, e) tvangsfuldbyrdelse
(200 EUR pr. registrering, dog højst i alt 1 000 EUR, hvis der indgives flere begæringer sammen eller samtidig)
200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-024 Gebyr for annullering af en licens eller anden ret i registret (artikel 29, stk. 3, i varemærkeforordningen: 200 EUR pr. annullering, dog højst i alt 1 000 EUR, hvis der indgives flere begæringer sammen eller samtidig) 200 EUR
(maks. 1 000 EUR)
F-025 Gebyr for ændring af et registreret EU-varemærke (artikel 54, stk. 4, i varemærkeforordningen) 200 EUR
F-026 Gebyr for udstedelse af en genpart af ansøgningen om et EU-varemærke (artikel 114, stk. 7, i varemærkeforordningen), en genpart af registreringsbeviset (artikel 51, stk. 2) eller en udskrift af registret (artikel 111, stk. 7 varemærkeforordningen)
Ikkebekræftet genpart eller udskrift: (10 EUR)
Bekræftet genpart eller udskrift: (30 EUR)
*Gratis online
10 EUR
30 EUR
F-027 Gebyr for aktindsigt (artikel 114, stk. 6, i varemærkeforordningen): 30 EUR
F-028 Gebyr for udstedelse af genparter af dokumenter (artikel 114, stk. 7, i varemærkeforordningen):
Ikkebekræftet genpart (10 EUR)
Bekræftet genpart (30 EUR + 1 EUR pr. side ved mere end 10 sider)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR pr. side ved mere end 10 sider

F-029 Gebyr for meddelelse af oplysninger fra en sagsakt (artikel 114, stk. 9, i varemærkeforordningen) 10 EUR
F-030 Gebyr for ændring af fastsættelsen af sagsomkostninger, der skal tilbagebetales (artikel 109, stk. 7 varemærkeforordningen) 100 EUR
F-033 Gebyr for viderebehandling (artikel 105, stk. 1, i varemærkeforordningen) 400 EUR
F-034 Gebyr for erklæring om deling af et registreret EU-varemærke (artikel 56, stk. 4, i varemærkeforordningen) eller en EU-varemærkeansøgning (artikel 50, stk. 3, i varemærkeforordningen) 250 EUR
W-001 Gebyr for indgivelse af en international ansøgning til kontoret (artikel 184, stk. 3, i varemærkeforordningen) 300 EUR
Liste over gebyrer, som skal betales direkte til EUIPO
Gebyrkode Beskrivelse af gebyr Beløb
Individuelt gebyr for en international registrering, hvor Unionen er designeret
Størrelsen af gebyret i B.I.1 eller B.I.2, som fastsat af generaldirektøren for WIPO i henhold til regel 35, stk. 2, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og Madridprotokollen, skal være modsvarende i schweiziske franc til følgende beløb:
M-001 For et individuelt varemærke 820 EUR
M-002 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-002 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser i den internationale registrering ud over to 150 EUR
M-001 For et kollektivmærke eller et certificeringsmærke 1 400 EUR
M-002 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-002 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser ud over to 150 EUR
Individuelt gebyr for fornyelse af en international registrering, hvor Unionen er designeret
Størrelsen af gebyret i B.II.1, som fastsat af generaldirektøren for WIPO i henhold til regel 35, stk. 2, i de fælles gennemførelsesbestemmelser til Madridarrangementet og Madridprotokollen, skal være modsvarende i schweiziske franc til følgende beløb:
M-012 For et individuelt varemærke 820 EUR
M-012 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-012 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser i den internationale registrering ud over to 150 EUR
M-012 For et kollektivmærke eller et certificeringsmærke 1 400 EUR
M-012 Plus for nummer to klasse af varer og tjenesteydelser 50 EUR
M-012 Plus for hver klasse af varer og tjenesteydelser i den internationale registrering ud over to 150 EUR
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information